Divosa Vrijdag

Coöperatief ondernemen & de P-wet

Welke voordelen heeft het voor gemeenten om bijstandsgerechtigden toe te staan parttime te ondernemen in een coöperatie? Hoe formuleer je heldere afspraken met de coöperatie binnen de kaders van de Participatiewet? En wat is er nodig om deze samenwerking tot een succes te maken? Daarover gaat de Divosa Vrijdag: Coöperatief ondernemen & de P-wet.

Naast individueel parttime ondernemen komen coöperatieve vormen van parttime ondernemen voor. Mensen met een bijstandsuitkering vormen bijvoorbeeld samen een sociale coöperatie. Deze coöperatie helpt deelnemers door hen te begeleiden en sociale steun te bieden.

Het concept van de sociale coöperatie sluit aan bij de doelstellingen van de Participatiewet maar het stelt gemeenten ook voor uitdagingen. Want hoe verhoudt het zich tot de wet- en regelgeving? Hoe sluit de collectieve benadering van een sociale coöperatie aan op de individuele benadering van de Participatiewet? Wat doe je als een actieve burger aangeeft een sociale coöperatie op te willen zetten? Of als je zelf een sociale coöperatie wilt opzetten? Waar begin je? En wat zijn do’s en don’ts? Ontdek het tijdens deze Divosa Vrijdag.

Programma

10.00 – 10.05 uur

Welkom door Gertru Diender, bestuurslid Divosa

10.05 – 10.25 uur

Algemene inleiding over coöperatief ondernemen door Bob de Levita en David Sondorp, adviseurs Radar Advies

10.25 – 10.45 uur

Hoe benadert de gemeente Amsterdam coöperatief ondernemen? Hoe pakken zij het aan? Wat zijn de successen en geleerde lessen? Maartje Bos, projectleider ‘Meer ondernemen’ bij gemeente Amsterdam, vertelt alles over de Amsterdamse praktijk.

10.45 – 10.55 uur

Koffiepauze

11:00 – 12:30 uur

Je kunt kiezen uit workshops van de volgende gemeenten:

Amsterdam

Maartje Bos, projectleider ‘Meer ondernemen’

De gemeente Amsterdam geeft vanuit het Project Meer Ondernemen ruimte aan kleinschalig ondernemerschap en het versterken van ondernemerschapsvaardigheden, oftewel ‘ondernemend participeren’. Deelnemers (uitkeringsgerechtigden) kunnen zowel in coöperatief verband als op individuele basis ondernemend participeren.

Ondernemend participeren vraagt een andere benadering van ondernemerschap dan dat we tot nu toe gewend waren. We moeten niet meer kijken naar iemands geschiktheid als ondernemer of de levensvatbaarheid van de plannen; we moeten ondernemerschap veel meer benaderen als een proces van continue leren en stapsgewijs groeien. Ook als het betekent dat iemand hiermee niet uitstroomt uit de uitkering.

In deze workshop besteden we aandacht aan:

  • de benadering en aanpak van de gemeente Amsterdam, waaronder het experimenteerkader, de inkomstenverrekening en de organisatie;
  • de ervaringen van medewerkers en (of) initiatiefnemers van coöperaties in Amsterdam;
  • successen en geleerde lessen
  • dilemma’s en casuïstiek van workshopdeelnemers. Samen zoeken we naar oplossingen.

Let op: deze workshop duurt 1,5 uur.

Zoetermeer

Annemiek Enter, beleidsadviseur Werk, Zorg en Inkomen

Kun je als gemeente initiator zijn van een burgerinitiatief? Het klinkt paradoxaal, toch is Zoete Kruimels – de sociale coöperatie van de gemeente Zoetermeer – op die wijze tot stand gekomen. Hoe doe je dat? Hoe vind je de talenten om de coöperatie mee te bouwen? Hoe richt je de organisatie in? Wie draagt verantwoordelijkheid? En wat komt er allemaal nog meer bij kijken? Een jaar na de start stellen we de vraag: Is het gelukt? En belangrijker: wat ging goed en wat ging fout?

Deze workshop duurt 45 min.

Breda

Michiel Luigjes, beleidsadviseur Sociaal Domein

Breda is één van de eerste Nederlandse gemeenten waar het idee van coöperatief ondernemerschap vaste vorm kreeg. Ruim drie jaar geleden zagen twee coöperaties, waaronder De Vrije Uitloop, daar het levenslicht. De gemeente Breda herkende dit initiatief als kansrijk en vernieuwend. De gemeente heeft inmiddels drie jaar ervaring opgedaan met collectief ondernemerschap en met de samenwerkingsafspraken die dat mogelijk maken.

De gemeente Breda en De Vrije Uitloop hebben inmiddels de volgende stap gezet in de samenwerking. De gemeente Breda trad in november 2016 toe als sociaal aandeelhouder in coöperatie De Vrije Uitloop. Met de keuze voor het sociaal aandeelhouderschap worden de gemeente en De Vrije Uitloop gelijkwaardige partners en dragen zij samen de verantwoordelijkheid voor participatie van de deelnemers. Zo krijgen de ondernemers de ruimte om met elkaar te bepalen hoe zij het beste kunnen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Als sociaal aandeelhouder krijgt de gemeente ook zeggenschap in de coöperatie.

Tijdens de workshop gaat Michiel Luigjes in op: 

  • Wat er de afgelopen drie jaar is geleerd
  • Wat sociaal aandeelhouderschap inhoudt en waarom daar voor gekozen is
  • Hoe het nu verder gaat

Deze workshop duurt 45 min.

12.30 – 13.00 uur

Lunch