Benchlearnbijeenkomst Benchmark Werk en Inkomen

Langdurig in de bijstand, dus kansloos!?

Werkgevers komen steeds moeilijker aan personeel. Deze druk op de arbeidsmarkt heeft ook effect op mensen in de bijstand. Waar we in tijden van economische crisis vooral 'werkfitte' mensen aan het werk hielpen, verandert de doelgroep steeds meer naar mensen die al langer in de bijstand zitten. Maar hoe succesvol zijn gemeenten bij het realiseren van een match voor de groep die al langer in de bijstand zit? Hebben we deze doelgroep wel goed in beeld? En wat werkt bij de activering van deze doelgroep? Op deze vragen gaan we in tijdens de benchlearnbijeenkomst 'Langdurig in de bijstand, dus kansloos!?'. 

Keynote spreker is wetenschapper Menno Fenger. In zijn bijdrage gaat hij in op de specifieke kenmerken van langdurig bijstandsgerechtigden en de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze groep op de arbeidsmarkt. Vervolgens verkent hij wat gemeenten kunnen doen om de kansen op de arbeidsmarkt te vertalen naar duurzaam perspectief voor langdurig bijstandsgerechtigden. De eerste les geeft hij alvast weg: 'verwacht geen wonderen!'

Prof.dr. Menno Fenger is bijzonder hoogleraar ‘Governance van verzorgingsstaten’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en co-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij heeft diverse publicaties geschreven over de relatie tussen arbeidsmarkt en sociale zekerheid en het belang van persoonlijk contact in de uitvoering van de bijstand.

Na de lezing door prof. dr. Menno Fenger zal dr. mr. Kim Hermans van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kort ingaan op lopend en toekomstig onderzoek op dit terrein dat in opdracht van het Ministerie wordt uitgevoerd. Ten slotte sluit Frans Kuiper van Stimulansz plenair af met een korte presentatie. Hij gaat in op enkele feiten en cijfers over langdurige bijstand uit de benchmark Werk en Inkomen.

Na het plenaire deel, volgen twee workshop-rondes.

Workshops

Workshop 1 (ronde 1). Onderzoeksprogramma succesvol uit de bijstand
Workshop 2 (ronde 1+2). De Veenendaalse aanpak

Workshop 3 (ronde 1+2). De aanpak van Werkzaak Rivierenland
Workshop 4 (ronde 2). De FIP-aanpak in Sittard