Benchlearnbijeenkomst Benchmark Werk en Inkomen

Langdurig in de bijstand, dus kansloos!?

Werkgevers komen steeds moeilijker aan personeel. Deze druk op de arbeidsmarkt heeft ook effect op mensen in de bijstand. Waar we in tijden van economische crisis vooral 'werkfitte' mensen aan het werk hielpen, verandert de doelgroep steeds meer naar mensen die al langer in de bijstand zitten. Maar hoe succesvol zijn gemeenten bij het realiseren van een match voor de groep die al langer in de bijstand zit? Hebben we deze doelgroep wel goed in beeld? En wat werkt bij de activering van deze doelgroep? Op deze vragen gaan we in tijdens de benchlearnbijeenkomst 'Langdurig in de bijstand, dus kansloos!?'. 

Keynote spreker is wetenschapper Menno Fenger. In zijn bijdrage gaat hij in op de specifieke kenmerken van langdurig bijstandsgerechtigden en de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze groep op de arbeidsmarkt. Vervolgens verkent hij wat gemeenten kunnen doen om de kansen op de arbeidsmarkt te vertalen naar duurzaam perspectief voor langdurig bijstandsgerechtigden. De eerste les geeft hij alvast weg: 'verwacht geen wonderen!'

Prof.dr. Menno Fenger is bijzonder hoogleraar ‘Governance van verzorgingsstaten’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en co-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij heeft diverse publicaties geschreven over de relatie tussen arbeidsmarkt en sociale zekerheid en het belang van persoonlijk contact in de uitvoering van de bijstand.

In workshops gaan we vervolgens dieper in op de materie. Nadere info hierover volgt.