Inspiratielab

Simpel Switchen in de Participatieketen

Weet jij bij wie je terechtkunt als je inkomen volgende week wegvalt? Wat je zou doen als je niet elke maand loon ontving? Voor veel inwoners van Nederland is een stabiel inkomen geen automatisch gegeven. Ze switchen van werk naar de WW, van de bijstand naar parttime werk, en weer terug. Voor al die onzekere schakelmomenten in de levens van mensen is het project Simpel Switchen in de Participatieketen opgezet. Op 7 juni 2019 trappen we af met een inspiratielab.

Schakelmomenten

Simpel Switchen in de Participatieketen zet een grote ambitie op de agenda. Als publieke dienstverleners die samenwerken rond schakelmomenten in de levens van mensen, willen we dat burgers bij een verandering in werk of persoonlijke situatie kunnen rekenen op een voorspelbaar inkomen. Dat ze inzicht hebben in de financiële gevolgen van de verandering. Dat vergt samenwerking tussen instanties en innovatieve oplossingen; zodat mensen weten waar ze aan toe zijn.

We starten nu met een project rondom overgangen tussen deeltijdwerk en tijdelijk werk, maar dat is niet de enige overgang; meer volgt. De beweging zal breder en groter worden. We pakken het project zorgvuldig aan en werken vanuit concrete situaties. We doorlopen in het project de volgende stappen:

  1. De eerste stap is het in kaart brengen van de knelpunten. We gaan op zoek naar concrete casussen in de overgangen om een zo concreet mogelijk beeld te krijgen.
  2. Daarna onderzoeken we welke oplossingen eventueel al bestaan voor deze knelpunten.
  3. Voor de witte vlekken die we dan nog zien, formuleren we oplossingsrichtingen.
  4. Er zullen ook knelpunten zijn waarvoor een aanpassing in wet- en regelgeving nodig is. Hiervoor stellen we in fase vier adviezen op.

Inspiratielab

De hamvragen tijdens het inspiratielab zijn: Over wie gaan deze vraagstukken? Wat is voor hen echt belangrijk? Waar hebben zij precies last van, waar zitten de pijnpunten en wie zijn daarbij betrokken? Vanuit daar gaan we slimme oplossingen voor deze vraagstukken verzamelen en bundelen. Ook gaan we werken aan nieuwe ideeën die kunnen helpen om mensen simpeler te laten switchen in de participatieketen.

Het inspiratielab Simpel Switchen is de start van een beweging waarbij professionals in de keten bij elkaar inspiratie opdoen en praktijkgerichte handvatten kunnen vinden en delen om mensen te ondersteunen bij die overgangen.

Programma

Het programma duurt van 09:00 tot 13:30. Voor lunch wordt gezorgd.

Klik hier voor het programma

Voor wie?

Het inspiratielab is bedoeld voor leidinggevenden en professionals die werken in het sociaal domein.