De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

VU Divosa Collegereeks 2018

We leven in een tijd waarin een oneindige stroom aan informatie onze keuzes beïnvloedt. Het wordt steeds moeilijker om adequaat met informatie om te gaan. Daardoor ontstaan er zeepbellen en informatiebubbels die ons blikveld verkleinen. In de VU Divosa Collegereeks gaan we op zoek naar de onvermijdelijke bubbels en bellen in het sociaal domein. En samen met topwetenschappers prikken we ze door.

Waar gaat de VU Divosa Collegereeks 2018 over?

Het gebeurt in deze tijd regelmatig dat dezelfde informatie bij veel mensen tegelijk binnenkomt. Deze mensen ondernemen, gevoed door deze informatie, (dezelfde) actie. Er ontstaan hypes en zeepbellen. Zinvolle alternatieve informatie wordt buiten beschouwing gelaten tot het moment dat de zeepbel knapt en de aandacht zich weer verbreedt of verlegt.

Zeepbellen onderscheiden zich van informatiebubbels. Er is sprake van een bubbel als bepaalde informatie personen niet meer bereikt. Bijvoorbeeld door de algoritmen van het nieuwsplatform waarbij ze zijn aangesloten. Mensen zitten in ‘hun’ bubbel. Waar een zeepbel bijna als vanzelf op den duur knapt, heeft de informatiebubbel de neiging om steeds sterker te worden. Wie er eenmaal inzit, komt er nauwelijks nog uit.

Bubbels en zeepbellen in het sociaal domein

Informatiezeepbellen en -bubbels hebben beide tot gevolg dat ons blikveld verkleint. Het is onvermijdelijk dat een kennisintensieve sector als het sociaal domein ook zijn eigen zeepbellen en bubbels heeft. Met mogelijk nadelige gevolgen. Het kan immers betekenen dat bepaalde maatschappelijke problemen of oplossingen tijdelijk of langdurig buiten het blikveld van bestuurders, managers of professionals vallen.

In deze collegereeks gaan we op zoek naar de zeepbellen en bubbels in het sociaal domein en geven topwetenschappers de informatie en kennis om je eigen bellen door te prikken en uit je bubbels te stappen?

Avond 1: De maakbaarheidsbubbel | 16 mei

Al jaren betogen politici, bestuurders en wetenschappers dat de maakbaarheid van de samenleving voorbij is. Vervolgens gaan velen van hen over tot de orde van de dag en leveren een volgende stroom aan wetten, regels en methoden om de werkelijkheid in de greep te krijgen. Waar komt die hardnekkigheid van het maakbaarheidsdenken vandaan en waarom kunnen we er zo moeilijk vanaf komen? Is het mogelijk om je te verzoenen met de onoplosbaarheid van problemen en hoe kunnen we dat integreren in onze manier van besturen en managen?

Sprekers

  • Dr. Marin Terpstra, Radboud Universiteit
  • Prof. em. Harry Kunneman, Universiteit voor Humanistiek

Lees verder