It kin wol!

Divosa Voorjaarscongres 2019

Het sociaal domein is volop in verandering. Op alle niveaus krijgen organisaties, mensen en middelen nieuwe betekenis. Van fuserende organisaties en financiële tekorten tot de nieuwe rol van de sociale professional: alles is aan het schuiven. Aan de beslissers in het sociaal domein de taak om dat in goede banen te leiden. Kan dat? Ja dat kan. Er is geen quick fix of een klip-en-klaar antwoord, maar: it kin wol. En daarover gaat het Divosa Voorjaarscongres op 23 en 24 mei in Leeuwarden.

De hamvraag is natuurlijk: hoe dan? Hoe stuur je die grote veranderingen aan? Grijp je van schrik toch terug op oude patronen? Psychiater en filosoof Daminaan Denys raadt dat hartstochtelijk af. We worden al veel te veel geregeerd door angst.

Ook Wouter Hart spreekt tijdens het congres. Hart schreef de bestseller Verdraaide organisaties waarin hij een nieuwe balans voorstelt tussen mensen en systemen. We hebben immers beide nodig in het sociaal domein. Andere topsprekers op het congres zijn:

  • Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Tineke Abma, hoogleraar Participatie & Diversiteit aan de Vrije Universiteit
  • Niels ten Hagen, ervaringsdeskundige en directeur expertisecentrum Bijzonder Ondernemen
  • Marius Buiting, directeur van de NVTZ co-auteur Verdraaide Organisaties
  • Alie Weerman, lector GGZ en Samenleving Hogeschool Windesheim
  • Paulien Cornelisse, schrijver en cabaretier 

Wouter Hart over een ander perspectief

Tineke Abma over loslaten van kaders en echte inclusie

Informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie bij programma en sprekers, je kunt je ook meteen aanmelden.