VU Divosa Collegereeks 2019

College 3: De werkelijkheid als leidraad

Tijdens de eerste college-avonden zullen we vaststellen dat de complexiteit en dynamiek van de samenleving met zich mee brengen dat er fouten gemaakt kunnen en moeten worden. En dat we zoveel mogelijk van onze ervaringen in de werkelijkheid moeten (kunnen) leren. Hoe dat concreet in zijn werk gaat, is het onderwerp van deze avond. Wat zijn manieren om systematisch te leren van fouten en positieve ervaringen die bestuurders en professionals opdoen. Maar ook zeker: hoe kunnen we leren van de ervaringen van de cliënten, de burgers?

Het belang van ‘small wins’ bij de oplossing/evaluatie van wicked problems

Katrien Termeer is als bestuurskundige zeer vertrouwd met de vraag hoe we van ervaringen kunnen leren en het beleid en de uitvoering beter kunnen maken. Als Wageningse hoogleraar (en Kroonlid van de SER) houdt zij zich vooral bezig met de bestuurlijke vraagstukken rond klimaatverandering en duurzaamheid. Hoe leren ze in deze sector en wat kan het sociaal domein hiervan opsteken?

Leren van de werkelijkheid. Werken met actie-onderzoek en actieleren

Tineke Abma is zeer vertrouwd met het onderzoek naar het benutten van ervaringen van patiënten en cliënten in professionele (zorg)praktijken. Actie-onderzoek en actieleren zijn belangrijke instrumenten. Wat deze instrumenten precies inhouden en hoe je ze toepast in de praktijk, daarover gaat het college van Tineke Abma.

Sprekers

  • prof. dr. ir. Katrien Termeer, hoogleraar
  • prof. Tineke Abma, hoogleraar en senior onderzoeker

Avond 1: Leren van fouten en goede voorbeelden in bestuur, beleid en uitvoering | 15 mei
Avond 2: Het ambacht en de praktijk van goed samenwerken | 19 juni 2019
Avond 4: Burgers en cliënten betrekken | 9 oktober 2019
Avond 5: Volle kracht vooruit, in kleine stappen | 30 oktober 2019