VU Divosa Collegereeks 2019

College 4: Burgers en cliënten betrekken

In een dynamische en complexe wereld is het van belang te weten hoe professionele praktijken uitpakken in het leven van individuele burgers. Steeds vaker worden burgers en cliënten daarom betrokken bij de ontwikkeling van beleid en diensten. Co-governance en co-productie heet dat in het jargon. Bekende termen, maar wat wordt er precies mee bedoeld en wat levert het op?

Stewardship in bestuur en uitvoering

‘Stewardship’ neemt een steeds grote plaats in in het beleid van commerciële organisaties. Dat betekent dat het in deze bedrijven niet langer alleen gaat om de zorg dat de aandeelhouders tevreden zijn, maar dat de organisatie zich ook bewust is van haar maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden. ‘Rentmeesterschap’ is wellicht een goede vertaling van het begrip. Vosselman legt in zijn college uit wat stewardship precies behelst en wat we in het sociaal domein kunnen gebruiken.

Geschiedenis en actualiteit van co-governance, co-production

Terwijl de focus van Vosselman voornamelijk ligt op het reilen en zeilen van marktbedrijven, is Brandsen vooral thuis in het publieke domein. In dit domein wordt de betrokkenheid van burgers en cliënten steeds belangrijker. Niet alleen met het oog op het draagvlak voor de publieke dienstverlening, maar ook om de effectiviteit en de doelmatigheid van het beleid en de dienstverlening te vergroten. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de invulling van co-governance en co-productie. Brandsen weet hier alles van.

Sprekers

  • prof. Ed Vosselman, hoogleraar en onderzoeker
  • prof. dr. Taco Brandsen, hoogleraar

Waar gaat de VU Divosa Collegereeks 2019 over?
Avond 1: Leren van fouten en goede voorbeelden in bestuur, beleid en uitvoering | 15 mei
Avond 2: Het ambacht en de praktijk van goed samenwerken | 19 juni 2019
Avond 3: De werkelijkheid als leidraad | 11 september 2019
Avond 5: Volle kracht vooruit, in kleine stappen | 30 oktober 2019