Divosa Najaarscongres 2018

Sprekers

Verslag Divosa Najaarscongres 2018

In het online verslag van het Divosa Najaarscongres 2018 vind je verslagen van de speeches, presentaties van de sprekers, opnamen van de plenaire sessies en presentaties van een aantal deelsessies. We vullen het verslag in de loop van de dag en volgende week steeds aan. Via #divosacongres houden we je op de hoogte.

Ga naar: Verslag Divosa Najaarscongres 2018

Pauline Krikke

Pauline KrikkePauline Krikke studeerde in Amsterdam en werd in die tijd ook lid van de VVD. In 1986 startte ze op 25-jarige leeftijd een evenementenbureau.

In 2001 werd Krikke burgemeester van Arnhem. In 2007 werd ze voor nog eens 6 jaar herbenoemd. Van 2003 tot 2007 maakte zij ook deel uit van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Naast haar burgemeesterschap zette zij zich van 2005 tot 2013 met overtuiging in als lid van het bestuur van het internationale Rode Kruis/Rode Halve Maan.

Na haar burgemeesterschap in Arnhem vestigde Krikke zich als zelfstandig consultant en toezichthouder voor overheid en bedrijfsleven. Vanaf oktober 2014 was zij algemeen directeur van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Haar hart bleef echter kloppen voor de publieke zaak. Dat bracht haar ertoe in mei 2015 lid te worden van de Eerste Kamer. Dat lidmaatschap legde ze neer toen ze op 17 maart 2017 werd geïnstalleerd als burgemeester van Den Haag.

Marijke Roskam

Marijke RoskamMarijke Roskam is dagvoorzitter / presentator van congressen die wél scherp en energiek zijn. Ze bevraagt kritisch, het liefst over (sociale) innovatie, ondernemerschap, marketing, de arbeidsmarkt, economie, zorg en politiek. Ze zet deelnemers op scherp en weet met ontzettend veel kennis, humor en energie elke sessie tot een succes te maken.

Roskam is de station voice van BNR en werkte daar als presentator (BNR Eyeopeners, Zaken doen Met, BNR Darwin). Nog steeds presenteert ze voor FD Networks en wordt ze door het hele land gevraagd vanwege haar gedegen voorbereiding, kennis en ontspannen stijl.

Ernst Hirsch Ballin

Ernst Hirsch BallinErnst Hirsch Ballin studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1981 is hij hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Tilburgse Universiteit, waar hij in november 2016 is benoemd tot universiteitshoogleraar. Daarnaast vervult hij als hoogleraar Rechten van de Mens van de Universiteit van Amsterdam de functie van president van het Asser Instituut voor Internationaal en Europees recht. In 2006 werd hij gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Ballin was minister van Justitie (1989-1994 en 2006-2010) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2010), lid van de Tweede resp. Eerste Kamer (1994-2000) en van de Raad van State (2000-2006). Hij is lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ook is hij betrokken bij diverse maatschappelijke en culturele organisaties.

(Fotograaf: Jeroen Oerlemans)

Robin Scherpen

Robin ScherpenZanger en gitarist Robin Scherpen (28) tourde drie jaar lang met de band van Herman van Veen. In september van dit jaar bracht zijn eigen album uit. Robin Scherpen werkt samen met Lot's Foundation om kinderrechten onder de aandacht te brengen via theater en muziek. Herman van Veen schreef het spannende verhaal 'Lot en de verdwenen hagelslag' voor kinderen. Tijdens de gelijknamige voorstelling komen kinderen (maar ook ouders en professionals) op avontuurlijke en laagdrempelige wijze in aanraking met het thema kinderrechten en kinderen in een onveilige thuissituatie. De voorstelling wordt verteld en gezongen door Scherpen. 

Erik Dannenberg

Erik DannenbergErik Dannenberg is sinds 1 januari 2017 voorzitter van Divosa. Erik heeft ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie Maatschappelijk werk is hij actief geweest in de hulpverlening aan mensen die verslaafd waren, dakloos waren geraakt en aan gezinnen met meerdere ernstige problemen. Eerst in uitvoerende en al snel in leidinggevende rollen. Van maart 2005 tot maart 2014 was Dannenberg namens het CDA wethouder in de gemeente Zwolle met diverse portefeuilles in het sociale domein.

Daarnaast was Dannenberg voorzitter van de VNG-commissies ‘Gezondheid en Welzijn’ en ‘Transitie Jeugdzorg’. Als voorzitter van de VNG-delegatie onderhandelde hij met het Rijk over de nieuwe Wmo en Jeugdwet. Momenteel begeleidt hij als adviseur transformatieprocessen in het (speciaal) onderwijs, jeugdhulp, participatie, zorg en (beschermd) wonen.

Nik van Hoogstraten

Nik van Hoogstraten‘Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.’ Dat is de visie die Nik hanteert in zijn leven maar ook in het werk voor zijn onderneming. Samen met een groep vrijwilligers heeft hij de Stichting Raket opgericht. Raket is een platform waarop je je verhaal en talenten kan laten zien én waarop je in contact kan komen met andere talenten en interessante organisaties.

Nik liep op 2-jarige leeftijd als gevolg van een hersenvliesontsteking hersenschade opgelopen waardoor hij een milde vorm van epilepsie kreeg. Hij kan niet goed schrijven, lezen en rekenen en moest op jonge leeftijd naar het speciaal onderwijs. Ondanks dat is hij aan een mbo-opleiding begonnen. Door (vrijwilligers)werk te doen en cursussen te volgen heeft hij zichzelf persoonlijk en professioneel ontwikkeld. Nik is op creatieve wijze om gegaan met hindernissen op zijn levenspad, zoals het opgeplakt krijgen van labels als ‘beperkt’ of ‘zwakzinnig’. Zijn ervaring is dat als je open bent over jezelf, je beperkingen en je talenten, dat andere mensen zich ook kwetsbaar opstellen. Dat schept een vertrouwensband waardoor je samen meer kunt bereiken.

 

René ten Bos

René ten BosRené ten Bos is filosoof en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is ook vader van twee kinderen, voetbal- en schaakliefhebber, columnist voor Het Financiële Dagblad, poëzieminnaar, schrijver van veel te veel boeken en stamcaféganger. Al die zaken kent hij minstens zoveel gewicht toe als de filosofie en het hoogleraarschap.

Ten Bos studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit en promoveerde aan wat toen nog de Katholieke Universiteit Tilburg heette. Hij werkte onder meer voor Business School Nederland, Business School Caribbean en Schouten &Nelissen. Sinds 2000 is hij hoogleraar filosofie aan de Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is hij bekend als spreker en docent. Hij werkt op regelmatige basis voor Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), Academy of Groningen (AOG), de Politieacademie, Academie voor Medisch Specialisten en tal van andere bedrijven en organisaties.

(Fotograaf: Sanne de Wilde)

Bert van Alphen

Bert van AlphenBert van Alphen is een Nederlands GroenLinks-politicus. In Den Haag is hij wethouder met in zijn portefeuille sociale zaken, werk en inkomen (exclusief leerwerkbedrijven en werkgeversservicepunten), armoedebestrijding, sociale werkvoorziening, maatschappelijke opvang, emancipatie en het stadsdeel centrum.

Van Alphen studeerde aan de pedagogische academie en werkte eerst als docent op een openbare basisschool en later op het Johan de Witt College in Den Haag. Hij hield zich in het bijzonder bezig met taalonderwijs en onderwijs aan migranten (ook ouders) en vluchtelingen. Sinds 1998 was hij raadslid namens GroenLinks in Den Haag en sinds 2000 fractievoorzitter. Tussen 2006 en 2010 was hij als wethouder in Den Haag verantwoordelijk voor welzijn, volksgezondheid, emancipatie en het stadsdeel centrum.