Divosa Vrijdag

Laaggeletterdheid in het collegeakkoord, en nu?

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dit belemmert hen in hun deelname aan de samenleving, het vinden of behouden van werk en het regelen van hun administratie en financiën. 

Steeds meer gemeenten benoemen laaggeletterdheid als prioriteit en nemen dit op in hun collegeakkoord. Maar hoe werk je dit uit in beleid? Wat zijn effectieve instrumenten om in te zetten en hoe bereik je de mensen waar het om gaat?

Tijdens deze Divosa Vrijdag komen deze vragen aan bod in twee onderdelen:

  • Petra Doelen (Lost Lemon) geeft een toelichting op het onderzoek naar moeilijk bereikbare laaggeletterden, zoals laaggeletterden met Nederlands als moedertaal. Hierbij ligt de focus op werk, armoede en schulden. Aangegeven wordt wat succesfactoren zijn, maar ook wat er niet werkt. Ook vertelt zij over instrumenten die ontwikkeld worden die gemeenten kunnen gebruiken om de doelgroep beter te kunnen herkennen, activeren en motiveren.
  • Een aantal gemeenten geeft een interactieve workshop over hun werkwijze rondom laaggeletterdheid, waarin ruimte is voor discussie en uitwisseling.

Divosa organiseert deze bijeenkomst samen met Stichting Lezen & schrijven.

Programma

Tijd Onderdeel
9.30 Inloop
10.00 Opening door dagvoorzitter Ruud van den Tillaar (bestuurslid Divosa) en inleiding door Arjan Beune (adjunct-directeur Stichting Lezen & Schrijven)
10.20 Inleiding door Petra Doelen (Lost Lemon) over onderzoek naar het bereiken van de doelgroep door gemeenten
10.50 Pauze
11.10 Gemeenten vertellen over hun succesvolle aanpak rond laaggeletterdheid
12.30 Lunch