Divosa Voorjaarscongres 2018

Keuzeprogramma

Banner Divosa Voorjaarscongres 2018

Verslag Divosa Voorjaarscongres 2018

In het online verslag van het Divosa Voorjaarscongres 2018 vind je verslagen van de speeches, presentaties van de sprekers, opnamen van de plenaire sessies en presentaties van een aantal deelsessies. We vullen het verslag in de loop van het congres en volgende week steeds aan. Via #divosacongres houden we je op de hoogte.

Ga naar: Verslag Divosa Voorjaarscongres 2018

Donderdag 31 mei

Het keuzeprogramma van deze dag biedt een mix van colleges, masterclasses en excursies. De sessies zijn verdeeld over twee rondes.

Ronde 1

13.30 - 14.30 uur

1.1 Social label ontwerpt arbeid op maat (excursie)

Ontdek een andere kijk op werk en participatie bij Social label in het Werkwarenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Social label ontwerpt arbeid op maat vanuit de gedachte: wanneer mensen iets moois maken en dat kunnen tonen, zorgt dat voor arbeidstrots, eigen waarde en een extra stimulans om terug te komen in de maatschappij. Via de kracht van design en communicatie werkt Social label aan een inclusieve wereld waarin mensen echt betrokken zijn.

 • Petra Janssen, Studio Boot en Stichting Social Label
 • Simone Kramer, C-mone en Stichting Social Label

1.2 Bossche sferen, durf te integreren

Met het project ‘Bossche sferen’ werkt het werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL aan integratie van vluchtelingen op basis van het Agoramodel. Dit model, bedacht door filosoof René Gude, brengt de complexe wereld terug tot iets dat concreet, praktisch en eenvoudig is. Zo zijn nagenoeg alle plekken waar mensen samenkomen terug te brengen tot negen sferen (4 levenssferen: privé, privaat, publiek en politiek, 4 oefensferen: religie, sport, kunst en filosofie en de ecosfeer). De negen sferen zijn universeel en van alle tijden. Ze bieden een prachtig uitgangspunt om verschillen en overeenkomsten in normen, waarden en spelregels met elkaar te bespreken. We werken toe naar het daadwerkelijk meedoen, daar gaat het ons om. Succesvol participeren in alle sferen van de Bossche samenleving. Tijdens deze sessie vertellen we je graag hoe we het doen en wat de resultaten tot dusver zijn. Samen met elkaar onderzoeken we hoe het model eventueel in jouw gemeente toepasbaar is.

 • Bram van der Veer, programmamanager Vergunninghouders Weener XL Werk en Inkomen 's-Hertogenbosch
 • Khalid Bahjat, tolk Weener XL Werk en Inkomen 's-Hertogenbosch

1.3 Arbeidsmatige dagbesteding werkt!

Met twee vernieuwende projecten verbindt gemeente ‘s Hertogenbosch de arbeidsmatige dagbesteding uit de Wmo met de Participatiewet. In het eerste project, ‘Sportief werkt’, combineren mensen met een psychische kwetsbaarheid sporten met klussen. Vanuit het tweede project, Pimp my school, worden in basisscholen geklust door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De resultaten van beide projecten zijn na twee jaar veelbelovend. Mensen krijgen weer vertrouwen in hun eigen kunnen, en stromen soms door naar werk. Tijd om deze good practices te delen!

 • Kees Heijmans, werkleider Weener XL
 • Daniëlle Snoep, beleidsmedewerker gemeente ’s-Hertogenbosch

1.4 Nieuwe beroepen, nieuwe kansen

Het sociaal domein verandert snel en de kansen voor mensen op de arbeidsmarkt daarmee ook. Om mensen naar de arbeidsmarkt te leiden hoeven we al lang niet meer enkel te denken aan sectoren zoals de beveiliging of catering. Nieuwe beroepen, nieuwe kansen! In ’s Hertogenbosch sloegen (ICT)-ondernemers, overheid en onderwijs de handen ineen zodat mensen aan de slag kunnen als software tester of repair engineer. Maar hoe pak je dat aan? Hoe pas je een functie zo aan dat hij geschikt is voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt?

 • Martin Manders, teamleider Weener XL Werk en Inkomen 's-Hertogenbosch
 • Renço Wesseling, projectleider Weener XL  Werk en Inkomen 's-Hertogenbosch

1.5 Kwetsbare jongeren op eigen benen

Sommige kwetsbare jongeren hebben in hun leven al zoveel hulp gehad dat ze behoorlijk zorgmoe zijn geworden. Het laatste waar zij behoefte aan hebben als zij (bijna) 18 worden, is ondersteuning van hun gemeente. Toch is voor hen de stap naar zelfstandigheid vaak groot en komen ze vroeg of laat weer in aanraking met hulpverleners. Hoe kunnen we dit voorkomen? Hoe kunnen we kwetsbare jongeren eerder bereiken?

 • Carl de Meester, programmamanager Beleid & Strategie Weener XL Werk en Inkomen 's-Hertogenbosch
 • Carolien Thijssen, veranderbegeleider Beleid & Strategie Weener XL Werk en Inkomen 's-Hertogenbosch

1.6 Cor Unum: design als participatiemiddel (excursie)

Cor Unum (één van hart) is een atelier in ’s-Hertogenbosch met wortels in de sociale werkvoorziening. In de jaren negentig heeft de organisatie gekozen voor de niche van exclusief design. Anno 2018 wordt in het productiehuis keramiek gemaakt in opdracht van ontwerpers en kunnen studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het vak leren. Het productiehuis wordt gedragen door ambassadeurs en studenten, door ontwerpers en vrijwilligers, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en professionals. Allemaal vanuit het idee dat iedereen een plaats in de samenleving verdient, iedereen een talent heeft en iedereen er aan bij kan dragen de wereld letterlijk en figuurlijk iets mooier te maken.

 • Charlotte Landsheer, directeur Cor Unum

1.7 Coolblue en het Sociaal Domein: meer overeenkomsten dan verschillen

Webshop Coolblue is ontzettend succesvol op de online retailmarkt. Winsten én klanttevredenheid stijgen significant. Kenmerkend voor de aanpak van de winkelketen is de manier waarop zij klanten centraal zetten. Is deze manier van denken ook toe te passen in het sociaal domein? Hoe kan het sociaal domein met data en digitale technologie ons werk verbeteren en meer mensen helpen? Laborijn ging voor alle doelgroepen binnen de participatiewet op onderzoek uit. Ze deelt vandaag haar ervaringen en ontwikkelt met jou een aantal concrete customer journeys op basis van de Coolblue methodiek. 

 • Bart van den Berg, afdelingsmanager Werkgeversdienstverlening & detachering Laborijn
 • Arjan van Liere, internet strategist / mede-grondlegger 8ting concept Present Media

1.8 Het sociaal domein draait door!

Wat speelt er in het sociaal domein? Twee actuele onderwerpen komen ter tafel: contractering en mensbeelden. Universitair docent Bestuursrecht Albertjan Tollenaar toonde aan dat achter verschillende sociale wetten ook verschillende mensbeelden schuil gaan. Wetten die bovendien lang niet altijd vanuit vertrouwen in de burger geschreven zijn. Frits Dreschler, directeur Dienstverlening in gemeente Westland, licht toe hoe hij hier in zijn gemeente mee omgaat. Vanuit de gemeente Kaag en Braassem spreekt Hans Demoed met Remco van Eijkel van het Centraal Planbureau over contractering. Hoe pak je dat slim aan? Integrale inkoop binnen het sociaal domein? De gemeente Kaag en Braassem doet het op eigenzinnige wijze. Is dat ook de meest effectieve aanpak? Ruben Maes leidt het gesprek samen met tafeldame Sandra Tax van de gemeente Zaanstad. Aan tafel!

 • Frits Dreschler, directeur Dienstverlening gemeente Westland
 • Hans Demoed, manager Ontwikkeling gemeente Kaag en Braassum
 • Remco van Eijkel, wetenschappelijk medewerker CPB
 • Sandra Tax, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Zaanstad
 • Albertjan Tollenaar, universitair docent Bestuursrecht RUG

1.9 Samenwerking en verbinding werelden rondom sociale wijkteams

De sociale wijkteams worden binnen de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) gebiedsteams SamenDoen genoemd. Wat zijn de ervaringen met deze 5 gebiedsteams? Hoe is de verbinding tussen de frontoffice en de backoffice? Hoe werken zij samen met Werk en Inkomen? Wat zijn de ervaringen van de externe organisaties met de wondere wereld van de gemeente? En hoe ervaren inwoners dit? Ontdek hoe zijn deze verschillende werelden met elkaar verbonden zijn!

 • Janneke van den Bogaard, teamleider expertise en kennisteams maatschappelijk domein, gemeente Ommen-Hardenberg 
 • Els Lettink, manager Samen Doen, gemeente Ommen-Hardenberg

1.10 Hardnekkige schulden de baas

Ruim 250 duizend Nederlanders kampen met hardnekkige schulden in de zorg. Het CAK voert namens het Rijk de wanbetalersregeling zorgpremie uit en wil juist deze groep persoonlijk bereiken. Via een nieuwe aanpak slagen zij erin om diep verborgen, onzichtbare armoede in Nederland zichtbaar te maken voor de lokale overheid. Een weg die niet altijd over rozen gaat en dilemma's met zich meebrengt, zoals de (interpretatie) van privacywetgeving. Een methode die het onzichtbare zichtbaar maakt, niet alleen armoede en uitsluiting, maar ook overtredingen en oneigenlijk gewin. Hulpverlenende én handhavende functies in het publieke domein komen hier bij elkaar. Het CAK en de Ombudsman Amsterdam presenteren hun onderzoek en gaan met deelnemers in debat. 

 • Arre Zuurmond / May Pastoors, manager Dienstverlening en Bedrijfsvoering Ombudsman metropool Amsterdam
 • Rémi Langenberg, Strategie en Beleid CAK 

1.11 Privacy: niet de foto, maar de film

Mensen met meerdere problemen hebben vaak ook te maken met meerdere hulpverleners. Om deze mensen goed te kunnen helpen, maar vooral ook om (kind)onveilige situaties goed te kunnen inschatten en adequaat te kunnen optreden, moeten hulpverleners informatie delen. Veel professionals voelen zich hierbij geremd; welke informatie mag je wel/niet delen? Wanneer heb je hiervoor toestemming nodig? Schaadt dit de relatie met een cliënt? Ondanks (nieuwe) privacywetgeving zijn er voldoende mogelijkheden om informatie te delen. Welke mogelijkheden dat zijn, leer je in deze sessie.

 • Jeanette van der Does, onderzoeker TSD ISZW
 • Rosanne Bobeldijk, adviseur TSD ISZW

1.12 Verder zonder Sociale Dienst of Wmo-loket

De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren werken met de SpiegelTeam-methode in het sociaal domein. Geen sociale dienst, geen Wmo-loket of jeugdteam, maar één afdeling met drie spiegelteams. In deze teams werken consulenten van de verschillende disciplines samen rondom de inwoner. Ook wanneer er meerdere problemen spelen, krijgen inwoners één aanspreekpunt. Wat is de kracht van de SpiegelTeam-Methode? Waarom was bijvoorbeeld minister De Jonge zo onder de indruk van deze aanpak? Ben je al nieuwsgierig naar 'Wat nodig is'?

 • Jeroen Bigot, afdelingshoofd Maatschappelijke Zaken gemeente Huizen 

1.13 Coöperatief ondernemen, je moet het maar durven

Steeds meer gemeenten bieden de ruimte aan uitkeringsgerechtigden om actief te zijn in sociale coöperaties. Dit biedt hen de kans om hun talenten in te zetten en geeft meer perspectief op werk. Aan de andere kant vraagt het lef en vertrouwen van de gemeente. Hoe kun je maatwerk bieden op basis van de wet? Movisie, Stimulansz en Stock5 delen hun opgedane ervaringen in drie gemeenten hiermee. Hoe kun je maatwerk bieden op basis van de wet? Wat zijn werkbare oplossingen om coöperatief ondernemerschap op te zetten? Wat werkt wel en wat juist niet? 

 • Frans Kuiper, adviseur Stimulansz
 • Ernst van Voorst, gemeente Haarlem

1.14 2025: participatie én informatiesamenleving

In 2025 moeten mensen niet alleen kunnen deelnemen aan de participatiemaatschappij, maar ook aan de informatiesamenleving. Hoe komen die twee werelden samen? Wigo4it introduceert een digitaal ontmoetingsplein waar mensen niet alleen terecht kunnen voor een uitkering of werk, maar ook vragen kunnen stellen aan elkaar, aan de overheid en aan marktpartijen. De gemeente voert de regie over de informatievoorziening, maar het draait op het platform om sociale interacties. Kenmerken zijn: gebruikersvriendelijkheid, laagdrempelig en betrouwbaar. We bouwen dit graag samen met anderen.

 • Benne Holwerda, adjunct-directeur Regie Wigo4it 

1.15 Verandering in Den Helder, dwars door de weerstand heen

De gemeente Den Helder vertoonde begin 2015 kenmerken van verwaarloosde organisatie. Er was gebrek aan aandacht en structuur. Pogingen tot verandering door het nieuwe managementteam leidden tot heftige weerstand in de organisatie, tot aan beschuldigingen over bedreiging, intimidatie en valsheid in geschrifte aan toe. Desondanks lukte het de gemeente om de bedrijfsprocessen en systemen op orde te krijgen en goede resultaten te boeken. In deze sessie vertelt Den Helder in een eerlijk verhaal hoe deze periode is verlopen en welke sleutels hebben geleid tot het succes.

 • Willemijn Groot, afdelingsmanager gemeente Den Helder
 • Marco Webeling, teammanager gemeente Den Helder

1.16 Van bajes naar baan (excursie)

Let op: deze sessie duurt 2 rondes (13.30 - 16.00 uur)
Hoe voorkom je dat ex-gedetineerden tussen wal en schip vallen? Het merendeel van ex-gedetineerden heeft na vrijlating geen werk, inkomen, paspoort en onderkomen. Daardoor is de kans op terugval in het oude circuit en crimineel gedrag extra groot. Tijdens deze excursie leer je van de ervaringen met (ex)gedetineerden in de gevangenis in Vught. Hoe bereid je (ex)gedetineerden voor op hun terugkeer in de samenleving en hoe voorkom je dat ze in een gat of zelfs terugvallen?

 • Jos van Lokven, staffunctionaris Ketensamenwerking Brabant / Zeeland Ministerie van Justitie en Veiligheid Dienst Justitiële Inrichtingen

Naar boven

Ronde 2

15.00 - 16.00 uur

2.1 Aanpak kwetsbare jongeren; waarom moeilijk doen als het samen kan?

In het samenwerkingsverband ’t Werktverband zijn de krachten verenigd om kwetsbare jongeren te ondersteunen. ’t Werkverband is een samenwerking tussen VSO, PRO, VO, MBO, UWV en gemeenten in ‘s Hertogenbosch. Hoe is het ontstaan, welke knelpunten zijn ondervonden en welke resultaten zijn al behaald? En waarom heeft de gemeente ervoor gekozen om programma’s voor voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren onder te brengen in het regionale arbeidsmarktprogramma? Waarom werkt dit zo goed?

 • Carl de Meester, programmamanager Beleid & Strategie Weener XL Werk en Inkomen 's-Hertogenbosch
 • Ruby de Jong, regionaal projectleider kwetsbare jongeren / programmalijn VSV / Kwetsbare jongeren afdeling OAP / Agrifood Caital Werkt! gemeente 's-Hertogenbosch

2.2 Investeren in gastvrijheid

Hospitality – gastvrijheid – is meer dan een kop koffie of een designstoel in de wachtkamer. Het is een nieuwe manier van denken die de burger centraal zet. Weener XL zet serieus in op gastvrijheid met het 'Hospitality traject'. Doel van het traject is om een manier te vinden om regelgeving goed uit te voeren én oog voor mensen te hebben. Weener XL deelt haar ervaringen, vertelt wat de resultaten van het traject zijn en welke rol burgers hierin spelen.

 • Stephan van Gammeren, teammanager Werk en Poort afdeling Werk en Dienstverlening Weener XL Werk en Inkomen 's-Hertogenbosch
 • Marieke Nannenga, werkconsulent Weener XL Werk en Inkomen 's-Hertogenbosch

2.3 Verover het hart van je gemeentebestuur

Een goede relatie met je wethouder en gemeenteraad is niet altijd vanzelfsprekend, laat staan gemakkelijk. Toch is een goede relatie tussen het politieke, bestuurlijke en ambtelijke sociale domein ontzettend belangrijk. Wat heb je nodig voor een goede band met je bestuurder? Welke stijl van besturen heeft ‘jouw’ gemeentelijke bestuur? Hoe kun je daar vanuit het ambtelijke domein het beste mee omgaan?

 • Rodney Weterings, oud-wethouder in s-Hertogenbosch en Tilburg, partner en senior adviseur adviesbureau Fraey
 • Hennie van Deijck, procesmanager Organisatieontwikkeling Divosa, senior programmaleider en oud-fractievoorzitter gemeenteraad Tilburg

2.4 Investeerders helpen statushouders op weg

In Veldhoven slaat de gemeente de handen met het bedrijfsleven inéén om statushouders te helpen integreren. In een Social Impact Bond investeren bedrijven in intensieve taallessen en begeleiding. Doel: statushouders zo snel mogelijk toe te laten treden tot de arbeidsmarkt. Sinds november wordt de eerste groep van zo’n zestig statushouders begeleid. Drie van hen hebben reeds werk gevonden. Een gedurfde keuze? Voor de gemeente Veldhoven is het de oplossing om nieuwe Veldhovenaren de kans te bieden op een nieuw perspectief.

 • Leon Busschops, hoofd afdeling Mens en Omgeving gemeente Veldhoven
 • Suzanne Brand, coördinator Werk en Inkomen gemeente Veldhoven

2.5 De SVB gaat naar 'de bedoeling'

De Sociale Verzekeringsbank verzorgt voor meer dan 5,5 miljoen burgers een uitkering op het gebied van sociale zekerheid. Niet zelden loopt de SVB bij de uitvoering van al deze regelingen tegen ‘ongewenste effecten’ aan. Dan komt de praktijk niet overeen met wat de wet beoogt. Om zulke uitvoeringsdilemma’s op te lossen zette de SVB Garage De Bedoeling op: een platform waar oplossingen worden gezocht voor casuïstiek met dilemma’s in de uitvoering. De Garage heeft inmiddels de RBB-award gewonnen en kan op ruime belangstelling rekenen van collega-organisaties. Wat is de succesformule van Garage De Bedoeling?

 • Maartje Kemme, Strategisch adviseur Sociale Verzekeringsbank
 • Paul Rotteveel, manager Juridisch beleid & Beroep, Sociale Verzekeringsbank

2.6 Speaking Minds: jongeren denken mee met armoedebeleid

Jongeren betrekken bij het opstellen van beleid vraagt lef en vertrouwen. Zij kunnen met toepasbare ideeën komen, uiten zich goudeerlijk over de gemeente en willen niet enkel incidenteel bij beleid betrokken worden. Jongerenparticipatie levert ook ontzettend veel op: beleid wordt echt van jongeren zelf. Maar hoe pak je het aan? En hoe faciliteer je dit? Hoe zorg je ervoor dat jongeren duurzaam betrokken blijven en dat dit niet afhangt van één enthousiaste medewerker? Save the Children, Stimulansz en Defence for children ontwikkelden een aanpak om jongeren duurzaam te betrekken bij het gemeentelijk armoedebeleid. Maak in deze sessie kennis met deze aanpak.

 • Marinke Ros, projectleider Binnenlandprogramma Save the Children
 • Karin van Nuland, adviseur Stimulansz
 • Jongeren van uitgevoerde Speaking Minds-trajecten

2.7 Online schuldhulp: wat werkt?

Durf je het als gemeente aan om de burger letterlijk zelf achter de knoppen te zetten als het gaat om schuldhulp? Ruim zestig gemeenten antwoordden ‘ja’ op deze vraag. Zij zijn gestart met een programma voor online schuldhulpverlening. Voordelen zijn het laagdrempelige karakter en de effectiviteit. Bovendien zet het de cliënt zelf centraal. Aan de hand van vragen en opdrachten werken cliënten zelf aan een oplossing voor hun financiële problemen. Een schuldhulpverlener begeleidt hen. Wat vraagt het van een organisatie om dit programma in te voeren? Wat werkt hierin en waar liggen juist valkuilen?

 • Jacomijn Kuiper, eigenaar SchuldendeBaas
 • Anneke Suvee, hoofd adviesteam Kredietbank Nederland

2.8 Hoe toegankelijk is het sociaal domein van jouw gemeente?

In opdracht van de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein zijn mensen met een verstandelijke beperking zelf bij gemeenten langs gegaan met ondersteuningsvragen. Ze onderzochten daarmee hoe toegankelijk de voorzieningen en diensten van het sociaal domein bij de gemeente daadwerkelijk zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Tijdens deze workshop delen deze ervaringsdeskundigen, samen met de inspecties, hun bevindingen en geven ze aanbevelingen voor goede toegang voor mensen met een verstandelijke beperking.

 • Petra Reulings, coördinerend inspecteur Toezicht Sociaal Domein
 • Ellis Jongerius, ervaringsdeskundige

2.9 Het probleem samenwerken

Samenwerken is hét adagium in het sociaal domein. Toch is samenwerken helemaal niet zo eenvoudig zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Wat maakt samenwerken vaak zo lastig? In deze sessie ga je daarmee aan de slag, en natuurlijk met de manier waarop je wél slim samenwerkt. Het gaat hierbij niet om het verwezenlijken van één gemeenschappelijk doel, maar om het zoeken naar de meest optimale afstemming van de doelen van de afzonderlijke partners.

 • Duco Bannink, universitair hoofddocent afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie Vrije Universiteit

2.10 De beslissende professional

Klantmanagers en inkomensconsulenten werken steeds meer samen met andere disciplines. Verschillende visies, kaders en regels, opdrachten en werkstijlen komen dan samen bij het bepalen hoe inwoners het beste ondersteund kunnen worden. Iedere dag moeten teams en individuele professionals hierin beslissingen nemen. Het model van ‘de beslissende professional’ van Movisie geeft inzicht in hoe zulke beslissingen tot stand komen. Hoe nemen sociale professionals besluiten? En hoe kan dit verbeterd worden? Hoe versterk je de professionele besluitvorming in een team?

 • Mariël van Pelt, senior adviseur Movisie
 • Sanneke Verweij, projectmedewerker Movisie

2.11 Van loonkostensubsidie naar loondispensatie

Het is je vast niet ontgaan. De rijksoverheid wil de loonkostensubsidie vervangen door loondispensatie. Op dit moment passen gemeenten loonkostensubsidie toe wanneer mensen met een arbeidsbeperking niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Met loonkostensubsidie wil het Rijk het instrumentarium harmoniseren. Hoe ver is het Rijk hier inmiddels mee en hoe zou deze regeling er uit kunnen komen te zien?

 • Chris Wallis, procesmanager Divosa

2.12 ICT als vliegwiel voor participatie

Gemeenten kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen slim inzetten om hun burgers te ondersteunen én om hun professionals te faciliteren. Zo kan het personaliseren van informatie ervoor zorgen dat ondersteuning ook echt terecht komt bij degene die het nodig heeft. En er zijn meer kansen die ict en marketing bieden. De gemeenten Zwolle, Groningen, Deventer en Enschede werken intensief samen om in 2018 al te starten met zulke oplossingen en delen hun ervaringen.

 • Dick Laan, programmamanager iSociaal gemeente Enschede
 • Dino Zecic, ontwikkelaar Publieke dienstverlening gemeente Deventer

2.13 Het touwtje uit de brievenbus

Er lijkt een grenzeloos verlangen naar vertrouwen in onze samenleving. Het touwtje uit de brievenbus van Jan Terlouw raakte bij veel mensen een snaar. Maar zoals bij iedere trend is het belangrijk om kritisch te blijven. Want is meer vertrouwen wel het antwoord op elk probleem? Past gezond wantrouwen niet beter bij de relatie burger-overheid? En is controle in situaties met veel risico niet veel beter? Tijdens deze sessie verkennen we de begrippen vertrouwen en control en kijken welke strategie het beste past bij welke situatie. Deelnemers leren waar vertrouwen wél een goede strategie is, maar ook waar dat niet gaat helpen en welke effectieve alternatieven er zijn.

 • Angela Riddering, afdelingshoofd Sociale Zorg gemeente 's-Hertogenbosch - mede-auteur van het boek 'Veldgids Vertrouwen'

2.14 Samen succesvol op weg naar werk

Met Baanbrekend Drechtsteden sloegen vier partijen, Sociale Dienst Drechtsteden, UWV, Sociale Werkvoorziening Drechtwerk en Randstad, de handen ineen voor een bijzondere werkgeversbenadering. Deze integrale samenwerking levert een win-win-winsituatie op: de sociale dienst en UWV plaatsen meer mensen, werkgevers krijgen goede krachten en werknemers komen uit de uitkering. Hier is lef van werkgevers en werknemers voor nodig. Vanuit hun perspectief wordt het succes van de samenwerking belicht.

 • Daizy van der Meulen, manager Baanbrekend Drechtsteden
 • Maarten Lührman, Manager Werkgeversdienstverlening ‎UWV Werkbedrijf

2.15 Coolblue en het Sociaal Domein: meer overeenkomsten dan verschillen

Webshop Coolblue is ontzettend succesvol op de online retailmarkt. Winsten én klanttevredenheid stijgen significant. Kenmerkend voor de aanpak van de winkelketen is de manier waarop zij klanten centraal zetten. Is deze manier van denken ook toe te passen in het sociaal domein? Hoe kan het sociaal domein met data en digitale technologie ons werk verbeteren en meer mensen helpen? Laborijn ging voor alle doelgroepen binnen de participatiewet op onderzoek uit. Ze deelt vandaag haar ervaringen en ontwikkelt met jou een aantal concrete customer journeys op basis van de Coolblue methodiek. 

 • Bart van den Berg, afdelingsmanager Werkgeversdienstverlening & detachering Laborijn
 • Arjan van Liere, internet strategist / mede-grondlegger 8ting concept Present Media

2.16 Verder zonder Sociale Dienst of Wmo-loket

De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren werken met de SpiegelTeam-methode in het sociaal domein. Geen sociale dienst, geen Wmo-loket of jeugdteam, maar één afdeling met drie spiegelteams. In deze teams werken consulenten van de verschillende disciplines samen rondom de inwoner. Ook wanneer er meerdere problemen spelen, krijgen inwoners één aanspreekpunt. Wat is de kracht van de SpiegelTeam-Methode? Waarom was bijvoorbeeld minister De Jonge zo onder de indruk van deze aanpak? Ben je al nieuwsgierig naar 'Wat nodig is'?

 • Jeroen Bigot, afdelingshoofd Maatschappelijke Zaken gemeente Huizen 

Naar boven

Vrijdag 1 juni

14.00 - 16.00 uur

Vandaag gaan we in masterclasses wat dieper in op vertrouwen en regels. Je kunt ook kiezen voor één van de excursies.

1. De verscholen stad (excursie)

Zie en ervaar ‘s-Hertogenbosch vanuit een nieuw perspectief: het perspectief van iemand die dakloos is. Wandel met hem of haar door de binnenstad en beleef via zijn wereld de stad. Wat betekent het nu écht om dakloos te zijn? Hoe kom je dag door? Waar eet je, waar slaap je? Leer de stad op een hele andere manier kennen, en ontdek welke geheimen de stad verbergt voor iedereen die wél over een dak boven zijn hoofd beschikt.

2. Achter de schermen bij Weener XL (excursie)

Werk & Inkomen van de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Sociaal Werkbedrijf zijn samengegaan in werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL. Weener XL wil iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee laten doen en voorziet hen waar nodig in (aanvullend) inkomen. Neem een kijkje in de keuken van het werkbedrijf en ontdek hoe Weener XL invulling geeft aan werken met loonkostensubsidie en aan het poortproces. Aansluitend vindt een rondleiding plaats bij de verschillende afdelingen.

 • Jan Smets, directielid Weener XL Werk en Inkomen gemeente 's-Hertogenbosch
 • Stephan van Gammeren, teammanager Werk en Poort - afdeling Werk en Dienstverlening Weener XL Werk en Inkomen gemeente 's-Hertogenbosch

3. De Verspillingsfabriek in Veghel (excursie)

In de Verspillingsfabriek wordt niets onbenut gelaten. Geen voedsel én geen talent. In de fabriek wordt voedsel dat niet meer genuttigd kan worden zo verwerkt dat het opnieuw gegeten kan worden. Het voedsel verwerken tot diervoeding of biovergisting is namelijk ook verspilling in de visie van de Verspillingsfabriek. De fabriek wil binnen twee jaar kostendekkend kunnen produceren en een aanzienlijke groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag te helpen.

4. De Bossche Bond: bureaucratievrij geld (excursie)

Er zijn van die situaties waarbij professionals in het sociaal domein acuut geld nodig hebben voor een burger. Geld waar zij niet eerst dertig formulieren voor moeten invullen of een maand op moeten wachten. Voor zulke situaties is de Bossche Bond; een samenwerkingsverband tussen organisaties die inmiddels samen ruim 70 duizend euro in het fonds hebben gestopt. Het geld is niet alleen bedoeld om te voorkomen dat acute situaties escaleren, maar ook om van te leren.

 • Eric van Lokven, transitiemanager gemeente 's-Hertogenbosch
 • Asya van Wamel, Beleidsmedewerker Strategie en Beleid Weener XL werk en inkomen

5. Privacy, persoonsgegevens en AVG

De AVG leert ons dat verwerking van persoonsgegevens ten dienste van de mens moet staan. Dit uitgangspunt stimuleert beslist tot innoveren en veranderen. We bespreken de nieuwe bouwstenen om van systeem naar mensen te kunnen ontwikkelen.

 • Ted Mos, algemeen directeur TBM Groep

6. Van wantrouwen naar vertrouwen

Het klinkt soms zo eenvoudig: werken vanuit vertrouwen. Toch is het voor veel organisaties en mensen ontzettend lastig. Door de dynamiek van vertrouwen en wantrouwen is het makkelijker om in wantrouwen terecht te komen; zowel maatschappelijk en in organisaties als op persoonlijk niveau. In deze sessie gaan we daar dieper op in. Waarom is besturen vanuit wantrouwen zo dominant? En wat is er voor nodig om de omslag naar vertrouwen te maken? Tip van de sluier: het draait om drie fundamentele psychologische behoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Wie daar op stuurt, werkt aan vertrouwen in zijn of haar organisatie.

 • Frédérique Six, universitair hoofddocent Faculteit Sociale Wetenschappen - Politicologie en Bestuurskunde - Nieuwe publieke governance Vrije Universiteit Amsterdam

7. Toegang zonder regels; is het mogelijk?

Veel mensen ervaren drempels bij de toegang tot sociale voorzieningen. Dit blijkt uit de raadpleging die de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) hield onder 17 duizend cliënten, patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en hulpverleners, bestuurders en gemeenten. Tijdens deze sessie delen twee adviseurs van de RVS inzichten uit de raadpleging en gaan ze met deelnemers nadenken over toegang zonder regels. Hoe kan dat er uit zien? Wat zijn voor- en nadelen?

 • Aletta Winsemius, senior adviseur Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Willemijn van der Zwaard, senior adviseur Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

8. Bossche sferen, durf te integreren

Met het project ‘Bossche sferen’ werkt het werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL aan integratie van vluchtelingen op basis van het Agoramodel. Dit model, bedacht door filosoof René Gude, brengt de complexe wereld terug tot iets dat concreet, praktisch en eenvoudig is. Zo zijn nagenoeg alle plekken waar mensen samenkomen terug te brengen tot negen sferen (4 levenssferen: privé, privaat, publiek en politiek, 4 oefensferen: religie, sport, kunst en filosofie en de ecosfeer). De negen sferen zijn universeel en van alle tijden. Ze bieden een prachtig uitgangspunt om verschillen en overeenkomsten in normen, waarden en spelregels met elkaar te bespreken. We werken toe naar het daadwerkelijk meedoen, daar gaat het ons om. Succesvol participeren in alle sferen van de Bossche samenleving. Tijdens deze sessie vertellen we je graag hoe we het doen en wat de resultaten tot dusver zijn. Samen met elkaar onderzoeken we hoe het model eventueel in jouw gemeente toepasbaar is.

 • Bram van der Veer, programmamanager Vergunninghouders Weener XL Werk en Inkomen 's-Hertogenbosch
 • Khalid Bahjat, tolk Weener XL Werk en Inkomen 's-Hertogenbosch

Naar boven