Vakkundig aan het werk

Regionaal kennisatelier Werk en Inkomen: Wat werkt in jouw praktijk?

De problemen van sommige mensen bij het zoeken naar werk en het verminderen van schulden en armoede zijn complex. Hoe ga je daar als gemeente mee om? Wat zegt onderzoek over wat werkt? Wat sluit daarvan aan op jouw praktijk? Je bent welkom om in gesprek te gaan met onderzoekers tijdens drie regionale kennisateliers van Vakkundig aan het werk.

Managers, beleidsmedewerkers en professionals van gemeenten gaan op 8 en 18 april en 9 mei 2019 op zoek naar toepasbare werkwijzen. Wat kunnen we in de dagelijkse praktijk met de kennis die we al hebben? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe kunnen nieuwe inzichten de dienstverlening versterken? In de kennisateliers staan de 5 thema’s van Vakkundig aan het werk centraal:

  • Re-integratie. Wat weten we al over wat wel en niet werkt en voor wie? Inzichten in effectiviteit en werkzame elementen.
  • Schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Nieuwe inzichten worden nog vaak niet gebruikt, maar zijn ook lang niet altijd op de praktijk toegesneden. Dat kan beter!
  • Integraal werken. Hoe kunnen we binnen het sociaal domein effectief samenwerken en van en met elkaar leren?
  • Methodisch werken. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Wat is er nodig om kennis uit onderzoek én het cliëntperspectief een plek te geven in de praktijk?
  • Werk voor vergunninghouders. In korte tijd is er veel kennis beschikbaar gekomen met  bruikbare aanbevelingen voor de gemeentelijk praktijk. Daar kunnen we wat mee!

Voor wie?

In deze regionale kennisateliers ontmoeten praktijk en wetenschap elkaar. Van harte welkom zijn professionals, beleidsmakers, managers en anderen die actief zijn op het terrein van Werk en Inkomen en het sociaal domein.

Waar en wanneer?

De kennisateliers vinden plaats van 12.00-17.00 uur:

  • 8 april in Tilburg, samen met Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid, Tranzo/Tilburg University
  • 18 april in Groningen, samen met Werkplaats Sociaal Domein Noord
  • 9 mei in Almere, samen met Werkplaats Sociaal Domein Flevoland

Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk is een samenwerking tussen Divosa, VNG, UWV, VWS en SZW en wordt uitgevoerd door ZonMw. Doel van het programma is om kennis te ontwikkelen waarmee gemeenten hun uitvoeringspraktijk in het sociaal domein kunnen versterken.