Kennis- en participatiefestival

Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog veel te vaak om werk te vinden en te behouden, terwijl onderzoek laat zien dat werk de psychische gezondheid en het herstel juist ten goede komt. Goede samenwerking tussen de sector GGZ en de sector Werk & Inkomen is daarbij een belangrijke succesfactor.

31 arbeidsmarktregio’s voeren verschillende projecten uit die de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid vergroten door samenwerking tussen partijen in het sociaal domein. Tijdens het Kennis- en Participatiefestival krijg je inzicht in de stand van zaken in de ontwikkelingen op dit terrein en besteden we tijdens de workshops uitgebreid aandacht aan de samenwerkingsverbanden in de arbeidsmarktregio’s: wat is daar bereikt en wat zijn de ambities voor de toekomst. Wat is (nog meer) nodig om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan werk te helpen en te houden en hoe geven we hieraan invullen?

Van Ark en Blokhuis

Het Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid wordt georganiseerd door het ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en de Programmaraad. De staatsecretaris van SZW, Tamara van Ark, en de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, openen de bijeenkomst.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelden op: www.samenvoordeklant.nl