Divosa Voorjaarscongres 2016

Sprekers

Banner Divosa Voorjaarscongres 2016

Verslag Divosa Voorjaarscongres 2016

Achter de schermen is hard gewerkt aan het verslag van het Divosa Voorjaarscongres 2016. De dagen erna zal Divosa het online verslag verder aanvullen. Met de presentaties van de sprekers, de speeches van de sprekers, met de opnamen van de plenaire sessies en korte verslagen van een aantal workshops. Via #divosacongres op Twitter houden we u op de hoogte van aanvullingen.

Ga naar www.divosa.nl/verslag-divosa-voorjaarscongres-2016

Wie spreken op het Divosa Voorjaarscongres 2016? Een overzicht.

Lars Sørensen

Lars Sørensen werkt als dagvoorzitter en presentator op corporate events in binnen- en buitenland. Daarnaast presenteert hij radio en (online) tv-programma’s. In zijn huidige werkzaamheden put hij uit werkervaring en scholing in uiteenlopende gebieden. Zo studeerde hij Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Cultureel Werk, Pedagogische Academie en Communicatie en deed hij werkervaring op als intercedent, jobcoach, leraar en eventmanager.

Sinds 2006 is Sørensen werkzaam als ondernemer op de zakelijke-evenementenmarkt. Eerst vooral als leverancier van maatwerktheaterinterventies met zijn label Theaterbrigade. Vanaf 2008 wordt hij steeds vaker gevraagd om als dagvoorzitter of presentator op te treden. Als hij in 2009 door BNR Nieuwsradio betrokken wordt bij het programma The Friday Move met Wilfred Genee, neemt ook direct zijn carrière als dagvoorzitter en presentator een vlucht. Vanaf 2010 is hij regelmatig te horen als presentator bij BNR en treedt hij wekelijks op als dagvoorzitter tijdens corporate events. Zijn presentatietalent wordt ook opgemerkt door tv-producent Ronnie Overgoor van online kanaal 7 Ditches. Sinds de oprichting van 7 Ditches in 2012 is Sørensen een van de vaste presentatoren. In 2013 is Lars een van de genomineerde in de verkiezing 'Dagvoorzitter van het jaar'.

Ahmed Aboutaleb

AboutalebAhmed Aboutaleb is op 5 januari 2009 benoemd als burgemeester van Rotterdam. Op 5 januari 2015 is zijn tweede termijn van zes jaar ingegaan. Burgemeester Aboutaleb heeft een aantal wettelijke bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid. Daarnaast heeft hij internationale betrekkingen, bestuur, citymarketing en communicatie in zijn portefeuille.

In zijn voorlaatste functie was hij Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het vierde kabinet Balkenende (2007-2008). Daarvoor was hij van 2004 tot 2007 wethouder voor de PvdA in Amsterdam met in zijn portefeuille Onderwijs, Jeugd, Werk, Inkomen en Grotestedenbeleid.

Zijn loopbaan ervoor:

  • 2002 - 2004 Directeur van de sector Maatschappelijke, Economische en Culturele Ontwikkeling (MEC) van de Bestuursdienst, Gemeente Amsterdam 
  • 2000 - 2002 Columnist voor het dagblad Trouw 
  • 1998 - 2002 Bestuurder van Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling
  • 1997 – 1998 Manager Sector Communicatie en Publicatie, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • 1994 – 1997 Hoofd voorlichting Sociaal Economische Raad (SER) 
  • 1991 – 1994 Voorlichter ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
  • 1989 – 1991 Verslaggever RTL 4 Nieuws
  • 1986 – 1989 Freelance verslaggever Veronica Radio, NOS Radio, discussieleider RVU Televisie, programmamaker Radio Stad Amsterdam, Radio Noord- Holland, Migranten televisie Amsterdam en Radio West

Voor zijn burgemeesterschap was de heer Aboutaleb o.a. actief als Lid van de raad van toezicht van de Mondriaan Onderwijsgroep te Den Haag en Lid van de Onderwijsraad.

Riek Bakker 

Riek BakkerNa haar opleiding ging Riek Bakker aan de slag bij Bureau Zandvoort, een stedenbouwkundig bureau waar de eerste kiem werd gelegd voor integraal werken, tussen en met verschillende vakdisciplines. Later richtte zij samen met Ank Bleeker bureau Bakker en Bleeker op. Zij sleepten een prestigieuze prijs in de wacht: de Parc de la Vilette. Hun werk in Rotterdam was een combinatie van stedenbouw, landschapsarchitectuur en inrichting openbaar gebied. In die tijd kwam participatie hoog in het vaandel, iets wat tot op de dag vandaag onveranderd is gebleven bij Riek Bakker.

In 1985 vroeg Rotterdam Riek Bakker aan de stad te komen werken als directeur Stadsontwikkeling. Daar hoefde ze niet lang over na te denken. Onder leiding van Bram Peper werd het Nieuwe Rotterdam opgericht. Er kwam ruimte voor ruimtelijke en economische ontwikkeling van de stad. De Kop van Zuid werd aangepakt, iets wat vroeger niet mogelijk was geweest. Naast haar vaktechnische kennis en kunde, haar ervaring in omgang met politieke en bestuurlijke partijen, zette zij haar stokpaardje in: participatie. Participatie van de mensen op Zuid. De resultaten van deze enorme samenwerking waren ernaar, met de Erasmusbrug als absoluut hoogtepunt. Op Koningsdag 2015 onderscheidde burgemeester Aboutaleb Riek Bakker met Ridder in de orde Oranje Nassau met als motivatie: “Zonder u, mevrouw Bakker, waren de Kop van Zuid en de Erasmusbrug er niet gekomen.”
 
Via haar later opgerichte bureau BVR ging Riek Bakker in heel Nederland aan de slag. Zij werd bekend vanwege haar betrokkenheid, inzet, overtuigingskracht, onverschrokkenheid en unieke wijze van aanpak. Een authentieke bruggenbouwer. Zij schreef boeken, deed ontelbare lezingen en werd hoogleraar in Eindhoven om haar studenten te onderwijzen in haar integrale manier van project- en gebiedsontwikkeling. Vandaag de dag werkt zij vanuit haar bureau Riek Bakker Advies aan verschillende projecten. Nooit alleen, altijd samen met medewerkers van opdrachtgevers, collega’s, bewoners en overheid. Haar uitgangspunt is en blijft het bij elkaar verzamelen van een groep. Bouwen op vertrouwen.

Alexander Rinnooy Kan

Rinnooy KanAlexander Rinnooy Kan werd geboren in Den Haag, studeerde wiskunde in Leiden, promoveerde in Amsterdam op wiskundige modellen voor ingewikkelde planningsproblemen en werd in 1980 hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar werkte hij ruim tien jaar, met heel veel genoegen. Onlangs keerde hij na lange afwezigheid weer terug als hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij opnieuw ervaart hoe inspirerend de academische omgeving kan zijn.

Zijn leven veranderde ingrijpend toen hij in 1986 rector werd van de Erasmus Universiteit, precies op het moment dat de universiteit bedreigd werd door een grote bezuinigingsoperatie. In een gezamenlijke lobby met het Rotterdamse bedrijfsleven kon de aanval grotendeels worden afgeslagen – en daaraan dankte hij waarschijnlijk de verrassende kans om vier jaar later voorzitter te kunnen worden van het VNO, en in die rol de latere fusie mee te maken met het NCW.

Samen met de toenmalige FNV voorzitter, Johan Stekelenburg, werkte hij vijf jaar in het hart van de Nederlandse overlegeconomie. Vele jaren later, in 2006, keerde hij er terug als voorzitter van de SER. Daar tussenin zat hij tien jaar in de Raad van Bestuur van ING, en was daar verantwoordelijk voor het vermogensbeheer en het buitenlandse verzekeringsbedrijf, twee van de onderdelen die van ING een wereldspeler maakten totdat de financiële crisis er zo hard toesloeg.

Alexander Rinnoy Kan is al meer dan 25 jaar lid van D66 en sinds juni 2015 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Daarnaast is hij voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de Eerste Kamer en houdt zich verder onder meer bezig met financieel-economische zaken.

Piet Hein Donner

Piet Hein DonnerMr. J.P. H. Donner is sinds 1 februari 2012 vice-president van de Raad van State. De Raad van State bestaat uit leden, staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst. Dat zijn er momenteel ongeveer 70. De organisatie bestaat daarnaast uit ongeveer 630 medewerkers, onder wie 325 juristen. De vice-president heeft de dagelijkse leiding over het college en de organisatie van de Raad.

Donner was onder meer lid en vervolgens voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1990-1997). Daarna werd hij lid van de Raad van State (1998-2002), voordat hij vanaf 2002 minister van Justitie werd in de kabinetten Balkenende I, II en III. In september 2006 trad hij af naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de Schipholbrand. Na een korte periode als Tweede Kamerlid werd hij van februari 2007 tot oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV. Toen werd hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte I. Donner diende op 16 december 2011 zijn ontslag in bij koningin Beatrix om vice-president van de Raad van State te worden.

Naast zijn huidige functie is de heer Donner president van de Oorlogsgravenstichting, lid van de Raad van Advies van de Carnegiestichting, lid van de Maatschappelijke Adviesraad Instituties van de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar (Cleveringa-leerstoel) aan de Universiteit Leiden.

Derk Loorbach

Derk LoorbachProf. Dr. Derk Loorbach is directeur van DRIFT en hoogleraar Sociaal-economische Transities aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Loorbach is een van de oprichters van de transitieaanpak als nieuwe vorm van governance voor duurzame ontwikkeling. Hij schreef meer dan honderd publicaties op dit gebied en is betrokken geweest als onderzoeker in tal van transitieprocessen bij de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de wetenschap. Hij is een veelgevraagd spreker in en buiten Europa.

Jetta Klijnsma

Jetta KlijnsmaMevrouw drs. Jetta Klijnsma is op 5 november 2012 benoemd tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte-Asscher. Eerder was zij staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV (18 december 2008 - 23 februari 2010). Van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 was mevrouw Klijnsma lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

In 1998 werd Klijnsma in Den Haag wethouder van welzijn, volksgezondheid en emancipatie. Van 2006 tot eind 2008 was ze vervolgens wethouder van cultuur en financiën. Ook was ze van januari tot maart 2008 waarnemend burgemeester van Den Haag. Jetta Klijnsma werd in 1982 medewerker van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, in het bijzonder van André van der Louw, Marcel van Dam en Thijs Wöltgens. Tot 1998 was ze hoofd van de beleidsafdeling van de PvdA-fractie. Daarnaast was ze van 1990 tot 2002 gemeenteraadslid voor de PvdA in Den Haag.

Jetta Klijnsma heeft verschillende functies gehad bij de PvdA-fractie van de Tweede Kamer en in de gemeente Den Haag. Ze was onder meer lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Daarnaast was zij actief bij veel maatschappelijke organisaties op het gebied van (sociale) zorg en welzijn, zoals het Liliane Fonds, de Stichting Korrelatie en de Start Foundation. Begin 2012 was Klijnsma voorzitter ('kwartiermaker') van de commissie Nieuwe Vakbeweging.

Martin van Rijn

Martin van RijnMartin van Rijn begon zijn loopbaan in 1980 bij het ministerie van VROM. Hij heeft daar diverse beleids- en directiefuncties binnen het directoraat-generaal Volkshuisvesting, zoals hoofd Stafbureau, hoofd afdeling Inspectie Woningcorporaties en directeur Financiën, Strategie en Control. Vanaf 1995 werd hij er plaatsvervangend directeur-generaal, onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het grote stedenbeleid en het beleid ten aanzien van de sociale huursector.  

In 2000 werd van Rijn directeur-generaal Management en Personeelsbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid van de collectieve sector en de modernisering van de Rijksdienst. Van 2003 tot 2008 werkt hij als directeur-generaal Gezondheidszorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier was hij onder meer verantwoordelijk voor de hervorming van het zorgstelsel.

Vanaf 1 januari 2008 is Martin van Rijn werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur van PGGM, de pensioenuitvoerder van onder andere de sector Zorg en Welzijn. De heer drs. M.J. van Rijn is op 5 november 2012 benoemd tot staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte-Asscher.

Martin van Rijn heeft een aantal nevenfuncties bekleed op het terrein van wonen en zorg. Hij was recent onder meer lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit, lid van de Raad van Commissarissen van de Rijnland Zorggroep, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Espria en Woonzorg Nederland en lid van het bestuur van de Stichting Steun Alzheimercentrum. Ook was hij voorzitter van de Groene Zaak (ondernemers voor duurzame economie).

René Paas

René PaasRené Paas (1966) is sinds 2009 voorzitter van Divosa. In zijn vrije tijd is René Paas toezichthouder bij het Fonds voor de Cultuurparticipatie, de Utrechtse zorgaanbieder Axioncontinu en de Hersenstichting. Daarnaast is hij voorzitter van het Zorginnovatieforum. René Paas is getrouwd en vader van drie kinderen.

René Paas studeerde Nederlands recht en bestuurswetenschappen in Groningen. Van 1992 tot 1996 werkte hij als organisatieadviseur bij BDO Management Consultants. Daar gaf hij strategische adviezen aan overheden, onderwijs- en zorginstellingen. Van 1996 tot 2005 was hij wethouder van Groningen. Hij was verantwoordelijk voor stadsbeheer en milieu, volksgezondheid, sport en internationale betrekkingen. Van 2005 tot 2009 was Paas voorzitter van CNV Vakcentrale. In deze functie was hij het boegbeeld van het CNV in polder, politiek en publiek.

Per medio april 2016 gaat René Paas als Commissaris van de Koning in Groningen aan de slag.

Jos de Blok

Jos de BlokJos de Blok is directeur Buurtzorg Nederland. Het concept van Buurtzorg lijkt op het oude systeem van wijkverpleging, maar is in 2007 opnieuw in een eigentijdse vorm opgezet. Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis levert. Het bedrijf heeft geen andere managers dan de beide oprichters Jos de Blok en zijn vrouw. Er zijn buurtzorgteams in heel Nederland actief. Deze teams dragen zélf de totale verantwoordelijkheid voor hun cliënten. Buurtzorg werkt zonder managers. Er zijn alleen enkele regiocoaches en er is een geavanceerd IT-systeem.

In enkele jaren tijd is Buurtzorg uitgegroeid tot een organisatie met ca 8.000 medewerkers. Ondanks die enorme groei blijven de medewerkers nog even tevreden als in het begin. Buurtzorg werd in 2015 voor de 5e keer op rij gekozen tot beste werkgever. 

Margriet Sitskoorn

Margriet SitskoornProf.dr. Margriet Sitskoorn studeerde in jaren ’80 psychologie in Tilburg, met als specialisatie neuropsychologie. Zij promoveerde aan de Universiteit van Nijmegen binnen de ontwikkelingspsychologie. Ze volgde een vervolgopleiding in de klinische neuropsychologie aan het Henry Ford Hospital in Detroit, Verenigde Staten. Zij is BIG-geregistreerd klinisch neuropsycholoog.

Sitskoorn is ook hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen hersenen en gedrag en spitst zich toe op hoe gedrag en omgeving invloed op de hersenen uitoefenen en hoe men op deze manier de emoties, vaardigheden en het gedrag van gezonde mensen en patiënten kan beïnvloeden.

Sitskoorn is directeur van het topperformance lab binnen het department of Cognitive Neuropsychology. Binnen dit lab wordt onderzoek gedaan naar hoe je de prestatie van (top)sporters en (top)managers kunt verbeteren. Op basis van dit onderzoek worden er nieuwe trainingsmethodieken ontwikkeld voor de topsportwereld en het bedrijfsleven. Ook is ze lid van de raad van kennis van de topsport community.  Zij is een veelgevraagd spreekster en adviseur. Naast haar wetenschappelijke werk schrijft zij columns voor verschillende bladen en is zij een graag geziene gast bij tv-programma’s.

De volgende bestsellers verschenen van haar hand: Het maakbare brein, Passies van het brein en Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij. Recent verscheen IK2, Ontwikkel de beste versie van jezelf.

Lex Burdorf

Lex BurdorfLex Burdorf (1958) studeerde Milieuhygiëne in Wageningen. Aan de Technische Universiteit Delft startte hij zijn onderzoekscarriere met onderzoek naar trillingen en schokken. Sinds 1986 is hij verbonden aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC waar hij in 1992 promoveerde op het meten en beoordelen van fysieke belasting in epidemiologische studies naar rugaandoeningen. Vanaf 2009 werkt hij als gewoon hoogleraar determinanten van volksgezondheid met als onderzoekterreinen: sociale determinanten van volksgezondheid, determinanten van gezondheid gerelateerd gedrag en arbeid en gezondheid.

In de afgelopen 10 jaar heeft Burdorf veel onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen gezondheid en arbeidsparticipatie, variërend van epidemiologisch onderzoek in grote longitudinale studies naar de bijdrage van arbeid en gezondheid aan arbeidsparticipatie tot beleid rond duurzame inzetbaarheid in ondernemingen, met name rond het concept werkvermogen. Op dit moment gaat zijn aandacht uit naar effectiviteit van re-integratieprogramma’s, ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor re-integratie, gezondheid en sociale participatie en programma’s om chronisch zieken optimaal in het arbeidsproces te houden.

Cok Vrooman

Cock VroomanProf. dr. Cok Vrooman is hoofd onderzoeksector Arbeid en Publieke Voorzieningen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid en Participatie aan de Universiteit Utrecht. Onderzoeksthema's: verzorgingsstaat, sociale zekerheid, arbeidsmarkt, armoede, sociale uitsluiting en landenvergelijkend onderzoek.

Na zijn studie Sociologie werkte Cok Vrooman als wetenschappelijk medewerker bij de Erasmus Universiteit en de Sociale Verzekeringsraad. Hij promoveerde aan de Universiteit van Tilburg (2009, cum laude). Bij het SCP is hij onder meer verantwoordelijk voor het armoedeonderzoek en voor internationale vergelijkingen op het werkterrein van de afdeling. Ook was hij redacteur van het Sociaal en Cultureel Rapport. Vrooman werkt één dag per week als bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid en Participatie aan de Universiteit Utrecht.

Vroomans belangstelling gaat vooral uit naar de analyse van de maatschappelijke effecten - zoals armoede - van de instituties van de verzorgingsstaat. Verder deed Vrooman onderzoek naar sociale stratificatie en uiteenlopende aspecten van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid (werknemersprotectie, keuzevrijheid, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, niet-gebruik van inkomensregelingen, pensioenen).

Monique Kremer

Monique KremerMonique Kremer studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Social Policy aan de University of Sussex, Verenigd Koninkrijk. Zij is als onderzoeker verbonden geweest aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde op het proefschrift How Welfare States Care: Culture, Gender and Parenting in Europe (Amsterdam University Press 2007).

Bij de WRR werkte Monique mee aan de rapporten De verzorgingsstaat herwogen, Identificatie met Nederland (2007), Minder pretentie, meer ambitie. Ontwikkelingshulp die verschil maakt (2010), In betere banen. De toekomst van de arbeidsmigratie in de EU (2012), Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie in betere banen (2014), Hoe ongelijk is Nederland? (2014). 

In 2013 verscheen bij Boom/Lemma Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en sociale zekerheid te combineren. Zij is tevens redacteur van het tijdschrift Beleid en Maatschappij en de serie Care & Welfare, Amsterdam University Press.

Kremer is nu projectcoördinator van het project Toekomst van werk. Zie ook: www.moniquekremer.nl.