Sturen op BUIG voor kleine gemeenten

Heeft jouw gemeente in 2018 een dusdanig tekort dat zij een beroep op het vangnet gaat doen? Of wil je voorkomen dat je dat in 2019 moet doen? Tijdens deze bijeenkomst krijg je aanknopingspunten voor de verbetering van de uitvoering van de Participatiewet en voor (het voorkomen van) het indienen van een aanvraag voor de vangnetuitkering.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • inleiding op de systematiek van de gebundelde uitkering;
  • uitleg aanvraag voor de vangnetuitkering Participatiewet;
  • uitleg over sturingsmogelijkheden voor gemeenten aan de hand van actuele cijfers van de deelnemende gemeenten;
  • uitleg over aansluiting bij de gemeentelijke planning- en controlcyclus;
  • van elkaar leren.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor managers, beleidsmedewerkers en controllers Werk en Inkomen van gemeenten met een BUIG-budget dat geheel of voor een groot deel gebaseerd is op het historisch aandeel (tot ca. 30.000 inwoners). De bijeenkomst is gratis voor leden van Divosa en/of hun medewerkers.

Wanneer?

De bijeenkomst wordt 2 keer georganiseerd: 

Je kunt je voor één bijeenkomst aanmelden. Er is plaats voor 15 deelnemers per bijeenkomst. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd.