Benchlearnbijeenkomst Werk & Inkomen

Het verhaal achter de re-integratiecijfers (Midden-Nederland)

Al snel na de vakantie staan de regiobijeenkomsten van het najaar op het programma. Tijdens de bijeenkomst zullen we dieper inzoomen op het verhaal achter de re-integratie en dan vooral op de loonkostensubsidie. 

In 2018 is de doelstelling voor het vervullen van banen in het kader van de Banenafspraak ruimschoots gehaald. Tegelijkertijd heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de spelregels rond die Banenafspraak verder vereenvoudigd. Uit onderzoek blijkt ook dat ruim de helft van de mensen die twee geleden aan de slag gingen, nog steeds aan het werk zijn. Dat biedt mogelijkheden voor een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt.

Tijdens de bijeenkomsten kijken we naar hoe het de gemeenten de afgelopen jaren is vergaan op het gebied van re-integratie en loonkostensubsidie. Vragen dia aan bod komen zijn:

  • Wie zijn de mensen die met loonkostensubsidie aan het werk zijn gegaan?
  • Wat is hun loonwaarde?
  • Welke ontwikkelingen over de jaren zijn waarneembaar?
  • Welke instrumenten worden zoal ingezet (jobcoaches)?
  • Met de aanwezige gemeenten kijken we naar hun gegevens en de verschillen daarin. Wat is het verhaal achter de cijfers en wat kunnen we daar van elkaar van leren?

Naar welke bijeenkomst kom jij?

We organiseren in elke regio een benchlearnbijeenkomst, zodat je nooit te ver hoeft te reizen. Je mag zelf kiezen naar welke regionale bijeenkomst je komt: