Divosa Vrijdag

Laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. Divosa ziet dat haar leden de toegang tot schuldhulpverlening op verschillende manieren organiseren. 

In zijn rapport 'Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening' presenteert de Nationale ombudsman uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren om zo de effectiviteit te vergroten. Tijdens deze Divosa Vrijdag geven onderzoekers van de Nationale ombudsman een presentatie over dit rapport en gaan we met elkaar in gesprek over wat de conclusies en aanbevelingen voor gemeenten betekenen. Ook bespreken we wat laagdrempelige toegang eigenlijk is en en hoe je die kunt organiseren.

Vanaf 9.30 uur ben je welkom voor koffie. Na afloop staat een lunch klaar.