De ultieme integrale vraag: laaggeletterdheid, hoe pakken we het aan?

2,5 miljoen mensen hebben moeite om mee te kunnen doen in de samenleving omdat ze teksten, cijfers of beeldschermen niet begrijpen. En die groep groeit alleen maar. De gevolgen van laaggeletterdheid zijn groot; het heeft effect op zo’n beetje alle leefgebieden. Daarom hebben Rijk en gemeenten afgesproken om hiermee samen aan de slag te gaan in de ‘Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024’. Wat betekent dit programma voor gemeenten? Hoe past dit in het huidige aanbod en wat is er nog meer nodig om laaggeletterdheid aan te pakken? Ga met Divosa mee op verkenning van dit ultieme integrale onderwerp op vrijdag 23 augustus.

De problemen van mensen met beperkte taal-, reken- of digitale vaardigheden zijn groot: van het doen van boodschappen en het begrijpen van medische voorschriften tot het vinden en houden van werk en het helpen van kinderen bij huiswerk. De omvang van het probleem vereist dat alle relevante partijen in het sociaal de handen ineenslaan, voldoende middelen beschikbaar stellen en daadwerkelijk in actie komen. Gemeenten doen dat nu al door lokaal en regionaal door het bevorderen van basisvaardigheden van inwoners. In 2020 komen daar de afspraken vanuit de Vervolgaanpak laaggeletterdheid bij. Wat houden deze afspraken in en in wat betekenen ze voor gemeenten? Hoe past dit binnen de huidige aanpak van laaggeletterdheid?

Wat gaan we doen?

Divosa is betrokken bij de uitvoering van het programma ‘Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024’ waarover op dit moment bestuurlijke afspraken worden gemaakt. We praten je tijdens de bijeenkomst bij over het programma en die afspraken en inventariseren wat er nodig is voor gemeenten om laaggeletterdheid echt integraal aan te kunnen pakken. Wat is er nodig van het Rijk, wat heb je nodig van Divosa? Welke goede voorbeelden zijn er al te delen? Denk en praat mee!