Elk huishouden een minimuminkomen?

Je kunt het gerust controversieel noemen: gemeente Uden vindt dat elk huishouden een minimuminkomen verdient. Zo kunnen gezinsleden bezigheden buitenshuis doen en wordt maatschappelijk toegevoegde waarde beloond. Uden werkt dit idee uit in een unieke en radicale business case, waarbij ze buiten de gebaande paden van de reguliere arbeidsmarkt treedt. Dat gaat wel gepaard met de nodige belemmeringen en vragen. Op 31 augustus gaat Uden deze obstakels te lijf met Divosa en Stimulansz. Meedenken? Dat kan!

Wat is het probleem?

Gemeente Uden is ervan overtuigd dat elke burger talent heeft dat benut en financieel gewaardeerd moet worden. Ook als dat niet in een reguliere baan past. Dit is het uitgangspunt van het plan dat Uden uitwerkt met Start Foundation, Tilburg University en het lokale bedrijfsleven. De bedoeling is dat de circa 650 inwoners die nu een bijstandsuitkering ontvangen, een stabiel huishouden met in ieder geval één minimuminkomen krijgen. Met de uitwerking van de maatschappelijke business case loopt Uden tegen vragen aan als: wat is er technisch mogelijk? Hoe gaan we dit financieren? En wat mag er wettelijk? Lees meer over het plan van Uden

Wat gaan we doen?

Frans Kuiper, adviseur bij Stimulansz, afgevaardigden van het ministerie van SZW en een aantal gemeenten gaan hier op 31 augustus over in gesprek. Ben jij nieuwsgierig naar de plannen van Uden, zou jij ook willen weten wat voor jouw gemeente mogelijk is? Je bent van harte welkom.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor (medewerkers van) gemeentelijke leden van Divosa.