Commissie Vakmanschap

Agenda

Meer informatie volgt per e-mail aan de genodigden.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze bijeenkomst valt onder het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma