Regionale voorlichtingsbijeenkomsten

Pilotprogramma veranderopgave inburgering (Utrecht)

Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. In dat pilotprogramma worden lopende initiatieven die al in de geest van de nieuwe wet worden uitgevoerd onderzocht. Ook worden nieuwe instrumenten en werkwijzen uitgetest.

Gemeenten kunnen meedoen aan de onderzoeken en pilots door zich tijdens een regionale voorlichtingsbijeenkomsten aan te melden.

Data, tijd en locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende dagen en locaties van 10 tot 12 uur met aansluitend een lunch:

 • maandag 8 april in Utrecht
 • dinsdag 9 april in Eindhoven
 • donderdag 11 april in Zwolle
 • maandag 15 april in Rotterdam 
 • dinsdag 16 april in Utrecht
 • donderdag 18 april in Utrecht

Aanmelden

Voor deze bijeenkomst is aanmelding vooraf nodig. Aanmelden kan tot 3 april 12.00 uur door een e-mail te sturen naar Regina Felix, via rfelix@minszw.nl met de volgende gegevens:

 • naam en voorletters
 • gemeente
 • functie
 • telefoonnummer
 • voorkeursdatum 1e en 2e voorkeur

Meer informatie