5 jaar transformeren in het sociaal domein; een reeks waarderende wetenschappelijke reflecties

VU Divosa Collegereeks 2019

Sinds de decentralisaties van 2015 is het veld van het sociaal domein nóg complexer geworden; het komt steeds vaker aan op improviseren, experimenteren en bijsturen. Fouten maken is hierbij onvermijdelijk. In de politiek, het maatschappelijk én wetenschappelijk debat krijgen die fouten onevenredig veel aandacht. Om met elkaar vooruit te komen is dat onterecht; blindstaren op falen belemmert het leren. Hoe dan wel? In de VU Divosa Collegereeks gaan we samen met topwetenschappers in op het boeken van vooruitgang in het sociaal domein.

Waar gaat de VU Divosa Collegereeks 2019 over?

Onderzoek is veelal gericht op het blootleggen van zwakke punten. Bijvoorbeeld in het optreden van overheid en van overheidsorganisaties. Dat is goed, want de overheid handelt niet voor zichzelf, maar voor ons allemaal. Zeker als het belang van mensen in kwetsbare posities in het geding is, is het belangrijk dat de overheid haar werk goed doet. Maar als de overheid haar werk goed doet, is het ook belangrijk om dat vast te stellen. Niet alleen vanwege de verantwoording naar de burger, maar zeker ook omdat het ervaren en begrijpen van het succes op het ene terrein, inspirerend en leerzaam kan zijn voor die andere. Niet alleen kijken naar gemaakte fouten dus, maar ook naar dat wat goed gaat.

De VU Divosa Collegereeks 2019 gaat over deze én andere manieren om vooruitgang te boeken in het sociaal domein. Over het ambacht en de praktijk van goed samenwerken. Over de werkelijkheid als leidraad en het belang van het betrekken van burgers en cliënten.

Avond 1: Leren van fouten en goede voorbeelden in bestuur, beleid en uitvoering | 15 mei

De huidige tijd is complex en dynamisch. Fouten maken is onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk. Maar waarom is er in het bestuur en de uitvoering dan zoveel angst voor onzekerheid en falen? En wat zien we over het hoofd als we ons vooral richten op (schijn)zekerheid, controle en handhaving?

Sturen van het onstuurbare

Emeritus hoogleraar recht en filosofie Herman van Gunsteren schreef al twintig jaar geleden dat het steeds moeilijker is om de samenleving te kennen. Dat betekent ook dat het besturen van ‘de ongekende samenleving’ steeds lastiger wordt. Dat beleid en bestuur feilbaar zijn, is daarom ook een gegeven. Het heeft weinig zin om dat te blijven vaststellen. De vraag is meer hoe met dit gegeven om te gaan.

Het belang van praktijken voor het sociaal domein

Als het sturen van de samenleving zo moeilijk is, dan heeft het zin om, waar mogelijk, aansluiting te zoeken bij lokale praktijken en bij de praktische wijsheid van burgers en lokale organisaties. Aristoteles zag dit al in, maar wat betekent dit inzicht voor de huidige tijd. Filosoof professor Jan Hoogland gaat, met de zaal, uitgebreid in op deze centrale vraag.

Sprekers

  • prof. dr. Herman van Gunsteren, emeritus hoogleraar
  • prof. dr. Jan Hoogland, universitair hoofddocent

Avond 2: Het ambacht en de praktijk van goed samenwerken | 19 juni 2019
Avond 3: De werkelijkheid als leidraad | 26 juni 2019
Avond 4: Burgers en cliënten betrekken | 11 september 2019
Avond 5: Volle kracht vooruit, in kleine stappen | 30 oktober 2019