Divosa Vrijdag

Nieuwsgierigheid maakt meer kapot dan je lief is

Gemeenten houden zich niet aan de normen bij het raadplegen en uitwisselen van privacygevoelige gegevens. Suwinet wordt niet alleen voor hulpvragen van burgers gebruikt. Nieuwsgierige ambtenaren weten Suwinet ook te vinden om een bekende Nederlander of buurman door te lichten. Hoe voorkomen we deze privacyschending en zorgen we dat ons Suwinetgebruik op orde is? Denk mee tijdens de Divosa Vrijdag op 5 februari.

Het ministerie van SZW dreigt gemeenten met het afsluiten van Suwinet als ze niet voldoen aan de normen voor veilig Suwinetgebruik. Met decentralisatie van taken krijgen gemeenten in het sociaal domein meer beschikking over privacygevoelige gegevens van burgers dan ooit tevoren. Dat vereist dat de professionals zoals klantmanagers en medewerkers van een sociaal wijkteam zorgvuldig en integer met die informatie omgaan. Dat dat niet vanzelfsprekend is, blijkt uit diverse gevallen van onterechte opvragingen in Suwinetinkijk. 

Hoe gaan we ervoor zorgen dat de vertrouwelijke gegevens van burgers in goede handen zijn? Hoe richt je je dienstverlening daarop in en houd je rekening met handhaving, fraudebestrijding en de veranderende privacywetgeving? En wanneer is een integrale benadering (‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’) noodzaak? Hoe zit dat met de verschillen in wettelijke taken tussen de domeinen?

Wilt u weten:

  • Wat privacybeleid betekent voor uw werkwijze als u integraler gaat werken?
  • Hoe andere gemeenten omgaan met de 7 normen voor veilig Suwinet?
  • Hoe u een privacybeleid opstelt, voor het hele sociaal domein of per subdomein?
  • Wat de taak en het nut van een security officer is?

Kom dan op 5 februari naar de Divosa Vrijdag over privacy in het sociaal domein. Na afloop weet u welke formele privacy-eisen aan u worden gesteld, welke acties u moet ondernemen om hieraan te voldoen en welke privacyvraagstukken u in de toekomst nog kunt verwachten.

Programma

9:30

Inloop

10:00

Welkom en inleiding door René Paas, voorzitter Divosa

10:20

In gesprek met privacy-experts Yvonne Sieverts van gemeente Westland en Renze Zijlstra van Noardwest Fryslân

11:00

Pauze

11:15

Interactieve sessie aan de hand van korte casussen en stellingen

12:30

Lunch met gelegenheid tot napraten

Over de sprekers

Yvonne Sieverts

Yvonne Sieverts neemt ons mee in haar ervaring als projectleider van het project Privacy in het Sociaal Domein in de gemeente Westland. Met dit project heeft de gemeente de VNG Aanmoedigingsprijs Privacy 2015 gewonnen. Uit het Juryrapport: "De kracht van haar aanpak is dat Yvonne, zowel de rol vervult van jurist in het project als ook zelf de privacy trainingen opzet en verzorgt." Yvonne geeft voor gemeenten inmiddels verschillende trainingen over de omgang met privacy in het sociaal domein.

"Privacy moet een gedragen goed zijn, worden en blijven waardoor het niet wordt ervaren als een obstakel in het dagelijks werk maar juist als een aanvulling. Je moet professionals de ruimte geven hun eigen afweging te maken vanuit de hulpvraag, met privacy als hulpmiddel om de meest optimale dienstverlening te realiseren. Dat is ook precies wat de medewerkers willen."

Renze Zijlstra

Renze Zijlstra heeft als informatiemanager gezorgd voor het opstellen en uitvoeren van het informatiebeveiligingsplan voor de gemeenschappelijke regeling Noardwest Fryslân. Van Inspectie SZW hebben de zeven gemeenten die deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling de bevestiging gekregen dat zij voldoen aan alle 7 onderzochte Suwinormen.

Uit de praktijkvoorbeelden van Yvonne Sieverts en Renze Zijlstra zal blijken dat bewustwording en gedragsverandering bij professionals een noodzakelijke randvoorwaarde vormen voor de invulling van de gemeentelijke rol in het sociaal domein en het bereiken van de gewenste doelstellingen met en door burgers.