Ondermijning in het sociaal domein: wat kunnen we doen?

We lezen over fraude met het persoonsgebonden budget, sociale huurwoningen die als hennepkwekerij worden gebruikt en fragiele jongeren die werken als drugskoerier; momenten waarop de illegale wereld de legale binnendringt. Als professionals in het sociaal domein kunnen we die problematiek niet de rug toekeren. We moeten investeren in de samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid. Maar hoe doen we dat? En hoe geef je daar leiding aan? Op deze vragen gaan we in tijdens een verkennende bijeenkomst op 6 juni.

Wat zien we in onze eigen praktijk als het gaat om ondermijning? Wat weten we? Tijdens deze bijeenkomst beginnen we met een verkenning en inventarisatie. Daarna volgt de vraag wat we kunnen doen. Dat zijn niet alleen praktische dingen. Het gaat ook over de bijdrage van het sociaal domein aan een acceptabele morele orde. Daarover praten we verder in vervolgbijeenkomsten.

Actie-agenda Ondermijning in het sociaal domein

De actie-agenda Ondermijning in het sociaal domein is een platform voor leidinggevenden en professionals in het sociaal domein. De actie-agenda is ontstaan tijdens het Divosa-symposium 'Preventie loont. Toch?' en is een plek om met elkaar in gesprek te gaan wat we kunnen doen tegen ondermijning.