Divosa Vrijdag

(On)beperkt aan het werk

Nu de discussie rondom loondispensatie plaats heeft gemaakt voor het breed offensief ontstaat er ruimte om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de vraag hoe we mensen met een arbeidsbeperking beter kunnen laten deelnemen aan het arbeidsproces.

De Participatiewet geeft gemeenten met o.a. loonkostensubsidies en beschut werk de mogelijkheid vorm te geven aan de inclusieve arbeidsmarkt. De uitvoering hiervan gaat gepaard met kansen en (financiële) uitdagingen.

Op de Divosa-vrijdag '(on)beperkt aan het werk' gaan we daar graag met jou op in.