Divosa Vrijdag

Meer jonggehandicapten aan het werk … of toch niet?

Jonggehandicapten worden via de Participatiewet sneller aan werk geholpen dan via de oude Wajong. Uit onderzoek blijkt dat er 5 procent meer uitstroom is vanuit de P-wet, vooral op basis van deeltijdbanen, tijdelijke contracten en flexwerk. Dat klinkt hoopvol, maar is dat het ook? Tijdens deze Divosa Vrijdag gaan we daar dieper op in.

In het licht van de economische groei en snel dalende werkloosheidscijfers is 5 procent niet zo indrukwekkend. Sterker nog: de uitstroom blijft achter in vergelijking met andere doelgroepen. Waar ligt dit aan? Onderzoek wijst uit dat gemeenten nog onvoldoende zicht hebben op jonggehandicapten. Gemeenten zouden meer regie moeten voeren om ervoor te zorgen dat er écht iets verandert voor jongeren met een arbeidsbeperking.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze Divosa Vrijdag bespreken we nieuwe inzichten rond het duurzaam bemiddelen van deze jongeren. Hoe is hun positie nu op de arbeidsmarkt? Onderzoekers lichten recent uitgekomen rapporten toe en gemeenten beoordelen in hoeverre deze inzichten kunnen bijdragen aan passende en effectieve beleidsinterventies.

Programma

Tijd Onderdeel
9.00 Inloop
9.30 Opening door dagvoorzitter Ellen de Bruin, strategisch manager gemeente Leeuwarden
9.45 Paneldiscussie tussen de dagvoorzitter, onze gastsprekers en de zaal
10.45 Korte Pauze
11.00 Workshops
12.00 Korte terugkoppeling uit de workshops
Tips voor op weg naar huis
Afsluiting
12.30 Lunch