Divosa Voorjaarscongres 2017

Sprekers

Header Divosa Voorjaarscongres 2017

Wie spreken op het Divosa Voorjaarscongres 2017? Een overzicht.

Meike de Jong

Meike de JongMeike de Jong werkt als presentator en redacteur bij RTL Nieuws. Zo is ze te zien in de vroege uurtjes bij het Ontbijtnieuws op RTL4, overdag bij RTLZ, `s avonds bij EditieNL, het RTL Nieuws van half8 en het late RTL Nieuws op RTL4.

Daarnaast werkt ze sinds 2015 als radionieuwslezer voor Radio 538 en Radio10! Tussen 2000 en 2013 was ze één van de vaste gezichten van Omroep Brabant TV. Daar presenteerde ze Brabant Nieuws en tal van andere grote live-uitzendingen.

Meike treedt sinds 2006 op als dagvoorzitter | gespreksleider bij bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Thema’s waar ze enthousiast van wordt zijn onder andere economische ontwikkelingen & arbeidsmarkt, agrifood, technologie & gezondheidszorg, transities in de zorg, burgerparticipatie, demografische krimp, innovatie & design en natuur & milieu.

Voor internationale congressen reisde ze naar o.a. Boekarest, Istanbul en Limoges en Brussel. Maar ze presenteerde ook de landelijke start van Bevrijdingsdag 2012 in het bijzijn van onder andere prins Willem-Alexander, premier Mark Rutte en de Duitse bondspresident Joachim Gauck.

Annemarie Penn-te Strake

Annemarie Penn-te StrakeAnnemarie Penn-te Strake (1953) studeerde Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In de jaren tachtig volgde zij een RAIO-opleiding. Al tijdens haar studie Nederlands Recht richtte zij in haar ouderlijke woonplaats Deurne de Wetswinkel op. Tussen haar twee studies in voerde Penn-te Strake ontwikkelingswerk uit in Malawi.

Penn-te Strake begon haar loopbaan als plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Maastricht. Penn was procureur-generaal in Amsterdam en voormalig hoofdofficier van justitie in Maastricht. In 2014 was zij de formateur van de nieuwe coalitie in Maastricht.

Op 23 april 2015 werd zij door de gemeenteraad voorgedragen om per 1 juli 2015 benoemd te worden tot de eerste vrouwelijke burgemeester van Maastricht en de eerste partijloze. Op 22 mei volgde haar benoeming door de ministerraad.

In haar portefeuille heeft zij Integrale Veiligheid & Openbare orde, (Eu)regionale Samenwerking, Public Affairs, Lobby, Communicatie, Toezicht & Handhaving en Woonwagenzaken.
Haar ambtsgebonden nevenfuncties zijn o.a. Voorzitter Raad van Commissarissen BV Exploitatie Maatschappij Maastricht, Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Politie: regioburgemeester Limburg Nationale en lid regionale vertegenwoordigingen, Lid Artikel 19 overleg (adviesorgaan voor Ministerie van Veiligheid en Justitie), Lid bestuur Universiteitsfonds Limburg/SWOL , Voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) en Voorzitter Burgemeesterskring Zuid-Limburg
Daarnaast vervult zij een aantal niet ambtsgebonden nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Slachtofferhulp Nederland* (betaald), Lid Committee of Honour of the European Fine Art Fair Maastricht 2017, Lid Comité van aanbeveling Ragweek Maastricht 2017 en Lid Raad van aanbeveling van het Maastricht Symposium

*Alle bovengenoemde functies zijn onbetaald, tenzij aangegeven.

Theo Bovens

Theo BovensTheo Bovens (1959) is Commissaris van de Koning (Gouverneur) in de provincie Limburg.

Bovens studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij werkte van 1983 tot 1989 bij het Christen Democratisch Jongeren Appèl in Den Haag.

In 1989 trad hij in dienst van de Universiteit Maastricht (Economie Faculteit). Van 1994 tot 2003 was hij wethouder sociale- en economische zaken en locoburgemeester in Maastricht.

In 2003 werd hij vicevoorzitter en in 2005  tot 2011 voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit.

Van 2006 tot april 2012 was hij ook kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Per 1 oktober 2011 is hij Commissaris van de Koning. In Limburg zelf wordt de titel gouverneur nog gebezigd.


Margo Trappenburg

Margo TrappenburgMargo Trappenburg (1962) is hoofddocent bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk (vanwege de Marie Kamphuis stichting) aan de Universiteit voor humanistiek. Zij schrijft over ontwikkelingen in de Nederlandse verzorgingsstaat , over beroepsethiek, de verhouding tussen managers en professionals en over ethische kwesties in de gezondheidszorg (euthanasie, abortus, prenatale diagnostiek, verdelingsvraagstukken, patiëntenrechten).

Van 2008 tot september 2013 bekleedde zij de Drees leerstoel, aan de Universiteit van Amsterdam, gevestigd bij het Aias. Margo was tot oktober 2015 voorzitter van de stichting Beroepseer en een van de redacteuren van Loonfatsoen, het nieuwste boek van Beroepseer.

Eerder was Margo bijzonder hoogleraar Patiëntenperspectief aan het Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg. In 2008 verscheen Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie, bij Amsterdam University Press. Margo bespreekt in dit boek de zin en onzin van allerlei vormen van patiëntenparticipatie in de zorg.

Erik Dannenberg

Erik DannenbergErik Dannenberg (1964) heeft ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie Maatschappelijk werk is hij actief geweest in de hulpverlening aan mensen die verslaafd waren, dakloos waren geraakt en aan gezinnen met meerdere ernstige problemen. Eerst in uitvoerende en al snel in leidinggevende rollen. Van maart 2005 tot maart 2014 was Dannenberg namens het CDA wethouder in de gemeente Zwolle met diverse portefeuilles in het sociale domein.

Daarnaast was Dannenberg voorzitter van de VNG-commissies ‘Gezondheid en Welzijn’ en ‘Transitie Jeugdzorg’. Als voorzitter van de VNG-delegatie onderhandelde hij met het Rijk over de nieuwe Wmo en Jeugdwet. Momenteel begeleidt hij als adviseur transformatieprocessen in het (speciaal) onderwijs, jeugdhulp, participatie, zorg en (beschermd) wonen.

Dannenberg is getrouwd en heeft twee kinderen.

Divosa heeft Erik Dannenberg in de algemene ledenvergadering op 4 november 2016 gekozen tot nieuwe voorzitter. Per 1 januari 2017 is hij in deze functie gestart.

Jaap Bressers

Jaap BressersJaap Bressers (1983) heeft van jongs af aan een doel: alles uit het leven halen. Op de middelbare school heeft hij twee bijbaantjes: als supermarkt-medewerker én als ober bij een zalencentrum. Tijdens zijn studie International Management aan de Universiteit van Tilburg komt daar nog een derde bijbaan bij, project manager bij Orit b.v. waar hij de leiding krijgt over het inkoopbeleid van licht wegenbouwmaterieel in Tsjechië en China. Naast zijn studie werkt Jaap dus nog vaak zo’n dertig uur erbij. Zelfs in de vakanties gaat hij naar het buitenland om in de horeca te werken.

Tijdens een vakantie in Portugal, Jaap is dan 21, verandert alles. Een frisse duik in zee loopt uit op een hoge dwarslaesie. Jaap is voor de rest van zijn leven vanaf borsthoogte verlamd, kan zijn vingers niet meer bewegen en zit in een rolstoel. Een zware revalidatieperiode volgt, waarin hij er alles aan doet om zo sterk mogelijk weer uit de strijd te komen. Humor blijkt in deze periode een geweldig middel om te relativeren. Met carnaval zoekt Jaap zelfs het podium op. Als tonprater ‘Joop Antiloop’ laat hij met veel humor zijn omgeving weten dat hij misschien wel in een rolstoel zit, maar nog wel gewoon Jaap is. Na zijn eerste kennismaking met het podium weet Jaap dat daar zijn toekomst ligt.

Vier jaar lang treedt hij als Nederlands eerste Sitdown Comedian op in bijna alle grote theaters van Nederland en zelfs op festivals als Laughing Matters en Lowlands. In België, Duitsland en Denemarken geeft hij Engelstalige shows. Al snel maakt hij de overstap naar optredens voor het bedrijfsleven.

Tijdens zijn revalidatieperiode rondt Jaap ook nog zijn Bachelor en Master opleiding af, bijna cum laude. Naast zijn studie is hij daarnaast ook student-assistent van oud-minister Pieter Winsemius. Een fantastisch inspirerende man, die bij hem de passie voor het onderwerp duurzaamheid losmaakt. Kansen zien, niet alleen voor jezelf leven, maar rekening houden met de maatschappij als geheel.

Jaap heeft veel meegemaakt, maar vooral ook veel geleerd. Die kennis deelt hij graag. Op het podium kan hij mensen raken, inspireren en vermaken. Zoals hij zelf zegt: ‘Ik heb veel geleerd door mijn ongeluk, het is alleen jammer dat ik mijn nek ervoor heb moeten breken’. Zijn lezingen als spreker zijn een middel om andere mensen te inspireren op hun manier het verschil te maken.

Jeroen Busscher

Jeroen BusscherOoit werkte Jeroen Busscher (1964), na zijn studie aan de Rietveld Academie, als beeldend kunstenaar. Daarvoor had hij kortstondig psychologie aan de Universiteit van Utrecht gestudeerd.

In 1995 richt hij met een zakenpartner Malgil op. Malgil begint als evenementenbureau maar ontwikkelt zich door tot een ontwerpbureau voor organisatiecultuur interventies. Malgil wint voor haar concepten een bronzen en een gouden Giraffe, de belangrijkste evenementenprijs van Nederland en een EVA, de prijs voor eventmarketing.

Sinds 2005 werkt Jeroen als zelfstandig consultant en auteur. Hij geeft seminars, lezingen en is werkzaam als dagvoorzitter en leiderschapstrainer. Daarnaast is Jeroen Executive Lecturer conceptontwikkeling aan de HKU en gastdocent leiderschap en innovatie aan Business School Nederland. Van 2005 tot 2007 is hij tevens Chef Interventie bij de Baak VNO-NCW.

Zijn eerste boek Pimp je Afdeling, is direct een bestseller, waarna er nog vele volgen. In 2011 wordt hij opgenomen in de Management Goeroe Gids van Dominique Haijtema. Jeroen is of was columnist bij HR Strategie, MT magazine, New Business Radio, Libelle en heeft een eigen VLOG kanaal.

Foto Merel Koomen

Andries Baart

Andries BaartAndries Baart (1952) studeerde andragologie in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (KTH Utrecht en KU Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (EU Rotterdam 1986). Hij was werkzaam in het maatschappelijk activeringswerk, van 1977-1987 als functionaris in Gelderland en van 1987-2007 als stafkracht aan het landelijk bureau van Actioma. Sinds 1991 is hij tevens bijzonder hoogleraar, van 1991-2006 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht in de vakgroep Praktische Theologie (inaugurele rede Het arrangement van de tragiek januari 1993), sinds 2007 bekleedt hij de leerstoel Presentie en Zorg, van 2007 – 2012 aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg (inaugurele rede met Frans Vosman Aannemelijke zorg oktober 2008) en van 2012 -2015 had hij dezelfde leeropdracht (ook) aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Sinds 2015 is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de North West University in Zuid-Afrika (oratie maart 2016: Caring for vulnerable people in late modern society. Towards the next phase of Ubuntu).

Eveneens sinds 2007 werkt hij met en vanuit de Stichting Presentie. Hij is geestelijk vader van de presentietheorie. Hij doet intensief veld-, theorievormend en grondslagenonderzoek op het terrein van geestelijke verzorging, zorg, welzijn en dienstverlening, met name voor sociaal kwetsbare mensen en in het verband van de zorgethiek. Hij was 1994-2009 hoofdredacteur van Sociale Interventie en hij is kerndocent in de Master Sociale Interventie van het LESI..

Flor Avelino

Flora AvelinoFlor Avelino heeft een achtergrond in de politieke wetenschappen en werkt als onderzoeker en docent aan DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam (Nederland). Haar onderzoek richt zich op de rol van macht en empowerment in duurzaamheid van transities/transformaties.

Als wetenschappelijk coördinator van het Transformative Social Innovation (TRANSIT) onderzoeksproject onderzoekt ze hoe grassroots initiatieven en translokale sociale innovatie netwerken bestaande instellingen uitdagen. Als de wetenschappelijk directeur van het Transition Academy, streeft Flor naar het co-creëren van nieuwe leeromgevingen om mensen uit te dagen om na te denken en te doen om radicale veranderingen te realiseren.

Flor Avelino is universitair docent Sustainability Transitions DRIFT, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam en Wetenschappelijk coördinator TRANSIT Sociale Innovatie en Academisch Directeur van de Transition Academy.

Hans Boutellier

Hans Boutellier

Hans Boutellier (1953) is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut*. In 2016 is hij in het kader van het Institute for Societal Resilience (ISR) van de Vrije Universiteit benoemd tot hoogleraar Veiligheid & Veerkracht**.

Hij studeerde in 1980 af als sociaalpsycholoog op het onderwerp ‘Jeugdcriminaliteit en heropvoeding’ en houdt zich sindsdien bezig met maatschappelijke thema's vanuit een moreel perspectief: sociale orde, veiligheid en leefbaarheid, (jeugd)criminaliteit en strafrecht. Over deze onderwerpen schreef hij, zowel wetenschappelijk als populair, honderden publicaties.

Hij was o.a. hoofdredacteur van Psychologie en maatschappij en van Justitiële verkenningen. In 2011 publiceerde hij De improvisatiemaatschappij; over de sociale ordening van een onbegrensde wereld. In zijn recente werk besteedt hij veel aandacht aan de kenmerken en consequenties van de netwerksamenleving voor sociale vraagstukken.

Hij is lid van de Raad van advies van de Politieacademie; voorzitter van de redactieraad van het Tijdschrift voor Veiligheid, lid van de redactieraad van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSS) en idem van het tijdschrift Secondant.

*) Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, helpt opdrachtgevers grip te krijgen op sociale dilemma’s en is scherp op nieuwe ontwikkelingen. Belangrijke thema’s zijn: armoede, buurten, decentralisaties, diversiteit, jeugd, onderwijs, opvoeding, ouderen, participatie, seksueel en huiselijk geweld, sport, veiligheid, werk en inkomen, Wmo en zorg.

**) De kenniswerkplaats Institute for Societal Resilience (ISR) ondersteunt gemeenten en veiligheidsregio’s in hun aanpak van urgente problemen: spanningen in wijken, handhaving en toezicht, radicalisering, burgerparticipatie, ondermijning, veiligheidsbeleving en dergelijke. Uitgangspunt is dat veiligheidsbeleid altijd in het teken moet staan van versterking van de lokale kwaliteit en vitaliteit van de lokale omgeving. De kenniswerkplaats werkt oplossingsgericht, tegen de achtergrond van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, instrumenten en concepten.

Jim Janssen

Jim Janssen

J.M. (Jim) Janssen is tijdelijk de vervangend wethouder van André Willems van de gemeente Maastricht en is tevens locoburgemeester. Hij heeft in zijn portefeuille sociale zekerheid, re-integratie en arbeidsmarktbeleid, armoede, integraal ouderenbeleid, stadsbeheer en sport & recreatie.

 

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Aandeelhouder Nazorg Limburg
 • Voorzitter bestuur Stichting Phoenix
 • Voorzitter bestuur Stichting re-integratie in besteding Maastricht en Mergelland
 • Portefeuilleoverleg NV MTB Regio Maastricht
 • Bestuurslid Vereniging Afvalsamenwerking Limburg
 • Voorzitter Milieuparken Geul en Maas
 • Bestuurslid Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening (Kredietbank Limburg)
 • Bestuurslid algemeen bestuur (AB)/dagelijks bestuur (DB) Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening (Kredietbank Limburg)
 • Lid van het comité van aanbeveling van het kunstproject Archipelago
 • Voorzitter stichting Startercentrum Zuid-Limburg
 • Bestuurslid (AB) Technocentrum Zuid-Limburg
 • Bestuurslid Stichting Dierenpark Maastricht