Symposium en ALV

Samen slim in het sociaal domein #hoedan?

Een integrale aanpak, ontschotten, slim samenwerken … In het sociaal domein willen we het allemaal. Maar willen is 1, doen is 2. Het ‘hoe dan’ vraagt immers nogal wat van gemeenten en hun partners. Op het Divosa-symposium van 13 september zoomen we vanuit verschillende invalshoeken in op 'slimmer samenwerken'. 5 gemeenten vertellen hoe zij hun visie hebben vertaald naar concrete aanpakken en partnerorganisaties delen hun blik op het #hoedan. Wil jij ideeën opdoen voor het creëren van meer verbinding in het sociaal domein, mis dit symposium dan niet.

Het symposium draait om de vragen:

  • Hoe kunnen we burgers in het sociaal domein gezamenlijk ondersteunen vanuit Werk & Inkomen, Wmo en Jeugd?
  • Wat vraagt het regelen van een integrale aanpak binnen gemeenten, zowel bedrijfsmatig als cultureel?
  • Hoe werk je als gemeente samen met partnerorganisaties (bijv. welzijn, schuldhulpverlening, jeugdzorg) en houd je de regie in het belang van de burger?

Kortom: samen slim in het sociaal domein, #hoedan? 

Bekijk hier het programma.