Divosa Voorjaarscongres 2019

Keuzeprogramma

Lees het verslag

Het keuzeprogramma biedt een mix van workshops, masterclasses en excursies. De sessies zijn verdeeld over 3 rondes op donderdag en 1 ronde op vrijdag. Op donderdag kun je tijdens de eerste of tweede ronde lunchen. Als je in ronde 1 gaat lunchen, volg je in ronde 2 een sessie en andersom. Dit kun je bij je aanmelding aangeven. Wanneer je een excursie kiest, zit de lunch hierbij inbegrepen. 

*) Excursies duren 2 rondes. Wanneer je een excursie kiest, kun je in de volgende ronde geen andere sessie volgen. 

Donderdag 23 mei

ronde 1: 12.30 - 13.30 uur

1.1 Inburgering op de schop

Het inburgeringsstelsel in Nederland gaat de komende jaren drastisch op de schop. De nieuwe Wet inburgering treedt in 2021 in werking, maar voor die tijd moet er nog veel gebeuren. In deze sessie leggen wij uit wat de Veranderopgave inburgering precies inhoudt. Ook vertellen we hoe Divosa – in opdracht van SZW – gemeenten ondersteunt bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet met het project Inburgering.

 • Luciënne Middelhof, procesmanager Divosa
 • Ton Sprangers, projectcoördinator Inburgering Divosa

1.2 Armoedepact Leeuwarden: hoe doorbreek je generaties van armoede?

Er is veel en hardnekkige armoede in Leeuwarden. Kinderen zijn daarvan vaak de dupe. Maar om het kind te helpen, moet je het hele gezin helpen. Hoe doorbreken we het van generatie op generatie doorgeven van armoede? Met wie moeten we samenwerken? En wat willen we bereiken? Hoe ziet onze brede integrale aanpak er uit? In deze sessie vertellen we over hoe we in Leeuwarden met een collectief van private en publieke partijen met een gezamenlijk agenda werken aan het terugdringen van armoede onder kinderen.

 • Ellen de Bruin, strategisch manager Sociaal domein gemeente Leeuwarden
 • Janneke Dölle, beleidsadviseur gemeente Leeuwarden

1.3 Een leven lang werken: participatie van jongvolwassen na vso-, pro- en entreeonderwijs

Een groot deel van de jongvolwassenen die uitstromen uit het vso-, pro- en entreeonderwijs, blijven de rest van hun leven afhankelijk van ondersteuning van de gemeente om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Gemeenten en netwerkpartners concentreren zich meestal op de overgang van onderwijs naar (betaald) werk, maar hoe participeren deze jongeren na een paar jaar of over 20 jaar? En hoe houd je hen gemotiveerd en arbeidsfit? Toezicht Sociaal Domein (TSD) deed onderzoek en geeft daarover een korte presentatie met als boodschap: denk na over een langetermijnvisie. TSD heeft geen oplossingen maar wel ideeën en wil mensen in groepsessies met elkaar laten brainstormen over oplossingen.

 • Huub Eijkelkamp, senior onderzoeker ISZW en projectleider Toezicht Sociaal Domein
 • Pieter Schotanus, Programmabureau Toezicht Sociaal Domein

1.4 Arbeid als medicijn; samenwerking gemeente, ggz-instellingen en UWV in het vinden van werk voor mensen met psychische kwetsbaarheid.

Onderzoek toont aan dat werk psychische gezondheid en herstel bevordert. Werkloosheid en inactiviteit versterken de klachten juist. Van de mensen met een uitkering ontvangt 31% psychische zorg. Om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid mee te laten doen op de betaalde arbeidsmarkt, moeten Werk & Inkomen en de ggz samenwerken. Tijdens deze sessie gaan wij met jou in gesprek over de kansen en knelpunten in deze samenwerking.

 • Manon Draisma - van der Wal, Actief in samenwerking W&I en ggz bij UWV
 • Jildau His van ’t Zand, casemanager gemeente Ooststellingwerf

1.5 De olifant in het sociaal domein: wat kunnen we doen aan ondermijning?

We lezen over de aantrekkingskracht van de criminele wereld, over hennepzolders, over belwinkels en massagesalons. Wat heeft dat met het sociaal domein te maken? Als moderne professionals kunnen we niet meer zeggen: daar zijn we niet van. We moeten investeren in de samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid. Maar hoe doen we dat? In deze workshop verkennen we wat we in onze dagelijkse praktijk zien en wat we zouden kunnen - of zelfs zouden moeten - doen.

 • Hennie van Deijck, procesmanager Divosa
 • Frans Swinkels, lid concerndirectie gemeente Tilburg

1.6 Masterclass inclusiviteit

Of we nu willen of niet, we beoordelen elkaar voortdurend. Op uiterlijk, afkomst, sekse, opleiding, inkomen. Binnen een paar seconden vormen we ons een beeld van de ander. Voor een kleine groep mensen pakt dat bijna altijd goed uit, maar niet voor iedereen.  De Masterclass inclusiviteit maakt korte metten met onbewuste bias en mechanismen van in- en uitsluiting. Tijdens deze sessie laten we zien hoe werkgevers in het sociaal domein concreet kunnen bijdragen aan inclusiviteit.

 • Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter stadsdeel Zuid Amsterdam
 • Jannet Vaessen, directeur WOMEN Inc. en auteur van Iedereen Inc.

1.7 Echt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

Geen formulieren, geen herindicaties, geen aanvragen. In Waddinxveen werken we vanuit de hulpvraag, niet vanuit de aanvraag. En echt volgens 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur: we hebben 1 verantwoordelijk consulent voor alle 13 wetten en bepalingen in het sociaal domein. Er zijn twee teams: het toegangsteam en Wadwijzer. Dit laatste team werkt zonder toegang, laagdrempelig en van 0-100.  Hoe werkt dit nou? Hoe lossen we het kennisvraagstuk op, hoe bepalen we een caseload? En de AVG dan? Tijdens deze sessie nemen we je mee in de wereld van integraal werken.

 • Carien Huizing, vm. hoofd Sociaal domein en loco-gemeentesecretaris gemeente Waddinxveen
 • Marte Souwe, teamleider Wadwijzerteam Waddinxveen

1.8 Werken aan delicious goals: maatwerk in oplossingen voor wijkteams (excursie)*

Ook in Leeuwarden zijn er tekorten in het sociaal domein. Er moet iets gebeuren, maar wat? En wat willen we dan graag bereiken; wat zijn onze delicious goals? Eén van de mogelijkheden is kiezen voor maatwerk en werken met een ontschot budget. Maar we kijken ook naar integraal werken, cross-overs en een ander - beter - aanbod van ondersteuning. Tijdens deze sessie hoor je het eerlijke verhaal van deze zoektocht.

 • Wietske van der Zee, maatwerkcoach en sociaal werker Amaryllis
 • Marloes Schreur, Strategisch adviseur gemeente Leeuwarden.

1.9 Leerwerkplaats Jubbega: kracht en eigen regie in het groen (excursie)*

In leerwerkplaats Jubbega van Staatsbosbeheer kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een mbo-diploma in de groensector halen. In een gezonde leer-werkomgeving gaan zij aan de slag met hun ontwikkeling en re-integratie. En als die groene omgeving al niet inspirerend genoeg is, dan is het uitgangsprincipe 'positieve gezondheid' dat zeker. Tijdens deze excursie hoor, zie en spreek je de leerlingen zelf en zie je hoe Staatsbosbeheer vormgeeft aan participatie en samenwerking.

 • Dennis Benedictus, teamleider Staatsbosbeheer
 • Erna van der Wiel, senior adviseur Zorg & arbeidsparticipatie Team mens & maatschappij Staatsbosbeheer

1.10 De Zelfvertrouwenfabriek: werkplaats Oud Oost (excursie)*

In het meest zorgelijke maar ook eigenzinnige deel van Leeuwarden heeft een collectief van buurtbewoners het heft in eigen handen genomen en de werkplaats Oud Oost opgericht. Ondernemerschap staat er centraal en iedereen is welkom. De werkplaats is een netwerkcentrum en een zelfvertrouwenfabriek, waar mensen weer kunnen groeien. Tijdens deze excursie hoor je hoe ze dat doen, maar ook hoe het business model in elkaar steekt.

 • Senan Hubanic, coördinator Netwerkcentrum/ Werkplaats Oud Oost

1.11 Common Ground

Wat is dat nou eigenlijk, die common ground? Waarom is deze ontwikkeling zo belangrijk? En wat betekent het voor het sociaal domein? In het kort: het is de grootste ICT-ontwikkeling die er is. Een ontwikkeling die het informatielandschap voor gemeenten sterk zal veranderen, en de dienstverlening en bijbehorende informatievoorziening kan verbeteren terwijl de leveranciersafhankelijkheid afneemt. Je begrijpt: het betekent nogal wat voor het sociaal domein, dus laat je niet verrassen en spring op de trein.

 • Raymond Alexander, lid MT VNG Realisatie

1.12 Innovatieplein

Op het Innovatieplein delen gemeenten en andere publieke organisaties de nieuwste ontwikkelingen in hun organisatie. Je maakt een tour met korte pitches langs de organisaties en daarna kun je ‘shoppen’ en dieper op de innovatie ingaan.

Ronde 2: 13.45 - 14.45 uur

2.1 De gemeente als partner van ondernemers met schulden

Schuldhulpverlening aan ondernemers lijkt een lastige opgave voor gemeenten. Hierdoor worden de kansen niet optimaal benut en krijgen ondernemers niet altijd de steun die ze nodig hebben. Maar … it kin wol! Met extra aandacht, middelen en promotie wordt de gemeente een partner voor ondernemers in zware tijden. Deze sessie laat met een aantal aansprekende voorbeelden zien hoe ondernemers wél toegang krijgen tot schuldhulpverlening. Daarnaast geven we alvast een voorproefje van de nieuwe campagne van het Platform voor Publieke Ondernemersadviesorganisaties (PPO) en Schouders Eronder in 2019.

 • Wijtze de Jong, manager Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF)

2.2 Budgetcursus nieuwe stijl: deelnemers bepalen de inhoud

Cursisten die zelf beslissen waar hun budgetcursus over moet gaan met hun eigen financiële situatie en vragen als uitgangspunt. Dat klinkt niet als een standaard cursus. Maar wel als een cursus die aansluit bij de leefwereld van klanten. Hogeschool Utrecht en Universiteit Wageningen ontwikkelde deze vernieuwende budgetcursus samen met een aantal gemeenten op basis van recentelijke inzichten uit de gedragswetenschap. Tijdens deze sessie hoor je hoe de cursus tot stand kwam, over het onderzoek dat eraan gekoppeld is en hoe de nieuwe cursus werkt in de praktijk.

 • Tamara Madern, lector Schulden & Vroegsignalering Hogeschool Utrecht
 • Petra Schellekens, senior Schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom

2.3 Hoe vind je laaggeletterde bijstandsgerechtigden?

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met de basisvaardigheden die nodig zijn om mee te doen in de samenleving. Dat heeft enorme impact op hun dagelijkse leven. Ongeveer de helft van deze groep heeft Nederlands als moedertaal (NT1). Hoe helpen we hen (beter) lezen en schrijven, rekenen of digitaal vaardiger worden? Zeker als we niet weten hoe we ze kunnen bereiken. In deze sessie presenteren we de aanpak en resultaten van een nieuwe veelbelovende wervingsstrategie voor deze groep NT1-ers. Boodschap: NT1-ers vinden in het bestand van de bijstand én motiveren om aan de slag te gaan is mogelijk door samenwerking met het lokale taalnetwerk.

 • Anna van den Boogaard, teamleider Thema’s en Innovatie, Stichting Lezen & Schrijven
 • Hannah Oostendorp, beleidsmedewerker Sociaal domein, gemeente Elburg

2.4 Jongerenpunt Midden-Brabant: naar een jeugdwerkloosheidsvrije regio

Kwetsbare jongeren – de onbereikbare – in beeld krijgen en hen passende ondersteuning bieden? Het Jongerenpunt Midden-Brabant laat zien dat het kan. Gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten en plaatsen jongeren binnen 4 maanden op een passend traject. Tijdens deze sessie nemen we je mee in een wereld van samenwerking, verbinding, weerstand én verandering.

 • Marc Bevers, programmamanager Jeugdwerkloosheidsvrije regio Stichting Midpoint Brabant
 • Rosanne Oomkens, projectleider Sociale vraagstukken Panteia

2.5 Buurtcirkel: unlocking potential

Voor mensen met een ondersteuningsvraag is de stap naar (betaald) werk makkelijker als zij deelnemen aan een Buurtcirkel: een groep van 9 tot 12 deelnemers die bij elkaar in de buurt wonen en elkaar ondersteunen met de hulp van een vrijwilliger en een coach. Het hebben van een netwerk, het krijgen van sociaal gewaardeerde rollen en het weer van betekenis zijn, geeft deelnemers de motivatie om ook de stap naar de arbeidsmarkt te zetten en hun talenten in de praktijk te brengen: unlocking potential. Er zijn al meer dan 80 Buurtcirkels operationeel of in oprichting. Tijdens deze sessie hoor je meer.

 • Ruud van der Kind, accountmanager +Vijf, een initiatief van Pameijer

2.6 Managen over domeinen heen: aanpak integrale vraagstukken jongvolwassenen

Diverse landelijke partijen, waaronder de ministeries VWS, SZW, OCW, JenV en VNG, NJi en Divosa, werken actief samen op het gebied van de integrale aanpak voor kwetsbare jongeren van 16-27 jaar. Zij delen lokale en landelijke ervaringen met vraagstukken als: hoe bepaal je de doelgroep en analyseer je de lokale situatie, hoe breng je de partners en rollen bij elkaar, hoe zorg je voor kwaliteitseisen en hoe veranker je de aanpak in de staande organisatie?  Tijdens deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over hoe je echt effect bereikt voor deze doelgroep.

 • Edgar Oomen, projectleider 16-27 VNG

2.7 AVE: hoe voorkom je escalatie bij sociale (multi)problematiek? (excursie 1,5 uur)*

8 van de 10 keer gaat een (hulp)vraag van een inwoner over meerdere terreinen van het sociaal domein. Hoe houd je de regie en voorkom je dat kleine problemen groter worden of zelfs escaleren? In Leeuwarden is het AVE-model (aanpak ter voorkoming van escalatie) ontwikkeld om een dreigende escalatie bij sociale (multi)problematiek te voorkomen. Tijdens deze sessie vertellen we over deze cross-over aanpak van zorg en veiligheid die door steeds meer gemeenten wordt overgenomen.

 • Hendrik Overeinder, beleidsadviseur Zorg en veiligheid GGD Fryslân

2.8 Expeditie Circulair XL (excursie incl. lunch)*

Het gaat goed in Leeuwarden: de beroepsbevolking groeit en economisch gaat het voor de wind. Toch heeft de stad een stevige uitdaging: de grote aantallen mensen in de bijstand. De gemeente geeft bijna een kwart van de begroting uit aan uitkeringen. Hoe ziet de sociaal-economische agenda van Leeuwarden eruit? Hoe kijken we aan tegen de circulaire economie en de duurzame inzet van mensen en middelen? Hoe sluiten wij onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan? Tijdens deze (inter)actieve expeditie stuiten we op onverwachte ontmoetingen, praktische, tastbare en eetbare voorbeelden uit de praktijk, kleine en grote antwoorden op relevante vragen en de nodige puzzelstukken.

 • Friso Douwstra, wethouder economische zaken, werk en participatie, beroeps- en hoger onderwijs gemeente Leeuwarden

2.9 Echt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

Geen formulieren, geen herindicaties, geen aanvragen. In Waddinxveen werken we vanuit de hulpvraag, niet vanuit de aanvraag. En echt volgens 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur: we hebben 1 verantwoordelijk consulent voor alle 13 wetten en bepalingen in het sociaal domein. Er zijn twee teams: het toegangsteam en Wadwijzer. Dit laatste team werkt zonder toegang, laagdrempelig en van 0-100.  Hoe werkt dit nou? Hoe lossen we het kennisvraagstuk op, hoe bepalen we een caseload? En de AVG dan? Tijdens deze sessie nemen we je mee in de wereld van integraal werken.

 • Carien Huizing, vm. hoofd Sociaal domein en loco-gemeentesecretaris gemeente Waddinxveen
 • Marte Souwe, teamleider Wadwijzerteam Waddinxveen

2.10 Onverwachte inzichten in je organisatie door een systemische blik (duurt 2 rondes)

Een workshop voor leiders met hardnekkige of ongrijpbare problemen in de organisatie. Met het Hellingerinstituut, hét instituut voor systemisch werk, gaan we na een korte theoretische beschouwing aan de slag met mini-opstellingen. Met systemisch werk kijk je in de diepere lagen van de organisatie. Dat levert vaak onverwachte en onverwacht heldere inzichten bij hardnekkige problemen. Maar ook: wat kun je dan doen als een eerste stap naar verandering?

 • Barbara Hoogenboom, mede-eigenaar Bert Hellingerinstituut Nederland

2.11 Innovatieplein

Op het Innovatieplein delen gemeenten en andere publieke organisaties de nieuwste ontwikkelingen in hun organisatie. Je maakt een tour met korte pitches langs de organisaties en daarna kun je ‘shoppen’ en dieper op de innovatie ingaan.

Ronde 3: 15.00 - 16.00 uur

3.1 Escaperoom: ontsnap uit de schulden

Schulden zorg voor veel stress voor de schuldenaar. Maar hoe voelt dat nou eigenlijk, die stress? Ervaar zelf hoe het is om in schulden te leven in de poverty escaperoom. 2 teams nemen het tegen elkaar op; slechts 1 van de 2 teams komt snel uit de schulden. Waar is de uitgang?

 • Stadsgeldbeheer, De Tussenvoorziening

3.2 Toekomstgericht handhaven: meer resultaat, minder problemen

It kin wol: goede resultaten boeken met handhaving en toch rekening houden met de omstandigheden van de klant. In Leeuwarden doen we dat met ‘Toekomstgericht handhaven’. De nadruk ligt op het rechtzetten van de situatie en het beëindigen van de fraude (en soms ook de uitkering). Terugvordering heeft minder prioriteit. Door deze aanpak worden er in Leeuwarden veel meer uitkeringen beëindigd dan het landelijke gemiddelde. Daardoor bespaart de gemeente veel geld.

 • Wierd de Boer, teamleider Team Handhaving, Sociale Zaken gemeente Leeuwarden
 • Fiona Tebbenhoff, sr. medewerking Handhaving gemeente Leeuwarden

3.3 De toekomstcoach: regisseur over domeinen heen

Kwetsbare jongeren ervaren vaak problemen op meerdere levensgebieden en vinden daardoor geen aansluiting bij de samenleving. De toekomstcoach helpt deze jongeren – dwars door alle domeinen heen – hun toekomst vast te pakken. Hij verbindt daarbij lokale betrokkenen, zoals scholen, gemeenten en werkgevers. Doel: uit- en terugval voorkomen. Tijdens deze sessie krijg je niet alleen achtergrondinformatie maar hoor je ook van de jongere en toekomstcoach zelf wat de inzet van een toekomstcoach kan betekenen voor het leven van kwetsbare jongeren.

 • Petra de Jong, programmamanager Arbeid MEE NL
 • Aleida Hepping, toekomstcoach in Drenthe
 • Een jongere die zijn ervaring deelt

3.4 Meer grip op toegang jeugd GGZ

In Leeuwarden verwees de huisarts tot een jaar geleden 90% van de vragen om jeugdhulp door naar de ggz. Sinds de toevoeging van een praktijkondersteuner aan bijna alle huisartsenpraktijken in de stad, is dat nog maar 30%. De meeste vragen worden nu aangepakt in de 1ste of 0e lijn. Tijdens deze sessie hoor je meer over hoe we dit voor elkaar kregen. Ook vertellen we over onze ervaringen met de praktijkondersteuner: hoe ziet de functie eruit, wat kost het de gemeente en wat levert het op? En welke andere kansen en mogelijkheden zien we nog?

 • Jan Spijkerman, adviseur bedrijfsvoering sociaal domein gemeente Leeuwarden
 • Geartsje Terpstra, POH jeugd gemeente Leeuwarden

3.5 i4sociaal: innovatieve en vraaggerichte dienstverlening op basis van common ground

Hoe kunnen we daadwerkelijk vraaggerichte dienstverlening in het sociaal domein organiseren waarbij de inwoner en zijn (hulp)vraag centraal staat? De gemeenten Zwolle, Groningen, Deventer en Enschede gebruiken daarvoor de i4-sociaal aanpak, waarin 6 verschillende thema’s in het sociaal domein worden uitgewerkt. Daarbij is in krap 7 maanden tijd een digitaal platform voor inwoners en professionals gerealiseerd dat inwoners regie geeft op hun gegevens. Deze beweging wordt ondersteund door Dimpact en VNG Realisatie. Tijdens deze sessie geven wij een korte demo en vertellen wij meer over de aanleiding, de aanpak en ontwikkeling van de digitale middelen.

 • Dick Laan, programmamanager iSociaal en lid kerngroep i4 gemeente Enschede
 • Marc Minnee, projectleider i4Sociaal VNG Realisatie

3.6 Co-creatie met werkgevers

De mismatch tussen vacatures en kandidaten verander je niet in je eentje maar in co-creatie met werkgevers; dat zorgt voor nieuwe inzichten en nieuwe kansen. Co-creëren doe je met partners. Wat is er voor nodig om van je keyaccounts je keypartners te maken? Locus organiseerde in co-creatie met arbeidsmarktregio Holland Rijnland in het afgelopen jaar DOE-dates.; ontmoetingen waarbij de focus vooral lag op het doen. Tijdens deze sessie inspireren we je met een beetje theorie en voorbeelden uit Holland Rijnland én gaan we actief aan de slag met oefeningen. Complex? Nee hoor, co-creatie is gewoon durven & doen.

 • Danïëlle de Blieck Visser, manager re-integratie en werkgeversdiensten DZB Leiden en projectleider regionaal werkgeversservicepunt
 • Hanne Overbeek, directeur Locus Netwerk

3.7 Toekomst arbeidsmarkt; trends en ontwikkelingen

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. UWV bekijkt deze ontwikkelingen en brengt de gevolgen voor de arbeidsmarkt in beeld. Tijdens deze sessie vertellen we je over de arbeidsmarktontwikkelingen van sectoren en kansrijke beroepen, en wat wij met deze informatie kunnen voor de kwetsbare groepen.

 • Jörgen Zegel, Arbeidsmarktadviseur UWV Arbeidsmarktinformatie en - advies

3.8 Tien succesfactoren voor de informele governance van je samenwerkingsverband

Stel: je bent directeur of opdrachtgever van een samenwerkingsverband. De organisatie draait goed, de bedrijfsvoering is op orde en je bereidt de vergaderingen goed voor. Toch heerst er bij de opdrachtgever en de omgeving onvrede over de organisatie. Hoe kun je dit voorkomen? Tijdens deze sessie analyseren we de processen en bewegingen rondom samenwerkingsverbanden in het sociaal domein en identificeren we 10 succesfactoren voor het managen van de samenwerking.

 • Eric Dorscheidt, voormalig programmamanager herijking Sociaal Domein Leeuwarden en kwartiermaker Sociale Wijkteams Amersfoort
 • Margriet Jongerius, directeur/vereffenaar van de Gemeenschappelijke regeling Zutphen/Lochem voor Werk, Inkomen en Zorg en lid van de Raad van Commissarissen van het UW werkbedrijf BV

3.9 Betere en efficiëntere dienstverlening door ICT

Een computer een besluit laten nemen over een aanvraag door een inwoner? In de toekomst kan het misschien wel in 's-Hertogenbosch. De eerste stappen zijn begin dit jaar in ieder geval gezet door aanvragen voor levensonderhoud en bijzondere bijstand te koppelen aan verschillende systemen, zoals SUWI, DKD, BRP, DigiD en Civision Samenlevingszaken. Daardoor krijgt de behandelaar een compleet overzicht van de relevante informatie én een systeemadvies voor de aanvraag. Resultaat: vriendelijker voor de inwoner, minder administratieve handelingen voor de medewerker en snellere en beter onderbouwde beslissingen voor de gemeente. In deze sessie laten we zien hoe het project tot stand is gekomen, welke hobbels zijn genomen om tot de realisatie te komen en wat de toekomstverwachtingen zijn.

 

 • Rob Klok, Informatie Management Sociaal Domein gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 • Martine Beerlage, teammanager Inkomen gemeente ‘s-Hertogenbosch

 

3.10 Sturen door inzicht in financiën

Uit een onderzoek van Divosa blijkt dat gemeenten in 2017 zo’n 724 miljoen meer hebben uitgegeven dan was begroot. Ook over 2018 zijn er weer forse tekorten. Gemeenten hebben behoefte aan deugdelijk management voor zicht op informatie en grip op financiën.Tijdens deze sessie lichten wij toe hoe gemeenten grip kunnen krijgen op het sociaal domein: sturen door inzicht in financiën helpt iedere leidinggevende.

 • Jeroen Bigot, afdelingshoofd Sociaal domein gemeente Huizen
 • Koen Buikema, senior medewerker Bedrijfsvoering gemeente Huizen 

3.11 De FIP-methode: wat levert een intensieve aanpak op?

De groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt groter. Veel gemeenten weten niet goed wat zij moeten doen om hen te activeren. De FIP-methode zou hen kunnen helpen, blijkt uit onderzoek door de Erasmus Universiteit Rotterdam. FIP staat voor: frequente, intensieve en persoonlijke klantcontacten. Tijdens deze sessie presenteren wij de resultaten van het onderzoek in de gemeente Rotterdam. In het kort: door de frequente gespreksvoering zetten klanten sneller de stap naar hulpverlening, vrijwilligerswerk en mantelzorgactiviteiten, maar de uitstroom verbetert (nog) niet.

 • Sanne van der Valk, onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam

3.12 Innovatieplein

Op het Innovatieplein delen gemeenten en andere publieke organisaties de nieuwste ontwikkelingen in hun organisatie. Je maakt een tour met korte pitches langs de organisaties en daarna kun je ‘shoppen’ en dieper op de innovatie ingaan.

Vrijdag 24 mei

Ronde 1: 14.00 - 15.00 uur

1 Lessen uit eigen (proef)tuin: integrale dienstverlening voor multiprobleemhuishoudens

Klopt het dat een groot deel van het sociaaldomeinbudget bij een relatief klein aantal huishoudens belandt? Hoe kunnen we beter en slimmer ondersteuning bieden aan high cost/high risk huishoudens? En waar ligt de grens tussen individueel maatwerk en efficiënte dienstverlening? De gemeente Zoetermeer startte de afgelopen jaren verschillende proeftuinen om ervaring op te doen met het terugbrengen van het aantal hulpverleners achter de voordeur, preventie van criminele carrières in combinatie met toeleiding naar werk én werken vanuit aandacht en rendement. Proeftuinieren is het nieuwe werkwoord dat daarbij past en betekent vooral ‘slim doormodderen’. Onlangs zijn de opbrengsten van de proeftuinen in kaart gebracht en is een samenhangende aanpak van multiprobleemhuishoudens ontworpen. In deze workshop willen we samen leren hoe we kunnen leren.

 • Henk Spies, Inclusivate en actie-onderzoeker Zoetermeer
 • Cyril Tholen, manager beleid en transformatie sociaal domein Zoetermeer

2 Leidinggevende: ken jezelf! (duur 2 uur)

Hoe zorg je als leidinggevende goed voor jezelf? Dat kan natuurlijk op heel veel manieren, maar noodzakelijk is in ieder geval dat je jezelf een beetje kent. Je kwaliteiten, maar vooral ook je ontwikkelingspotentieel. In deze workshop onderzoeken we die aan de hand van karakterstructuren. Zo leer je niet alleen jezelf kennen, maar krijg je ook inzicht in de kwaliteiten en het ontwikkelingspotentieel van je medewerkers.

 • Hennie van Deijck, procesmanager organisatieontwikkeling Divosa

3 Stadswandeling Diversiteit in Leeuwarden

De Friese hoofdstad Leeuwarden beschikt over prachtige beschermde stadsgezichten met singels, gevelwanden, straten, pleinen en grachten. Ontdek de oude binnenstad; de kroegjes, de aanlegsteigers langs de gerestaureerde kademuren, de scheve toren de Oldehove (de Skeve), de Museumhaven, de Oude Waag, de prachtig gerestaureerde walmuren, het rosse buurtje en de bijzondere doorvaarbare waterkering in de Weaze. Zie en ervaar hoe de Kulturele Haadstêd 2018 zich in de binnenstad heeft ontwikkeld en luister naar de verhalen en anekdotes van onze Friese gids.

4 Clinic Fierljeppen

Wie durft? Ook zo over een sloot springen met een polsstok net als het meisje in ons congresbeeldmerk? Zelf fierljeppen is een uitdaging van formaat. Gelukkig zijn ervaren instructeurs aanwezig om deze traditionele sport tot in de details uit te leggen en je bij je eerste echte fierljepsprong te begeleiden.

5 Skutsjesilen 

Skutjesilen is een ideale combinatie van teamsport en ontspanning. Om het schip te kunnen zeilen, moet je als opvarende de touwtjes in handen nemen, uiteraard onder begeleiding van de schipper. Wanneer het schip op koers ligt, kun je heerlijk genieten van de mooie Friese meren. Het skûtsjesilen is een middagvullend programma, dat betekent dat je een lunchpakket mee krijgt en uiterlijk 18:00 uur weer terug bent in Leeuwarden.

6 Praamvaart op de Leeuwarder grachten

Ga mee op de praam voor een tocht door de prachtige historische Leeuwarder grachten. Historische panden, woonschepen en kleine bootjes en de 'pijpen', er is van alles te vinden in en om het water. In een tocht van twee uur word je door de schipper langs de mooiste plekken van de stad en het prachtige natuurgebied 'De Potmarge' gevaren.

7 Fries Museum

Het Fries Museum bestaat sinds 1881 en zit sinds 2014 in een prachtig nieuw pand. Het Fries Museum heeft een rijke collectie, diverse tentoonstellingen en een uitgebreid activiteitenprogramma.

8 Verrassingstour

Tja, dat blijft nog even een verrassing!