Divosa Vrijdag

Samenwerken met het medisch domein, mooie kans of bittere noodzaak?

De komende decennia verdubbelen de zorgkosten binnen het medisch en sociaal domein. Gemeenten kunnen deze kosten in de toekomst niet dragen. Hoe houden zij de ondersteuning aan burgers toch op peil? Hoe houden ze dit betaalbaar én zorgen ze voor betere dienstverlening? Door bijvoorbeeld te focussen op preventie, op zorg in de wijk en op betere samenwerking? Of zijn er andere slimme manieren om goed samen te werken?

Tijdens deze Divosa Vrijdag verkennen we de antwoorden op deze vragen. Dit doen we vanuit het perspectief van de gemeente en de burger en vanuit een financieel perspectief. Ook laten 2 gemeenten zien hoe zij de verbinding tussen het medisch domein en het sociaal domein in praktijk brengen.

Het volledige programma van de dag volgt nog. Je kunt je wel alvast aanmelden.