Divosa Vrijdag

Loonkostensubsidie: Wondermiddel of financieel drama?

Nu de discussie rondom loondispensatie plaats heeft gemaakt voor het breed offensief ontstaat er ruimte om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de vraag hoe we mensen met een arbeidsbeperking beter kunnen laten deelnemen aan het arbeidsproces. Op de Divosa-vrijdag 'Loonkostensubsidie: Wondermiddel of financieel drama' gaan we daar graag met jou op in.

Anton Revenboer (BDO) geeft een inkijkje in de mogelijkheden die loonkostensubsidie wel en niet biedt om mensen een plek te geven op de arbeidsmarkt. Hoe WerkSaam Westfriesland die mogelijkheden benut, vertelt Marjolijn Dölle aan de hand van een concreet project. Daarna kun je met hen de mogelijkheden voor jouw eigen gemeenten verkennen.