Startbijeenkomst Vakkundig aan het werk

Op 11 november 2015 vindt de startbijeenkomst plaats van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk. Het doel van het programma is om kennis te ontwikkelen waarmee gemeenten hun uitvoeringspraktijk in het sociaal domein kunnen versterken. Gemeenten kunnen samen met kennisinstellingen voorstellen indienen voor onderzoek die leiden tot een effectievere dienstverlening aan de burger.

Wat valt er te halen en te brengen?

U ontvangt informatie over de inhoud van het kennisprogramma en de subsidieprocedure. U wordt uitgedaagd om de werelden van beleid en praktijk bij gemeenten, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden en u ontdekt, aan de hand van concrete voorbeelden, hoe praktijkvragen vertaald kunnen worden naar onderzoek, hoe u samenwerking opzet en wat deze samenwerking oplevert.

Programma

12:00 - 12:30 uur

Ontvangst

12:30 - 13:30 uur

Kennislunch volgens de vier programmalijnen

Ontmoet uw mogelijke samenwerkingspartners en wissel ervaringen, vraagstukken en expertise uit.

13:30 - 14:30 uur

Welkom en officieel startmoment van het Kennisprogramma

  • Welkom door dagvoorzitter Henk Smid
  • Officiële start door Jetta Klijnsma (Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en René Paas (namens de stuurgroep)
  • Toelichting op het programma door Cees van Eijk (voorzitter programmacommissie) en Fleur Boulogne (programma-secretaris)

14:30 - 15:15 uur

Pauze


15:15 - 16:30 uur

Workshopronde

U heeft de keuze uit twee workshops:

1. Hoe kan onderzoek bijdragen aan een effectievere gemeentelijke re-integratie-aanpak?

Wat is het belang voor gemeenten om mee te doen aan onderzoek? Hoe gaat dit in zijn werk en wat levert het op?

Deze workshop wordt gegeven door Merel Schuring (Erasmus MC) en Koos van Dijk (gemeente Rotterdam)

2. Aan de slag met je vraag

Hoe komen praktijkvragen terecht in een onderzoek en hoe snel heb je resultaat waar je wat aan hebt?

Deze workshop wordt twee keer gegeven:

  1. door Lex Burdorf (Erasmus MC), Henk Oranje (opleider-arbeidsdeskundige) en Sandra Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen) 
  2. door Piet van der Smissen (Tranzo), Petra Vranken (Academische werkplaats Zuid Limburg) en Suhreta Mujakovic (Academische werkplaats Zuid Limburg)

16:30 - 17:00 uur

Interactieve plenaire afsluiting
 

17:00 - 18:00 uur

Borrel


Over het kennisprogramma

Vakkundig aan het werk is een samenwerking tussen Divosa, VNG, UWV, VWS en SZW en wordt uitgevoerd door ZonMw met als doel: de gemeentelijke uitvoeringspraktijk laten profiteren van nieuwe kennis, ten behoeve van een effectievere dienstverlening aan de burger. Het meerjarig programma richt zich op re-integratie, integrale samenwerking binnen het sociale domein, een verdere professionalisering door het versterken van het methodisch werken, armoede en schuldhulpverlening.

In dit programma kunnen bijvoorbeeld vragen aan bod komen zoals:

  • Wat is een effectieve methode om mensen met een arbeidsbeperking naar werk te begeleiden?
  • Waar kan mijn gemeente het beste op inzetten als het gaat om schuldhulpverlening of  armoedebestrijding?
  • Hoe organiseer je effectief en efficiënt een keten ‘van diagnose naar duurzaam aan het werk’?
  • Hoe zorgen we dat de beschikbare kennis over het begeleiden van bepaalde doelgroepen bij de klantmanager terecht komt?
  • Wat zijn effectieve manieren om integraal werken tot stand te brengen of te verstevigen?

Lees verder over Vakkundig aan het werk

Downloads

Uitnodiging startbijeenkomst Vakkundig aan het werk (pdf, 118 kB)