European Social Services Conference

In 2019 organiseert het European Social Network voor de 27e keer een internationaal congres waar gemeenten uit heel Europa kennis uitwisselen rond het sociaal domein. Dit keer gaat het congres over de kwaliteit van dienstverlening en zorg. Gemeenten zijn uitgenodigd om hun ervaringen te delen. 

Het European Social Network, ooit ontstaan op initiatief van Divosa en vergelijkbare Europese organisaties, wordt gefinancierd door de Europese Commissie om kennisontwikkeling in het sociaal domein te stimuleren. Tijdens het congres op 5-7 juni 2019 in Milaan staat de vraag centraal: hoe werken Europese landen aan maatwerk, integrale intake en aanpak, co-creatie en evidence-based werken in het sociaal domein?

Meer informatie

Kijk voor meer info over het congres: www.essc-eu.org

Deventer vertelt over inclusieve activatie in ESN-seminar

Tijdens het laatste ESN-seminar in Wenen (2018) deed Edwin van Staveren, strategisch adviseur van gemeente Deventer, mee aan de paneldiscussie. Zijn stelling: ‘Het is wel degelijk mogelijk om samen met het bedrijfsleven mensen met een beperkte productiviteit aan werk te helpen.’

Van Staveren lichtte dit toe aan de hand van een voorbeeld uit zijn eigen stad. In Deventer zit een verpakkingsbedrijf waar mensen met een beperking de chocolade van Tony Chocolony inpakken, een proces dat in principe ook goed te automatiseren is. Deze ondernemer is bewust omgeschakeld van systeemoriëntatie naar de leefwereld van de kwetsbare burger, vindt Van Staveren. ‘Er is wel een nieuw narratief nodig om die omschakeling te maken.’

De werkgelegenheid voor mensen met een beperkte productiviteit is een zaak die op Europees niveau moet worden aangepakt, vindt Ulrike Neufang, directeur bij het Oostenrijkse ministerie dat verantwoordelijk is voor sociale zaken, zorg en welzijn. Oostenrijk wil dit gedurende haar voorzitterschap van de EU nadrukkelijk op de agenda zetten.

Op conferenties van ESN blijken veel overeenkomsten te zijn tussen Europese landen als het gaat om het sociaal domein en inclusieve activering. De arbeidsmarkt heeft ‘het laaghangend fruit’ in bijna alle landen wel geplukt. De mensen die nu geen werk hebben, lijden vaak aan complexe problemen die om een persoonlijke benadering vragen en alleen met integraal maatwerk van zorg en re-integratie kunnen worden aangepakt.

Sociale ondernemingen kunnen een belangrijke rol spelen is het bieden van werk aan mensen met beperkte productiviteit. Basisinkomen heeft de interesse van alle landen, maar ervaring leert dat dit lang niet voor iedereen een goede oplossing is.