Innovatielab

Deeltijd en de bijstand: dat kan makkelijker

Veel administratie en financiële onzekerheid: voor kandidaten (en gemeenten) komt parttime werk vanuit de bijstand vaak samen met flinke nadelen. Dat het verrekenen/aanvullen van inkomsten zo’n stroef proces is, is een van de oorzaken van het lage percentage parttimers vanuit de bijstand.

Lees hier het verslag: Innovatielab Deeltijd en de bijstand: dat kan makkelijker

Tijdens dit Innovatielab werken we samen aan het (door)ontwikkelen van praktische oplossingen om de aansluiting tussen deeltijdwerk en de bijstand makkelijker te maken. Onze ambitie is een innovatief project waar we als gemeenten tot een gezamenlijke oplossing komen, die in het komende jaar vanuit Flevoland ontwikkeld zal worden.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door NVSI en Divosa, met medewerking van dr. Anja Eleveld (Universitair Docent Sociaal Recht aan de VU, projectleider van het onderzoek ‘Een baan in de bijstand’ en het Werkbedrijf Lelystad. De bijeenkomst wordt begeleid door Martine van Ommeren, sociaal ondernemer. 

Programma

13.00 uur

Inloop met koffie en thee

13.30 uur

Opening

De Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI) deelt kennis en innovatieve oplossingen die als doel hebben om de gemeentelijke dienstverlening samenhangender, klantgerichter en (kosten)effectiever te maken.

Marcel van Druenen, projectleider vakmanschap bij Divosa en betrokken bij de NVSI

13.35 uur

Parttime werk vanuit de bijstand: laten we kansen liggen? Diagnose van het probleem.

Marije van Dodeweerd, procesmanager bij Divosa en betrokken bij de Divosa Benchmark

13.50 uur

Hoe komen Participatiewet en arbeidsrecht samen rondom parttime werk?

Dr. Anja Eleveld, universitair docent sociaal recht aan de Vrije Universiteit en antropologe

14.15 uur

Pauze

14.30 uur

Innovatielab

Na de pauze gaan we actief aan de slag in een aantal brainstormrondes. Daarbij beginnen we breed en zoeken we actief naar allerlei nieuwe oplossingen die voor kandidaten, gemeenten en werkgevers knelpunten rondom parttime werk vanuit de bijstand kunnen wegnemen of verminderen. Bijvoorbeeld voor inkomstenverrekening.

In de eerste ronde maken we de knelpunten zo concreet mogelijk: wat zijn de belemmeringen? En wie heeft daar last van? In de tweede brainstormronde zoeken we actief naar kleine verbeteringen, grote innovaties en nieuwe ideeën om zoveel mogelijk van die belemmeringen op te lossen.

15.10 uur

Gezamenlijk innoveren

De derde brainstormronde is concreter en gaat over de vraag: welke oplossingen zijn er mogelijk als gemeenten samenwerken? Deze ronde begint met een toelichting op Surplus, een project dat vanuit Flevoland wordt ontwikkeld. Surplus gaat uit van samenwerking tussen gemeenten vanuit één backoffice, om daarmee kandidaten te ontzorgen in de administratie en parttime werk voor kandidaten structureel financieel lonend te maken.

Na de toelichting grijpen we terug op de resultaten van de eerdere brainstormrondes. Stel dat gemeenten (en dus ook jouw gemeente) via een project als Surplus kunnen samenwerken. Wat is er dan nodig om het aan te laten sluiten op het belang van jouw gemeente, van jouw kandidaten, van werkgevers en van andere betrokkenen?

Sander Post en Ronald Revenberg, Werkbedrijf Lelystad, samen met Martine van Ommeren, sociaal ondernemer

15.45 uur

Pauze

16.00 uur

Samen wordt het beter

Na de pauze ordenen we met elkaar de resultaten van de middag. Wat zijn knelpunten waar nog geen oplossing voor is? Welke oplossing willen we verder brengen? Als alle input is verzameld, vormen we met elkaar een werkagenda om de oplossingsrichtingen die zijn gevonden concreet uit te gaan werken.

16.30 uur

Borrel 

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze bijeenkomst is een activiteit binnen het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van het programma is dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt.