Symposium en ALV

Preventie loont. Toch?

Mag je als overheid ter preventie gewenst gedrag stimuleren of is het passender om in te springen als er problemen zijn? Hoe verhoud je je als overheid überhaupt tot je burger? En wordt zelfregulering de nieuwe norm? Op vrijdag 8 maart onderzoeken we tijdens het Divosa-symposium 'Preventie loont. Toch?' of – én hoe – preventie loont bij het oplossen van uitdagingen in het sociaal domein. Een symposium met als doel te komen tot een gezamenlijke actie-agenda voor leiders in het sociaal domein.

Onder leiding van dagvoorzitter Ruud van den Tillaar, directeur van Kredietbank Limburg, gaan Rienk Janssens (strateeg sociaal domein bij de VNG), Judith Wolf (bijzonder hoogleraar ‘grondslagen van de maatschappelijke opvang’ aan het Radboudumc) en Arre Zuurmond (ombudsman Metropool Amsterdam) in op preventie in het sociaal domein als ethisch vraagstuk. Gaat de kost altijd voor de baat uit? Welke rol heb je als overheid? Is die faciliterend of modellerend?

Ook gaan we in op de rol van burgers zelf. In hoeverre kunnen en mogen zij regie voeren over hun leven? Hoe verhoudt zelfregulering zich tot zelfsturing? En hoe voorkom je dat het ruimte schept voor criminele ondermijning?

Na de lunch gaan we rond thema's aan drie actie-tafels met elkaar in gesprek om te komen tot een actie-agenda voor leiders in het sociaal domein.

Bekijk het hele programma

Wat gaan we doen?

  • Een strateeg sociaal domein, een wetenschapper en de ombudsman van Metropool Amsterdam delen hun visie op preventie in het sociaal domein om stof tot nadenken te bieden.
  • Aan drie actie-tafels, met elk een eigen thema, gaan we met elkaar in gesprek. Doel van deze tafels is dat we komen tot een gezamenlijke actie-agenda. De thema's zijn:
    • De basis op orde in het sociaal domein. Een gesprekstafel met onder andere: Elfriede Boer (Werkzaak Rivierenland) en Ruud van den Tillaar (Kredietbank Limburg).
    • Ondermijning en het sociaal domein. Een gesprekstafel met onder andere: Arre Zuurmond (Ombudsman Metropool Amsterdam) en Pieter Tops (bestuurskundige en ondermijningsdeskundige).
    • Gezondheid en het sociaal domein.Een gesprekstafel met: Judith Wolf (Academische werkplaats Impuls) en Nardy Beckers (gemeente Maastricht-Heuvelland).

Voor wie?

Dit symposium is voor hoofdleden van Divosa met een gemeentelijke eindverantwoordelijkheid in het sociaal domein. Zij zijn van harte uitgenodigd om collega-leidinggevenden mee te nemen. Wel vragen we iedereen om zich afzonderlijk aan te melden.

Algemene ledenvergadering

Tijdens de lunch vindt voor hoofdleden van Divosa de algemene ledenvergadering plaats. Welke programmalijnen heeft Divosa neergezet om de positie te verbeteren van mensen die hulp nodig hebben? De agenda van de ALV vindt je in het programma.