Divosa Najaarscongres 2018

Keuzeprogramma

Banner Divosa Najaarscongres 2018

Verslag Divosa Najaarscongres 2018

In het online verslag van het Divosa Najaarscongres 2018 vind je verslagen van de speeches, presentaties van de sprekers, opnamen van de plenaire sessies en presentaties van een aantal deelsessies. We vullen het verslag in de loop van de dag en volgende week steeds aan. Via #divosacongres houden we je op de hoogte.

Ga naar: Verslag Divosa Najaarscongres 2018

Eerste ronde sessies en excursies

1. Informatie delen: niet de foto maar de film!

Bij sommige gezinnen en huishoudens zijn veel hulpverleners betrokken, die met elkaar moeten afstemmen om goede hulp te kunnen bieden. Informatie delen is belangrijk om niet alleen de foto (je eigen aandeel en jouw cliënt), maar ook de film (gezinsbreed en betrokkenheid van anderen) te zien. Maar hoe doe je dat? Kruip in de huid van verschillende professionals die betrokken zijn bij één gezin. We zoeken samen naar oplossingen voor dilemma’s. Meer informatie vind je op: www.kiezen-en-delen.nl 

 • Jeanette van der Does, onderzoeker TSD Inspectie SZW
 • Hilbert Fledderus, senior juridisch adviseur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

2. Het sociaal domein samen organiseren op ‘Common Ground’?

Gemeentelijke ICT-systemen dreigen vast te lopen door een overload aan digitale gegevens. De systemen zijn bovendien weinig flexibel, kwetsbaar en duur. Dit besef zette een beweging in gang voor de ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur. Deze beweging kreeg de toepasselijke naam Common Ground. Een model dat goedkoper is, meer ruimte voor innovatie biedt en burgers meer inzicht geeft in hoe er met hun gegevens wordt omgegaan. Wat houdt Common Ground in? Welke voordelen biedt het gemeenten (nog meer)? Krijgen burgers rechtstreeks toegang tot hun gegevens? Wat betekent deze ontwikkeling nog meer voor het sociaal domein? Een eerste verkenning van een nieuwe werkelijkheid.

 • Jan Fraanje, directeur VDP
 • René Sjouwerman, procesmanager informatiemanagement en ICT Divosa

3. Van onderwijs naar werk; geen jongere tussen wal en schip

Hoe ondersteunen we kwetsbare jongeren in de overgang van onderwijs naar werk? In deze sessie laten we aan de hand van praktijkervaringen uit Enschede en Apeldoorn zien hoe je maatwerk kunt bieden die daadwerkelijk van waarde is voor jongeren. We doen dit aan de hand van casuïstiek en met behulp van een ervaringsdeskundige. We delen ervaringen en laten zien hoe je deze aanpak ook in je eigen organisatie kunt inzetten.

 • Pieter Schavemaker, strategisch adviseur Gemeente Apeldoorn
 • Ypkje Grimm, senior adviseur gemeente Enschede

4. Eenvoudig maatwerk voor kwetsbare burgers #hoedan?

Hoe kunnen we complexe ondersteuning voor kwetsbare burgers eenvoudiger maken zodat zij niet verdwalen in een bureaucratisch doolhof? In deze sessie delen we inzichten vanuit het traject Eenvoudig Maatwerk, voorheen de citydeal Inclusieve Stad. Hoe is het organisaties gelukt om echt integraal maatwerk te bieden? Wat zijn de successen en de dilemma's? Hoe pak je het aan als je integraal maatwerk wilt leveren? Leer van de opgedane ervaringen en ga mee in gesprek over de vraag: hoe kunnen we doorpakken op de opgedane inzichten en deze benutten voor een veel betere uitvoeringspraktijk in veel meer gemeenten?

 • Deze sessie is een co-productie van Pieter Hilhorst, landelijk projectleider Citydeal Eenvoudig Maatwerk, en Monique Peltenburg, adviseur/secretaris NDSD

5. Hoe maken we parttime werken in de bijstand écht lonend?

Bijstandsgerechtigden die parttime aan de slag gaan, krijgen vaak te maken met een enorme administratieve rompslomp. Dit terwijl parttime werk niet alleen geld, maar ook veel mogelijkheden oplevert om door te stromen naar fulltime werk. Hoe zorg je ervoor dat mensen niet ontmoedigd raken om parttime aan de slag te gaan? Tijdens deze workshop delen de gemeenten Leeuwarden en Drechtsteden* hun aanpak. Zo zet de gemeente Leeuwarden in op maatwerk bij de verrekening van parttime werk met een uitkering en gaat Drechtsteden voor betere communicatie met de klant.

 • Joost van Diemen, hoofd backoffice Sociale dienst gemeente Drechtsteden 
 • Wilma Eering,  (senior) medewerker backoffice Sociale Dienst Drechtsteden

6. HalloWerk – online matching met persoonlijke dienstverlening

HalloWerk is het matchingsplatform van de gemeente Rotterdam en Den Haag dat werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in contact brengt. Via zelfservice waar mogelijk, maar met ondersteuning van de gemeente waar nodig. Een platform dat beter aansluit bij onze kandidaten. In HalloWerk presenteert de werkzoekende zichzelf langs de lijn van interesses en mogelijkheden. De mens staat centraal. Werkgevers kunnen rechtstreeks contact opnemen en alle vacatures worden met de werkzoekenden gedeeld.
Wil je meer weten over HalloWerk als online tool? Welke offline dienstverlening en persoonlijke aandacht we daarnaast geven? Wat er gebeurt er als je het bestand aan werkzoekenden digitaal ontsluit? Welke klantreis de kandidaat maakt en wat dit betekent voor je organisatie? We vertellen je er graag meer over!

 • Irma Vonk, projectleider HalloWerk gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag
 • Carola de Koning, projectleider Werkgeversservicepunt Den Haag

7. Methodische Kandidaat Ontwikkeling 2.0

Wil je je kandidaten echt beter leren kennen, van hun leefwereld en motivatie tot hun werkmogelijkheden? Wil je weten hoe een modelmatige aanpak je daarbij kan helpen? Een aanpak die je bovendien kunt vertalen in een breder dienstverleningsconcept. Nieuwsgierig? Kom naar deze sessie en ontdek wat methodisch en planmatig werken je op kan leveren.

 • Hubert Keller, programmalijnmanager Kandidaat gerichte aanpak gemeente Den Haag
 • Ronald Verwoerd, projectmanager gemeente Den Haag
 • Cee Visser van Vliet, coach Vakmanschap gemeente Den Haag

8. Schuldhulp voor jongeren, een nieuw perspectief

Jongeren komen vaak niet in aanmerking voor reguliere schuldhulpverlening. Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) heeft daarom voor hen een integrale schuldenaanpak ontwikkeld. Niet de schuld maar het toekomstperspectief van de jongere staat daarin centraal. Vanuit dat perspectief worden jongeren begeleid naar werk of school. JPF saneert de schulden van jongeren in ruil voor een maatschappelijke stage; zo bouwen ze aan hun toekomst. Leer meer over deze optimistische aanpak die vruchten afwerpt in Den Haag. Wat levert het op om vanuit het perspectief van de jongere zelf te werken?

 • Aygul Keskin, programmamanager innovatie & ontwikkeling Schuldenlab070 gemeente Den Haag
 • Ingrid Leentvaar, projectleider Jongeren Perspectief Fonds Schuldenlab070 gemeente Den Haag

9. Sociaal Hospitaal: tussen Maatwerk en Willekeur

In Den Haag wonen naar schatting zo’n 3.000 multiprobleemhuishoudens. Eén huishouden kost de gemeente gemiddeld € 104.000 per jaar terwijl veel huishoudens door de gefragmenteerde inzet geen beter perspectief krijgen. Sociaal Hospitaal brengt daar verandering in door samen met inwoners hun maatwerkplan te maken. De voorlopige resultaten van de eerste vijftig cases zijn bemoedigend: een maatschappelijke opbrengst van ongeveer € 1,3 miljoen in het eerste jaar na interventie. Wat is het geheim van Sociaal Hospitaal, hoe weten zij regels slim om te buigen naar effectief maatwerk? Neem je eigen casus mee en laat je inspireren door de oplossingen van anderen.

 • Inge Luttikhuizen, programmamanager Realisatie Schuldenlab070 gemeente Den Haag
 • Eelke Blokker, projectleider Sociaal Hospitaal, Instituut voor Publieke Waarden

10. Werken vanuit ‘de bedoeling’: hoe maatwerk geen willekeur wordt

‘Doen wat nodig is’, is het adagium in het sociaal domein. Meer autonomie voor medewerkers die dan zelf kunnen inschatten wat nodig is, zonder dat zij daarbij gehinderd worden door nodeloze regels. Dat vraagt om een omgeving waarin medewerkers willen en kunnen afwegen. Maar hoe doe je dat? Hoe creëer je een omgeving waarin medewerkers willen en kunnen afwegen? Wat draagt bij en wat werkt tegen?

 • Wideke Vijverberg, organisatieadviseur SZW Organisatieadvies gemeente Den Haag
 • Michal Ragowan, organisatieadviseur gemeente Den Haag

11. Op naar Bier en Brood (excursie)

Brouwerij De Prael is een succesvolle Haagse sociale onderneming. Met het brouwen van bier zorgt zij voor werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ga mee op excursie naar De Prael en maak kennis met de ondernemer. Leer on the spot wat er goed gaat, waar zij tegenaan lopen in de samenwerking met de gemeente en waar nog kansen liggen.

 • Gert-Willem van Mourik, programmamanager Sociaal ondernemerschap gemeente Den Haag
 • Henk Velders, eigenaar De Prael

12. Ken je Kracht(wijken) (excursie)

Den Haag heeft er werk van gemaakt om dichter bij haar burgers te komen. Een vernieuwende, multidisciplinaire aanpak zorgde ervoor dat het vertrouwen tussen burger en overheid gegroeid is. En dat een groot aantal jongeren hun perspectieven op werk of studie hebben verbeterd. Reden genoeg om eens te ontdekken hoe ze dat hebben aangepakt.

 • Sahil Achahbou, projectmanager gemeente Den Haag SZW

13. SamenHaags; een nieuwe manier van inburgeren (excursie)

Met het programma SamenHaags begeleidt de gemeente Den Haag nieuwkomers om volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Van nieuwkomers wordt op hun beurt verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomst. Nieuwkomers worden gekoppeld aan een Haagse Makker, krijgen aangepaste taalles en doen een maatschappelijke stage. Benieuwd naar deze ambitieuze aanpak? Ga mee naar het Haagse Huis en leer alles over SamenHaags.

 • Annemiek Haneveld, projectmanager Taskforce Inburgering gemeente Den Haag

14. Samenwerken met sociaal ondernemers (excursie)

I-did gelooft in een sociale en circulaire samenleving. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken in het atelier in The New Farm aan producten van gerecycled textiel. I-did is een erkend leerbedrijf. Oprichter en directeur Mireille Geijsen en mededirecteur Michiel Dekkers nemen je mee naar hun bedrijf en vertellen over hun sociale bedrijfsmodel en de samenwerking met de gemeente Den Haag.

 • Mireille Geijsen, oprichter en directeur i-did
 • Michiel Dekkers, directeur i-did​

Tweede ronde sessies

1. Het optimale re-integratiepad

Het is bijna een kunst: precies het juiste in te zetten in de begeleiding van mensen naar werk. Precies de juiste re-integratieopdrachten, in de juiste hoeveelheid. En niet te duur! Hoe biedt je de professional en de klant de beste informatie om een keus te maken? En hoe behoud je flexibiliteit in de mate waarin je de klant keuzevrijheid biedt? In deze workshop gaan we hier dieper op in. We presenteren een methodiek die antwoord geeft op bovenstaande vragen en leggen uit hoe slimme ict-toepassingen hier bij kunnen helpen.

 • Maurits Gortemaker, productrelatiemanager domein Werk Wigo4it (coöperatie van de G4-gemeenten)
 • Hans Brouwer, teammanager gemeente Rotterdam

2. Klant-in-beeld: hoe leer je hen beter kennen?

Ruim 300 duizend mensen in Nederland ontvangen al langer dan twee jaar bijstand. Wie zijn deze mensen? Lukt het hen om na die twee jaar alsnog aan de slag te gaan? Wat doen gemeenten om deze groep beter te leren kennen, hen te begeleiden en wat levert dit op? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat dit onderzoeken en presenteert alvast de eerste resultaten van het onderzoek. Tijdens deze sessie krijg je deze hagelnieuwe inzichten gepresenteerd, omlijst door praktijkervaringen van gemeenten.

 • ​Lennart de Ruig, directeur en onderzoeker De Beleidsonderzoekers
 • René Niks, directeur arbeidsintegratie Senzer (werkbedrijf regio Helmond-De Peel)

3. Voorbij de traditionele arbeidsbemiddeling

Kruip in de huid van een ‘banenmaker’ en ontdek nieuwe manieren van arbeidsbemiddeling vanuit de blik van innovatieve werkgevers(initiatieven). Banenmakers maken, ontwikkelen en vinden nieuwe perspectieven op werk. Bijvoorbeeld door inclusieve banen te creëren, door bestaande banen te behouden of door op een creatieve manier werknemers of werkzoekenden uit te wisselen. Welke succesfactoren en uitdagingen ervaren banenmakers in hun contact met gemeenten? In deze sessie krijg je handvatten om als gemeente op werkgeversinitiatieven in te spelen en zo te komen tot goede samenwerking. De inzichten die gedeeld worden, zijn gebaseerd op een langlopend onderzoek van Instituut Gak.

 • Hans Besseling, teamleider Gemeente Dordrecht
 • Heleen Homburg, voorzitter intersectoraal netwerk Facta non Verba
 • Mickey Bakker en Leonie Oosterwaal, consultants Birch

4. Ken je gemeentebestuur

Hoe doe je dat: als bestuur, gemeenteraad en ambtelijke organisatie effectief samenwerken voor het sociaal domein? Deze samenwerking gaat vaak niet vanzelf en vraagt een flinke investering van de verschillende betrokkenen. Iedereen heeft immers een ander belang, een andere focus. Toch is het samenbrengen van deze verschillende krachten ontzettend waardevol. Want je hebt er als directeur in het sociaal domein ontzettend veel aan een goede samenwerking met je gemeentebestuur. Een samenwerking waarbij ieder bijdraagt vanuit zijn kracht. In deze workshop geven we een aantal handvatten voor hoe je dat kunt doen.

 • Hennie van Deijck, procesmanager Divosa

5. Efficiency en effectiviteit door informatiegestuurd werken met Mutatiesturing Participatiewet

Het is nagenoeg onmogelijk om als gemeente het bestand van uitkeringsgerechtigden constant persoonlijk te monitoren. Toch is die monitoring ontzettend belangrijk om fraude of fouten snel op te kunnen sporen. Door een deel van de monitoring te automatiseren, kunnen gemeenten écht de vinger aan de pols houden. De digitale tool Mutatiesturing Participatiewet geeft onder andere een signaal als er iets wijzigt in de gegevens van een uitkeringsgerechtigde; als er nieuwe witte inkomsten zijn of iemand zich heeft ingeschreven bij een opleidingsinstituut. Gemeenten kunnen meteen in actie komen en dat voorkomt lastige terugvorderingstrajecten op langere termijn. Tevens wordt een efficiencyslag gemaakt door het geautomatiseerd verwerken van onder andere IB-signalen.

 • Jan-Willem Sies, teammanager Fraudebestrijding gemeente Tilburg
 • Inge Bastings, projectleider PPI gemeente Tilburg

6. Voor één dag arm: wat doet financiële schaarste met je?

Mensen die in armoede leven, zijn dag en nacht bezig om te overleven. Dit constant aanwezige overlevingsmechanisme zorgt voor bewuszijnsvernauwing waardoor je op een andere manier denkt en beslissingen neemt. Dit wéten we in het sociaal domein inmiddels goed, maar ‘weten is nog geen doen’. Kruip voor één dag in de huid van diegene voor wie we ‘het allemaal doen’. Deze serious game kan je kijk op je eigen werk voor altijd veranderen.

 • Micha Aarts, trainer en budgetcoach Nibud
 • Renate van Mil, manager opleidingen Nibud

7. Werkzoekenden matchen met werk: welk gegevensplatform werkt?

In deze sessie staat de gezamenlijk doelstelling van SZW, UVW en gemeenten centraal om de werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s te optimaliseren. Dit heeft geleid tot een landelijk programma: Matchen op Werk. Wat betekent dit voor gemeenten? Wat zijn de speerpunten? Met elkaar gaan we in gesprek over de ontwikkeling in het sociaal domein richting één overheid op het gebied van werk. Wat vraagt dit van de gegevensuitwisseling in de keten? Verken de vernieuwende mogelijkheden rond dit platform tijdens deze sessie en deel ervaringen met elkaar. 

 • Nora Otto, senior beleidsmedewerker Informatievoorziening Werk en Inkomen VNG
 • Anton van der Gaag, inhoudelijk coördinator Matchen op Werk VNG Realisatie

8. Wie is er bang voor de AVG?

De nieuwe Europese wetgeving en groeiende technische mogelijkheden aan de ene kant en een rap decentraliserend sociaal domein aan de andere kant, zorgen ervoor dat het veld rond privacy steeds ingewikkelder wordt. Zorg dus dat je weet waar de valkuilen precies zitten en leer van je collega’s hoe je je werk goed kunt blijven doen terwijl je binnen de kaders van de AVG blijft. Kom naar deze praktische workshop en overwin je AVG-angst.

 • Line Wiener, senior beleidsadviseur gemeente Amsterdam
 • Andries Reinhart, klantmanager gemeente Amsterdam

9. Psychisch kwetsbaar en een uitkering, wat werkt?

Hoe bereik je mensen met een psychische kwetsbaarheid die al langere tijd een bijstandsuitkering ontvangen? Voor professionals is het nagenoeg onmogelijk om te weten hoe het is om psychische kwetsbaar te zijn. Ervaringsdeskundigen weten dat wél. Ervaar de kracht van de ervaringsdeskundige bij het kennen van de klant in deze sessie en ontdek zo waar hij echt behoefte aan heeft.

 • Jacqueline van den Bos, directeur Stichting Kompassie
 • Miranda Vogel, projectadviseur Stichting Kompassie
 • Een ervaringsdeskundige

10. Open innovatie met burgers, ondernemers en collega's, werkt dat?

Bijstandsgerechtigden die meedoen aan door henzelf bedachte experimenten, dat was twee jaar geleden nog ondenkbaar in Den Haag. Maar de tijden zijn veranderd! Via ideeën-arena's, meet-ups en business events kunnen burgers, ondernemers en professionals in het Haagse sociaal domein ideeën indienen en vervolgens testen of ze ook echt werken. Inmiddels zijn vijftien experimenten opgestart. Tijdens deze sessie leer je meer over deze vijftien proeftuinen en over de aanpak van open innovatie.

 • Johan Treur, innovatie-adviseur SZW gemeente Den Haag
 • Karthik Mahadevan, designer Envision
 • Karthik Kannan, engineer Envision

11. Schuldenlab070: 'It takes a city to solve debt'

Onder het motto ‘It takes a city to solve debt’ hebben publieke en private partners in 2016 het Schuldenlab070 opgericht. In Schuldenlab070 werken maatschappelijke partners en de gemeente samen aan innovatieve oplossingen voor schulden en armoede. Innoveren, experimenteren en leren van ervaringen. Het Schuldenlab070 bestaat nu uit 26 partners, waaronder zorgverzekeraars, banken, woningbouwcoöperaties, energieleveranciers en de gemeente Den Haag. Met elkaar worden projecten en inspanningen bedacht en gerealiseerd, die bijdragen aan een schuldenzorgvrij  Den Haag. Hier zijn projecten zoals Sociaal Hospitaal, Jongeren Perspectief Fonds, Amargi, en Helpdesk Geldzaken uit voortgekomen. Ontdek wat werkt in de samenwerking tussen private en publieke partijen en hoe je game-changers op het terrein van armoede en schulden ontwikkelt tijdens deze sessie.

 • Serge Urlings, manager Financiële Hulpverlening gemeente Den Haag  
 • Sadik Harchaoui, chef de mission Society Impact

12. Werken vanuit ‘de bedoeling’: hoe maatwerk geen willekeur wordt

‘Doen wat nodig is’, is het adagium in het sociaal domein. Meer autonomie voor medewerkers die dan zelf kunnen inschatten wat nodig is, zonder dat zij daarbij gehinderd worden door nodeloze regels. Dat vraagt om een omgeving waarin medewerkers willen en kunnen afwegen. Maar hoe doe je dat? Hoe creëer je een omgeving waarin medewerkers willen en kunnen afwegen? Wat draagt bij en wat werkt tegen?

 • Wideke Vijverberg, organisatieadviseur SZW Organisatieadvies gemeente Den Haag
 • Michal Ragowan, organisatieadviseur gemeente Den Haag