Mensenwerk! De uitvoering aan zet.

Middagprogramma

 • 13:30: Middagsessies 1e ronde
 • 14:30: Pauze
 • 15:00: Middagsessies 2e ronde
 • 16:00: Wisselpauze
 • 16:15: Plenaire afsluiting

In het middagprogramma keuze uit kennissessies, 'door en voor gemeenten', innovatiewerkplaats en 'Vakmanschap in vogelvlucht, een betere wereld in 15 minuten'.

Vakmanschap in vogelvlucht, een betere wereld in 15 minuten Spreker
1.1 Beroepsprofiel Vakvolwassenheid Klantmanagement Louis Polstra
1.2 Divosa Benchmark Werk en Inkomen Henk Meijeren
1.3 Functioneel meten en de lerende organisatie Roland Blonk
1.4 De dubbele uitdaging Duco Bannink
1.5 Leerdoelen stellen Arjan van Dam
1.6 Verrassend kijken naar ‘niet willers’ Ester Biezen
1.7 Welk diagnose-instrument past het best? Annejet Kerckhaert
1.8 Eerste ervaringen met de Quickscan zelfsturing Femke Bennenbroek
1.9 Nieuw Werk: De kracht van rechtstreeks gelijkwaardig contact Linda van Swaaij
1.11 Beroepsvereniging voor Klantmanagers Jasmijn Lee Sack Fong en Sytze Hamstra
1.12 Handhaven is ook mensenwerk Wim Heersink
1.13 Spel Vakmanschap Jasmijn Lee Sack Fong en Sytze Hamstra

1.1 Louis Polstra Beroepsprofiel Vakvolwassenheid Klantmanagement

De jeugdzorgwerker ging ons voor, gevolgd door de verpleegkundigen en ziekenverzorgers en nu is er ook een voor klantmanagers: een Standaard van vakvolwassenheid. Want een klantmanager moet nogal wat kennen en kunnen om zijn beroep uit te kunnen voeren. Wetskennis is nodig om de wet goed uit te kunnen voeren. Werkgever en werkzoekenden moeten bij elkaar gebracht worden en begeleid; dat vereist weer hele andere specifieke kennis en vaardigheden. Met de standaard wordt vastgelegd wat een klantmanager in huis moet hebben om z'n beroep goed uit te kunnen oefenen. Binnen ruim 3 minuten wordt uiteengezet hoe de standaard is opgebouwd, maar vooral ook hoe deze te gebruiken om de professionalisering van de re-integratiedienstverlening te vergroten.

 • Louis Polstra, lector Arbeidsparticipatie Academie voor Sociale Studies Hanzehogeschool Groningen

Terug naar boven

1.2 Divosa Benchmark Werk en Inkomen

Benchmarking is het zoeken naar de beste elders bestaande werkwijzen die leiden tot een excellente prestatie. Budgetten staan onder druk, gemeenten moeten meer doen voor minder geld, in kortere tijd en tegen een betere kwaliteit. Hoe doe je dat? De benchmark Werk en Inkomen van Divosa geeft de deelnemer de mogelijkheid om de prestaties van de eigen gemeente te vergelijken met prestaties van andere gemeenten. Het onderzoek richt zich op het spotten gemeenten met betere prestaties op het terrein van werk en inkomen. Dit roept vragen op. Hoe groot is de kloof tussen de prestaties van de eigen gemeente en de beter presterende gemeente? Wat zijn hun methoden en technieken? Hoe hebben zij hun processen ingericht? Wat moet de gemeente doen om ook tot deze goede prestaties te komen? Wat levert dit de gemeente op? De Divosa benchmark Werk en Inkomen helpt u daarmee op weg. Op zoek naar het verhaal achter de cijfers.

 • Henk Meijeren, adviseur Stimulansz

Terug naar boven

1.3 Functioneel meten en de lerende organisatie

Met de decentralisaties verpakt in onder andere de Participatiewet wordt een grote uitdaging gelegd bij de sociale diensten en werkplaatsen. De antwoorden op deze uitdaging zijn niet zomaar te geven en zullen op onderdelen verschillen per regio en per stad. Om tot die lokale antwoorden te komen zullen gemeenten een meer lerende oriëntatie nodig hebben. Een oriëntatie waarin (bestaande) gegevens over klant en instrumenten beter gebruikt worden om de antwoorden op deze uitdaging sneller te vinden en effectief en efficiënt met de gereduceerde middelen om te gaan. Met de workshop Functioneel Meten wordt concreet deze lerende oriëntatie in de lokale situatie vormgegeven en geborgd. Op het najaarscongres laten wij zien voorbeelden zien van hoe de workshop is vormgegeven bij de eerste gemeenten die hier mee aan de slag zijn gegaan.

 • Roland Blonk, senior onderzoeker TNO en hoogleraar Gedragswetenschappen Universiteit Utrecht

Terug naar boven

1.4 De dubbele uitdaging

Managen van de sociale dienst is een dubbele uitdaging. Je moet het eens worden over de feiten (wat is er aan de hand in de buitenwereld?) en over de normen (hoe pakken we dat aan en wie doet wat?). Dat past soms niet op elkaar. Je moet overleg voeren met de politieke omgeving en tegelijk met de professionele binnenkant van je organisatie. De discussies die je daar voert zijn soms zelfs conflicterend. Ga je er daarom aan onderdoor? Of is er een antwoord? Duco Bannink neemt je mee in de complexiteit en dilemma's van het sociale domein en geeft richting : duiden van de eisen en verbinden van mogelijkheden.

 • Duco Bannink, universitair hoofddocent faculteit der sociale wetenschappen VU Amsterdam

Terug naar boven

1.5 Leerdoelen stellen

Hoe krijg je klanten in beweging? Wat motiveert? Op basis van recente psychologische inzichten is er een workshop ontwikkeld voor klanten. In de workshop leren klanten effectief leerdoelen te stellen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgebreid aangetoond dat deze workshop de kans op het vinden van werk aanzienlijk vergroot.

 • Arjan van Dam, arbeid- en organisatiepsycholoog Fidare en auteur van 'De kunst van het falen' (2009)

Terug naar boven

1.6 Verrassend anders kijken naar 'niet-willers'

Positief aan de slag met mensen in de bijstand die geen gemotiveerd gedrag laten zien. Daar heeft Oss voor gekozen. Uit de negatieve spiraal door het bieden van een intensief programma waardoor deelnemers inzicht krijgen in eigen gevoelens, weerstanden en capaciteiten. Het kan en het werkt. Oss krijgt momenteel 80% van de " niet-willers" uit de uitkering. Oss biedt FOCUS, een intensief programma gebaseerd op kennis en ervaringen met verschillende gedragsveranderende therapieën en groepsdynamica. Confronterend, vernieuwend en het werkt!

 • Ester Biezen, hoofd Werk & Inkomen/regionaal leerplicht en VSV, regionaal projectleider Participatiewet gemeente Oss

Terug naar boven

1.7 Welk diagnose-instrument past het best?

Welke diagnose-instrumenten zijn er op de markt? Waar zitten overeenkomsten en verschillen? Hoe maak je als gemeente een keuze voor een instrument? Binnen het Programma Effectiviteit en Vakmanschap schreef Annejet Kerckhaert de Werkwijzer Diagnose-instrumenten waarin deze vragen beantwoord worden. Annejet laat de highlights uit de werkwijzer zien en gaat hierover met u in gesprek.

 • Annejet Kerckhaert, adviseur Stimulansz

Terug naar boven

1.8 Eerste ervaringen met de Quickscan zelfsturing

Om optimale participatie te realiseren, is zelfsturing van cliënten cruciaal. Inspelen op dit zelfsturend vermogen, maar ook het vergroten ervan, begint met een betrouwbaar beeld van die mate van zelfsturing. Tilburg at Work, 18k en ZINZIZ hebben daarom samen een Quickscan zelfsturing ontwikkeld, die inmiddels geïmplementeerd is bij Tilburg at Work. We gaan in de presentatie kort in op de achtergronden en de inhoud van het instrument, maar besteden vooral aandacht aan de impact van het instrument op de cliënt èn de professional.

 • Femke Bennenbroek, trainer en coachZINZIZ, in samenwerking met Tilburg at Work en 18k

Terug naar boven

1.9 Nieuw Werk: De kracht van rechtstreeks gelijkwaardig contact

De nieuwe arbeidsmarktaanpak in de MUG-gemeenten heeft er binnen enkele maanden voor gezorgd dat 75 mensen weer aan de slag zijn. Het project 'Nieuw Werk', is een vernieuwende samenwerking tussen ondernemers en de MUG-gemeenten. Uitgangspunt is om re-integratie van mensen die aan de zijlijn staan, op de werkvloer zelf te laten plaatsvinden. Ondernemers geven aan wat zij daarbij nodig hebben, de gemeente faciliteert. Via een praktische en pragmatische aanpak kunnen kandidaten de weg terugvinden naar de arbeidsmarkt. Maar ook kandidaten voor wie op dat moment nog geen geschikt werk voorhanden is, krijgen uit 'een prettig gesprek' positieve energie en vertrouwen in de toekomst! Deze innovatieve aanpak wordt momenteel uitgevoerd in negen gemeenten. Het gaat om rechtstreek gelijkwaardig menselijk contact. Het is een kanteling in denken en doen. Niet het papier of de regels bepalen de koers, maar de talenten van kandidaten (werkzoekenden) en ondernemers. De aanpak WERKT en wat blijkt de aanpak is vier keer goedkoper! Is er iets te noemen wat een landelijke uitrol van deze aanpak, juist in deze tijd van oplopende werkloosheid, zou kunnen tegenhouden?

 • Linda van Swaaij, relatiemanager MUG-gemeenten

Terug naar boven

1.11 Beroepsvereniging voor Klantmanagers

Wat kunnen wij voor u betekenen? Maak kennis met onze beroepsvereniging en alle mogelijkheden.

 • Jasmijn Lee Sack Fong, penningmeester Beroepsvereniging voor Klantmanagers en klantmanager gemeente Apeldoorn
 • Sytze Hamstra, voorzitter Beroepsvereniging voor Klantmanagers en eigenaar Hamstraining B.V

Terug naar boven

1.12 Handhaven is ook mensenwerk

Ook voor handhaven is het methodisch werken ingevoerd. Daarbij is het werkproces in fases opgedeeld en is per fase aangegeven wat het handhavingsvraagstuk is, wat de mogelijkheden van handhaving zijn en welke instrumenten hierbij kunnen worden ingezet. Het blijft daarbij mensenwerk, zowel voor de klantmanager als de klant. De methode houdt daarom zowel rekening met de handelingsruimte van de klantmanager, als met het gedrag en de (fraude)motieven van klanten.

 • Wim Heersink, Adviseur LKC en Adviseur RCF Overijssel

Terug naar boven

1.13 De vier werelden van klantmanagement

Een Ganzenbordspel, waarbij dilemma's centraal staan. De klantmanager kruipt in de huid van bijvoorbeeld een wethouder of een werkgever en maakt een keuze uit bestaande dilemma's. Vervolgens gaan we met elkaar in discussie: maakt iedereen dezelfde keuze of juist niet? En waarom dan niet? Zo komen we achter elkaars drijfveren en wordt er gesproken over het vak. Het spel kan ook prima gespeeld worden tijdens een teamoverleg of als onderdeel van intervisie.

 • Jasmijn Lee Sack Fong, penningmeester Beroepsvereniging voor Klantmanagers en klantmanager gemeente Apeldoorn
 • Sytze Hamstra, voorzitter Beroepsvereniging voor Klantmanagers en eigenaar Hamstraining B.V

Terug naar boven

Door en voor gemeenten Spreker
2.1 ‘Hemelse modder in Zaanstad’ Saskia de Man, Eelke Blokker
2.2 Samenwerking Jeugdzorg-Participatie met een toefje AWBZ in Breda en omstreken Ellen van den Hout, Natasja van Meer
2.3 Wijkaanpak Eindhoven: een veelzijdige transformatie van het sociaal domein Ingrid Widdershoven
2.4. Regionaal Samenwerken doe je samen - leer van de praktijkcase van ISD Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten Wim Zwanenburg
2.5 Werkgeversbenadering Maastricht – Hoe bied je werkgevers een podium? Jenny van Leeuwen, Riëtte Winkens
2.6. Bedrijven, hoe frustreer je ze niet? Hanne Overbeek
2.7 Praktijkcase Leeuwarden: Hoe zien de ideale poort en poortwachter eruit? Meint Lei, Annet Visser
2.8 Transitiekompas Sociaal Domein Frits van Oosten en gemeente Dordrecht
2.9 Screenen aan de poort van de WWB Roeland van Geuns, Rob van der Maden
2.10 Living Labs: we doen het gewoon Joost Broumels, Pieter in 't Hout

2.1 Hemelse modder in Zaanstad

Het beste plan is een plan dat gezinnen zélf begrijpen. Dat aanstuurt op het perspectief dat zij voor zichzelf voor ogen hebben. Dat vraagt om overzicht en inzicht. En vaak om maatwerk. Maar hoe maak je zo'n plan? En hoe legitimeer je dat maatwerk, als je weet dat maatwerk meestal een uitzondering is? In Zaanstad werken we aan nieuwe manieren die dat mogelijk moeten maken. Die ontwikkelen en testen we met en in de wijk- en jeugdteams. En die verbinden we met de inrichting van beleid. Daar willen we graag over vertellen en sparren.

 • Saskia de Man, projectleider gemeente Zaanstad
 • Eelke Blokker, oprichter en action researcher Instituut voor Publieke Waarden

Terug naar boven

2.2 Samenwerking Jeugdzorg-Participatie met een toefje AWBZ in Breda en omstreken

ATEA en CJG (Centrum Jeugd en Gezin) Breda, is een praktijkvoorbeeld van samenwerking tussen jeugdzorg en participatie. Hoe werken CJG Breda (centrum jeugd en gezin) en ATEA (leerwerkbedrijf) samen? Vanaf november 2012 werken ATEA en CJG Breda in een pilot samen om jongeren die zich bij ATEA aanmelden te ondersteunen in het vinden van een geschikte werk- of schoolplek. De ervaringen die we het afgelopen jaar hebben opgedaan, gebruiken we voor de aanpak van de drie decentralisaties. In deze workshop gaan we in op wat we in Breda doen en wat de bevindingen zijn. Daarna gaan we graag met u in gesprek over welke kansen de decentralisaties bieden om jongeren zo effectief mogelijk te ondersteunen en te begeleiden naar werk of school.

 • Ellen van den Hout, projectleider Transformatie Jeugdzorg, gemeente Breda
 • Natasja van Meer,  projectleider Participatie gemeente Breda

Terug naar boven

2.3 Wijkaanpak Eindhoven: een veelzijdige transformatie van het sociaal domein

De gemeente Eindhoven, bewoners en partners in de stad (corporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en politie) zijn al geruime tijd bezig met de transformatie van het gehele sociale domein. De Raad van Eindhoven heeft voor de transformatie van het Sociaal Domein, een aanpak vastgesteld, WIJeindhoven. Tijdens deze sessie hoort u alles over de wijkaanpak in Eindhoven, hoe ingewikkeld en tegelijkertijd uitdagend het is, wat de ervaringen en resultaten zijn, wat wel werkt en wat niet.

 • Ingrid Widdershoven, lid directieraad gemeente Eindhoven en bestuurslid Divosa

2.4 Regionaal Samenwerken doe je samen - leer van de praktijkcase van ISD Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten

Wel eens van een ISD-light gehoord? Wil je meer weten? Kom dan naar deze praktijkcase  want dan hoor je hoe  samenwerking kan worden vorm gegeven zonder juridische ballast en waar doen en denken hand in hand zijn gegaan.  De ISD-light is de uitkomst van een intensief maar kort proces waarin de medewerkers aan zet waren. Wim Zwanenburg, Hoofd Werk & Inkomen voor de drie gemeenten vertelt in deze praktijksessie over hoe het in zijn regio is gegaan. In deze sessie gaat hij in op vragen als: Welke stappen moet je nemen? Wat werkt en wat niet? Waar moet je vooraf goed over nadenken en welke dingen moet je gewoon doen? Hoe kun je in je organisatie en bij je bestuur commitment creëren? Waar moet je in investeren? Hoeveel ruimte geef je je mensen?

 • Wim Zwanenburg, hoofd Werk en Inkomen ISD Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten

Terug naar boven

2.5 Werkgeversbenadering Maastricht: Hoe bied je werkgevers een podium?

In Maastricht wil men gesprekspartner zijn van werkgevers en daarom hebben ze Podium 24 opgericht. Podium 24 is een MVO-podium dat bedoeld is om 24/7 werkgevers te inspireren op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een podium voor werkgevers en werkzoekenden, digitaal, maar ook real live. Om te luisteren naar waar werkgevers mee zitten, welke vragen en problemen zij hebben en te kijken waar je als gemeente kan helpen. Tijdens deze sessie hoort u alles over de ervaringen in Maastricht hiermee. Waarom zij Podium 24 het hebben opgericht, wat de reacties van werkgevers zijn, met welke vragen zij zitten, hoe je daar als gemeente op kan inspringen en wat dat weer oplevert in het kader van WERK.

 • Jenny van Leeuwen, manager Podium 24, gemeente Maastricht
 • Riëtte Winkens, projectmanager Podium 24 en A2school/Social Return, Beleid en Ontwikkeling gemeente Maastricht

Terug naar boven

2.6 Bedrijven, hoe frustreer je ze niet?

Vele wegen leiden naar werk. Wat bieden bedrijven en wat hebben ze nodig van de uitvoering? Hoe kunnen we met elkaar zoveel mogelijk werk organiseren voor mensen die vallen onder de Participatiewet? Tot welke verschillende werkarrangementen leidt dat? Wat vraagt dat van de uitvoering? In deze workshop gaan we uit van de vraag en mogelijkheden van bedrijven en zo pakken we alle kans op werk.

 • Hanne Overbeek, directeur Locus

Terug naar boven

2.7 Praktijkcase Leeuwarden: Hoe zien de ideale poort en poortwachter eruit?

Volumebeheersing wordt steeds belangrijker voor gemeenten. Voorkomen is daarbij beter dan genezen. Maar hoe zorg je voor een optimale detectie aan de poort van aanvragers die onvolledige of onjuiste informatie verstrekken? Hoe zet je daarbij zowel poortwachters als handhavingsspecialisten effectief in? Welke structuren, processen en competenties zijn daarvoor nodig? Wat betekent het voor je doorlooptijden? Hoe zit het met de beoordeling van het zoekgedrag gedurende de zoekperiode? Wat kan je het je als gemeente opleveren? De gemeente Leeuwarden heeft een werkwijze ontwikkeld waarmee de preventiequote is verhoogd van 18% naar 45%. In deze praktische workshop geeft de gemeente Leeuwarden samen met u antwoord op de vraag: hoe zien de ideale poort en poortwachter eruit?

 • Meint Lei, teamleider Sociale Zaken Gemeente Leeuwarden
 • Annet Visser, adviseur Sociale Zekerheid SHMC

Terug naar boven

2.8 Transitiekompas Sociaal Domein

In deze workshop wordt ingegaan op de beleidsmatige en bedrijfsmatige aspecten van de 3 transities. Het geeft u inzicht in de samenhang, die er bestaat en hoe u zelf sturing kunt geven aan het transitieproces. De transities binnen het sociaal domein stellen de gemeentelijke organisatie voor een flinke opgave. Hoe weet u of er voldoende samenhang is tussen de 3 decentralisaties? Hoe weet u of de financiële doorrekening of de projectorganisatie adequaat is? Is er draagvlak binnen de organisatie en staan de neuzen dezelfde kant op? Dat wordt allemaal duidelijk met het transitie-kompas dat wij ontwikkelden voor middelgrote gemeenten. Wij hebben een deepscan ontwikkeld, die een goed overzicht geeft van de stand van zaken van de 3 transities in uw gemeente en u in staat stelt om een goede sturing te geven aan het transitieproces. In deze workshop speelt u met z'n allen ook een kaartspel en kruipt u in de huid van een wethouder van een plattelandsgemeente in Nederland die zich afvraagt wat de maatschappelijke vraagstukken in zijn gemeente zijn, die hij in de toekomst moet aanpakken. Aan het eind van de workshop hebt u een maatschappelijke agenda op hoofdlijnen voor een gemeente.

 • Frits van Oosten, adviespartner Stimulansz
 • Spreker nader bekend te maken gemeente Dordrecht

Terug naar boven

2.9 Screenen aan de poort van de WWB

Veel gemeenten willen dat mensen die een WWB-uitkering aanvragen laten zien wat ze zelf doen en al gedaan hebben om (weer) aan het werk te komen. Het verwerven van werk vraagt dat mensen op de arbeidsmarkt zelfredzaam zijn. Om het gesprek over de arbeidsmarktzelfredzaamheid van nieuwe cliënten effectiever en efficiënter te laten verlopen, is de afgelopen anderhalf jaar een screeningsinstrument ontwikkeld. De ontwikkeling heeft plaatsgevonden op verzoek van vier gemeenten en is financieel mede mogelijk gemaakt door Divosa.
Het instrument (een vragenlijst die door aanvragers van een WWB-uitkering wordt ingevuld) geeft een geobjectiveerd beeld van de mate waarin mensen weten hoe zij werk moeten zoeken, waarom zij dat moeten doen en in hoeverre ze daar ook echt voor gemotiveerd zijn. In een interactieve workshop laten ontwikkelaars en een toekomstige gemeentelijke gebruiker zien wat het instrument inhoudt en dat het zowel de effectiviteit van de uitvoering zal vergroten als tot tijdwinst zal leiden.

 • Roeland van Geuns, partner Regioplan
 • Rob van der Maden, afdelingshoofd Werkplein gemeente Eindhoven

Terug naar boven

2.10 Living Labs: we doen het gewoon

De komende jaren krijgen de gemeenten nieuwe taken in het sociale domein. Veel gemeenten onderzoeken nu hoe hun informatievoorziening in het sociale domein er uit kan zien. Hoe ga je met elkaar werken? Informatie is van belang voor een slimme en betere hulp en ondersteuning. ICT is het middel om die informatie op een goede plek te krijgen. De uitgevoerde 'Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein' (VISD) beschrijft welke informatie de gemeente nodig heeft en welke gegevensuitwisselingen met andere partijen nodig of wenselijk zijn. De Verkenning geeft daarnaast aanbevelingen rondom privacy, informatieveiligheid en adequate stuur- en verantwoordingsinformatie. En nu is de stap naar realisatie. Hoe weten we nu of het werkt. Door het gewoon te doen. Werkenderwijs antwoorden vinden. Kijken of het anders kan. Dat is het idee van de 'living labs' samen met een landelijke ondersteuningsprogramma; een voorstel voor een gezamenlijke aanpak na VISD, die de gemeenten ondersteunt bij het inrichten van hun eigen informatievoorziening in het sociaal domein. Tijdens deze sessie wordt u meegenomen door een van de Living Lab gemeenten. Welke vraagstukken pakken ze op, op welke manier en wat is de winst voor burgers en voor andere gemeenten.

 • Joost Broumels, projectleider Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein KING
 • Pieter in 't Hout, informatie- en procesmanager gemeente Utrecht

Terug naar boven

Innovatiewerkplaats Spreker
3.1. Divosa Café voor de toekomst: de Innovatiewerkplaats  Marije van den Berg, Rene Hartman
3.2. Lenig Denken Marenthe de Bruijne
3.3. Public Scrum en informatievoorziening in het sociaal domein Erleyne Brookman  en Patrick Smolders
3.4. Aan de slag met uitdagingen Albert Jan Kruiter
3.5. Decentralisaties BMC en een gemeente
3.6 Mensen actief betrekken! Inwoners van Almelo regelen hun zaken zelf online Joop Kuiper en Bas van Tol

3.1 Divosa Café voor de toekomst: de Innovatiewerkplaats

'We moeten vernieuwen!' Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe voorkom je dat de zoveelste brainstorm in een brij van ideeën eindigt? Dat ervaar je bij de Innovatiewerkplaats. Innovatiewerkplaats is een methodiek die co-creatie, creatief denken en innovatie integreert op een laagdrempelige manier. Concreet en direct toepasbaar, intern of samen met stakeholders, burgers en bedrijven. Ook jouw expertise is nodig voor de vernieuwde praktijk van morgen! In deze workshop ervaar je hoe het werkt: van vraagstelling tot en met concept en stappenplan. We stropen de mouwen op en gaan met 6 concrete casussen uit de praktijk van de sociale werkgelegenheid aan de slag. (duur 2 rondes)

 • Marije van den Berg, adviseur en trainer overheidsparticipatie Whiteboxing
 • René Hartman

Terug naar boven

3.2 Lenig denken

De wereld om ons heen verandert razendsnel en snakt naar slagvaardige, flexibele denkers. Mensen die ruimte maken voor de ander, die met plezier aansluiten op de energie van de netwerksamenleving en die verder kijken dan hun neus lang is. Zin om jezelf uit te dagen? Kom dan naar de workshop Lenig denken en ervaar hoe je met technieken voor creatieve denkkracht je persoonlijke slagkracht vergroot.

 • Marenthe de Bruijne, oprichter Creasense

Terug naar boven

3.3 Public Scrum en informatievoorziening in het sociaal domein

Wilt u weten hoe u een einde maakt aan de eindeloze vergadercultuur, meer inzicht krijgt in het verloop van het (beleids)proces en een tijdwinst tot wel 60% bereikt, laat u dan verrassen in de workshop 'Public Scrum'.

 • Erleyne Brookman, gemeenteadviseur PinkRoccade Local Government.
 • Patrick Smolders, productmanager Samenlevingszaken PinkRoccade Local Government

Terug naar boven

3.4 Aan de slag met uitdagingen

Onder begeleiding van innovatief denker Albert Jan Kruiter gaat u aan de slag met een 'uitdaging', een concreet probleem uit de dagelijkse praktijk. Door de decentralisaties krijgen gemeenten meer bewegingsruimte, maar benutten we die ook optimaal? Doel van deze sessie is dat u op een andere manier naar problemen leert kijken, deze meer als een uitdaging en kans voor verbetering ziet en vooral deze uitdagingen gaat oppakken. U wordt van harte uitgenodigd een eigen probleem, uitdaging of casus in te brengen.

 • Albert Jan Kruiter, docent en onderzoeker Instituut voor Publieke Waarden

Terug naar boven

3.5 Binnen een uur antwoord de belangrijkste decentralisatievragen

Met collega's, verdeeld in kleine groepjes, vinden we binnen een uur antwoord op belangrijke decentralisatievragen van een of meerdere gemeenten. Vragen die bekend zijn, omdat BMC en Divosa die vragen al via een vragenlijst vooraf bij jullie hebben opgehaald. Antwoorden ontstaan in een hele creatieve en interactieve werkvorm; het Worldcafe. Een werkvorm die herhaaldelijk zijn succes heeft bewezen. En wil je na afloop met de aanwezige deelnemers verder "praten"? Dat kan. Speciaal voor workshopdeelnemers organiseert BMC een Google+-evenement. Daar kun je tijdens en na afloop van de workshop de met elkaar gevonden antwoorden bekijken en er bovenal op reageren. Zo kom je met elkaar, ook na de workshop, steeds verder in het vinden van de juiste oplossingen.

 • Mohammed Essafi, partner BMC in samenwerking met gemeente(n)

Terug naar boven

3.6 Mensen actief betrekken! Inwoners van Almelo regelen hun zaken zelf online.

NVSI stelt de vraag: 'Waarom alles alleen doen?' Wij bieden gemeenten en zorg- & welzijnsorganisaties een platform om publiek ontwikkelde innovaties te beheren, verder te ontwikkelen en te verspreiden. Nu gemeenten druk bezig zijn met het vormgeven van de decentralisaties zien wij sleutel woorden als zelfredzaamheid, dienstverlening dichtbij de burger en eigen kracht dagelijks voorbij komen. Tijdens deze workshop gaan wij in op de vraag: 'Hoe helpt u als gemeente of zorg-& welzijnsorganisatie burgers zelfredzamer te worden als het gaat om het regelen van gemeentelijke dienstverlening?' Samen met de gemeente Almelo geven we antwoord op bovenstaande vraag en laten we zien hoe Almelo haar klanten helpt door het inzetten van innovatieve ICT oplossingen. De gemeente heeft mooie ambities en toekomstplannen om zelfredzaamheid te bevorderen met behulp van ICT oplossingen. Ook die delen zij graag met u delen tijdens deze workshop.

 • Joop Kuiper, informatieadviseur gemeente Almelo
 • Bas van Tol, consultant NVSI

Terug naar boven

Kennissessies Spreker
4.1 College Toekomst Sociale Zekerheid Nicolette van Gestel
4.2 Symposium Het toekomstig regionaal werkbedrijf - alle inzet op werk Christien Bronda, Lex van Geffen, Leida Rasing
4.3 Kennissessie Inclusieve arbeidsmarkt - alle inzet op werk Jeroen Hubers, Frans Nijhuis
4.4 Ondernemers zetten in op werk: Hoe zet ik een werkgeversnetwerk op? Eric Rosier, Jeroen Rossen
4.5 College Overdracht Wajong aan gemeenten Fred Paling

4.1 College Toekomst Sociale Zekerheid

In 2009 schreef professor Nicolette van Gestel met collega's Paul de Beer en Marc van der Meer het boek 'Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat'. De titel is niet voor niets gekozen. Onderzoek van Van Gestel naar bijna 30 jaar herziening van de verzorgingsstaat laat zien dat tot nu toe elke reorganisatie is vastgelopen in een waar beleidsmoeras. Om de 10 jaar wordt een radicale verandering doorgevoerd, maar deze loopt steeds op niets uit. Wat is de garantie dat de komende radicale verandering, de lokalisering van de verzorgingsstaat of de invoering van de participatiesamenleving, wel succesvol zal zijn? Moeten gemeenten dit wel willen en hoe kunnen zij een volgend fiasco voorkomen? Nicolette van Gestel gaat in op de kansen en bedreigingen van de nieuwste veranderingen en op de lange termijn toekomst van de sociale zekerheid. Over dit laatste publiceerde zij onlangs een nieuw boek Toekomst van de sociale zekerheid: over provisie, preventie en participatie (2013, met Emmie Vossen, Shirley Oomens en David Hollanders).

 • Nicolette van Gestel, hoogleraar 'Nieuwe sturingsvormen in sociale zekerheid en arbeidsvoorziening' en directeur van het Centrum voor Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming (CBMO) aan TiasNimbas Business School/Tilburg University

Terug naar boven

4.2 Symposium Het toekomstig regionaal werkbedrijf - alle inzet op werk

 • Christien Bronda, directeur Dienst Werk en Inkomen gemeente Amsterdam en vice-voorzitter Divosa
 • Lex van Geffen, bestuurslid Cedris en Algemeen Directeur Ability
 • Leida Rasing, ‎directeur Arbeidsmarkt en Sociale Zaken en transitiemanager werk- en ontwikkelbedrijf, gemeente 's-Hertogenbosch

Terug naar boven

4.3 Kennissessie Inclusieve arbeidsmarkt - alle inzet op werk

Op de arbeidsmarkt is een mismatch tussen vraag en aanbod. Deze mismatch is voor een deel met opleidingen te verhelpen, maar voor een grote groep is dat niet haalbaar. Sterker nog de doelgroep die valt onder de Participatiewet en het Sociaal Akkoord wordt gedefinieerd als niet in staat om zelfstandig het minimum inkomen te verdienen. Deze groep past dan ook niet bij bestaande vacatures op de arbeidsmarkt. Om deze mismatch op te lossen, om de arbeidsparticipatie van deze groep mogelijk te maken moet ook de vraagkant van bedrijven, de bestaande functies en functiestructuur aangepast worden. Dit kan natuurlijk uitsluitend op basis van de vraag van de werkgever, vanuit een win-win positie voor de werkgever en de te plaatsen medewerker. Welke technieken en ervaringen zijn er met het veranderen van de vraag van het bedrijf, zoals het herinrichten of overnemen van bedrijfsprocessen en functiecreatie? Tijdens deze sessie hoort u alles over wat u daar zelf aan kunt doen en wordt de theorie geïllustreerd met praktijkvoorbeelden zoals de NS en uit de zorg.

 • Jeroen Hubers, arbeidsmakelaar Atlant Groep
 • Frans Nijhuis, hoogleraar Inclusieve arbeidsmarkt Atlant Leerstoel Universiteit Maastricht en lid Raad van Advies Locus

Terug naar boven

4.4 Ondernemers zetten in op werk:  Hoe zet ik een werkgeversnetwerk op?

In Maastricht, Sittard-Geleen, Boxtel, Weert zijn door werkgevers, onder begeleiding van R2M, een aantal zeer goed functionerend MVO-netwerken opgezet. Door ondernemers bij elkaar te zetten wordt er onderling samengewerkt, maar ook publiek-privaat. Tijdens deze sessie hoort u alles over hoe je een MVO-netwerk met werkgevers opzet, hoe je dit in een B-to-B-markt wegzet, hoe je echt vraaggericht werkt en hoe je als gemeente aan marketing zou kunnen doen. Hoe open je deuren en hoe creëer je awareness bij werkgevers? Hoe kan je kennis over instrumenten zoals job carving delen? De werkgevers zelf vertellen wat zij belangrijk vinden en wat er voor hun werkt.

 • Eric Rosier, Jeroen Rossen, partners R2M Stichting Immens (Maastricht)

Terug naar boven

4.5 College Overdracht Wajong aan gemeenten

Op 1 januari 2015 wordt naar verwachting de Participatiewet ingevoerd. Grote delen van de huidige WAJONG-doelgroep zullen vanaf dat moment onder de Participatiewet vallen en een beroep doen op gemeenten. Bovendien zal UWV de huidige Wajongers opnieuw moeten beoordelen. Voor deze groep mensen met een arbeidsbeperking kijkt UWV of zij kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Wie geen arbeidsvermogen heeft, blijft bij UWV. Alle anderen worden overgedragen aan gemeenten. Hoe ziet deze groep er uit? Wat zijn instrumenten en voorzieningen die gemeenten kunnen inzetten? Wat zijn de verwachtingen omtrent de verdeling? Wat is de rol van de werkgever en wat betekent het voor de samenwerking in de arbeidsmarktregio? Hoe kunnen we samen de arbeidsparticipatie voor deze groep vergroten? In deze workshop gaat Fred Paling, lid Raad van Bestuur UWV, in op deze vragen en ontwikkelingen en verwachtingen omtrent de positie van de Wajongers in de komende Participatiewet.

 • Fred Paling, lid Raad van Bestuur UWV

Terug naar boven