Simpel Switchen in de Participatieketen

Inspiratielab on Tour

We willen dat mensen mee kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor zijn ze gebaat bij bestaanszekerheid. Voor sommige Nederlanders is een stabiel inkomen echter geen vanzelfsprekendheid, zelfs niet als ze werken. Zo verlopen de overgangen tussen verschillende uitkeringen of tussen bijstand en tijdelijk werk zelden rimpelloos. Tijdens Inspiratielab on Tour, onderdeel van het project Simpel Switchen in de Participatieketen, bezoeken we gemeenten en UWV-vestigingen om te kijken hoe zij dit soort knelpunten creatief aanpakken.

Inspiratielab on Tour is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, UWV en ketenpartners. We horen meer over hoe de aanpak in elkaar zit en hoe deze in de praktijk werkt. Daarna gaan we samen aan de slag om het idee te versterken en verkennen we hoe jij hier voor jouw gemeente of UWV-vestiging je voordeel mee kunt doen.

Simpel Switchen in de Participatieketen

Eind 2018 zette de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark met haar kamerbrief ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ een beweging in gang om overgangen in de participatieketen te versoepelen.

Samen met Divosa creëert het ministerie van SZW daarmee een uniek momentum om knelpunten die burgers bij deze overgangen ervaren écht aan te pakken. Dat doen we door goede praktijken te delen, door nieuwe oplossingen te ontwikkelen én door wet- en regelgeving aan te passen waar nodig.

Dit wordt langs vier sporen uitgewerkt:

  1. mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen als het werken toch (even) niet lukt;
  2. beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan;
  3. meedoen op de best passende plek;
  4. continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning.

Divosa richt zich op spoor 1 en 2, SZW op spoor 3 en 4. Samen zorgen we voor de verbinding van de 4 sporen.

Bijeenkomsten

In totaal gaan we langs bij 30 gemeenten en UWV-vestigingen. We zullen regelmatig nieuwe bezoeken toevoegen aan deze evenementenpagina.

Let op: aanmelden voor een bezoek betekent dat je een plek reserveert. We laten zo spoedig mogelijk weten of je ook daadwerkelijk meekunt.