Regio Zuid

Programma

Programma 15 maart 2019

TijdOnderdeel
9:30

Opening en vaststellen agenda door Huub Seyben (Maastricht)

9:35

Mededelingen en rondje langs de velden.

9:40

Breed offensief en Simpel Switchen in de participatieketen

Meer mensen met een arbeidsbeperking, duurzaam aan het werk. Dat is het doel van het breed offensief dat staatssecretaris Van Ark bekend maakte. De staatssecretaris wil dat werkgroepen met de uitwerking aan de slag gaan om invoering in 2020 mogelijk te maken.

Chris Wallis van Divosa licht toe en gaat met ons in gesprek over het breed offensief en het actieplan van  staatssecretaris Van Ark over 'Simpel switchen' in de participatieketen. Achtergrondinformatie vind je op: www.divosa.nl

10:15

Frequent Intensief en Persoonlijk (FIP) contact met burgers

De gemeente Sittard-Geleen werkt aan Frequent Intensief en Persoonlijk (FIP) contact met burgers. Wat houdt dat in en wat zijn de gevolgen? Dorien Dieters van Sittard-Geleen neemt ons mee in hun aanpak.

11:00

Pauze

11:15

Inburgering

Er komt een nieuwe inburgeringswet waarin de gemeente meer regie krijgt op de inburgering. Divosa is betrokken bij de uitwerkingsagenda voor het nieuwe wetsvoorstel. Dit heeft ook gevolgen voor het huidige project Ondersteuning Veranderopgave Inburgering waar Divosa op dit moment aan werkt, samen met 35 regiocoördinatoren.

Anneke Boven is projectcoördinator Inburgering van Divosa; zij licht de laatste ontwikkelingen toe.

11:45

Agendapunten volgende bijeenkomst

11:50

Rondvraag en sluiting

12:00

Einde van (dag)programma of agenda