Maatschappelijke meerwaarde bij arbeidsintegratie

Deze bijeenkomst is vol. Wil je je aanmelden voor de wachtlijst, stuur dan een e-mail naar Rogier van der Wal: rogier.vanderwal@vng.nl

Er speelt veel in de wereld van werk en inkomen: decentralisaties, de komst van de quotumwet, het doelgroepenregister, beschutte werkplekken, wel of niet afschaffen van loonkostensubsidies, noem het maar op. Tegelijkertijd vragen we ons af of al deze inspanningen bijdragen aan een betere positie van werkzoekenden. Zorgt de huidige praktijk ervoor dat iedereen écht mee kan doen? Praten we niet teveel over mensen en te weinig met? Zetten we de structuren en interne productielogica van de organisatie niet te veel centraal? En hoe verliezen we de mensen voor wie we het doen onderweg niet uit het oog?

Tijdens deze bijeenkomst van Divosa, Cedris en de VNG verkennen we onder leiding van prof. mr. Job Cohen en dr. Lieske van der Torre hoe en wanneer gemeenten en partners erin slagen gezamenlijk succesvol verschil te maken bij de arbeidsintegratie van mensen met een beperking. We zoeken hiervoor inspiratie en handvatten in de publieke waardetheorie, die de creatie van maatschappelijke meerwaarde als uitgangspunt voor succesvol bestuur neemt.

Over de publieke waardentheorie

Volgens de publieke waardentheorie wordt bestuur succesvol wanneer overheden en partners erin slagen het doel van de gezamenlijke inspanningen (het ‘waartoe’) centraal te stellen in plaats van hun eigen institutionele structuren, targets en productielogica (het ‘hoe’). De publieke manager staat dan voor de uitdagende taak publieke waarden, legitimiteit van handelen en (organisatie)capaciteit met elkaar te verbinden. Het centraal stellen van publieke waarden in de gemeentelijke praktijk klinkt mooi, maar wat zijn die waarden dan? En hoe kan je hier succesvol in zijn? De Universiteit Utrecht en de VNG ondersteunen sinds september 2016 via een onderzoekstraject gemeenten in dit proces. Binnen dit project is het de ambitie dat praktijk en wetenschap van en met elkaar leren.

Over de gespreksleiders

Job Cohen is voorzitter van Cedris en het VNG Curatorium. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar Gemeenterecht/Gemeentekunde (de Thorbeckeleerstoel) verbonden aan de Universiteit Leiden. Ook is hij voormalig PvdA-leider en oudburgemeester van Amsterdam. Lieske van der Torre doet in opdracht van de VNG onderzoek naar de toepassing van het denken in publieke waarden in de uitvoeringspraktijk van Nederlandse gemeenten. Zij schreef een proefschrift over de strategieën en resultaten van sociale werkvoorzieningsbedrijven. 

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rogier van der Wal: rogier.vanderwal@vng.nl