Aanpak 16-27

Jongerenbetrokkenheid: hoe doe je dat?

Als gemeente kom je in aanraking met thuiszitters en jongeren die spijbelen die ervaring hebben met hulp en ondersteuning van jouw gemeente. Maar ook met jongeren die ideeën hebben over hoe het beter of anders kan in hun wijk, dorp of stad. Hoe kun je als gemeente het jongerenpotentieel benutten? En ervoor zorgen dat: 

  • je te weten komt hoe jongeren jouw hulp en ondersteuning ervaren en wat zij daarin tegenkomen;
  • jongeren weten dat je ze serieus neemt en hun ervaringen en ideeën adequaat oppakt;
  • je samen met jongeren nadenkt over wat de gemeente kan doen op het gebied van leren, werken en vrije tijd?

Daarover organiseert Aanpak 16-27 op 15 februari een bijeenkomst in Utrecht voor beleidsadviseurs en -medewerkers in Nederlandse gemeenten.

Praktische informatie

  • Wie: voor alle beleidsadviseurs, -medewerkers in Nederlandse gemeenten. U mag ook samen met uw lokale jongerenorganisatie of adviesraad komen.
  • Waar: Colour Kitchen (Zuilen) in Utrecht
  • Hoe laat: start om 12.30 uur met inloopmoment en lunch. Het inhoudelijk programma start om 13.00 uur. Einde: omstreeks 16.30uur.
  • Kosten: €50,00 p.p.

Programma en aanmelden

Meer informatie over het programma en aanmelden vind je op: www.movisie.nl