VU Divosa Collegereeks 2019

College 2: Het ambacht en de praktijk van goed samenwerken

Samenwerking in het sociaal domein is noodzakelijk, omdat veel burgers kampen met een samenloop van problemen en de daarbij behorende instanties en dienstverleners. Maar samenwerking is niet gemakkelijk leert onderzoek van bijvoorbeeld de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is vaak meer het probleem dan de oplossing. Tijdens deze avond gaan de sprekers in op de kunst -of beter- het ambacht van het samenwerken.

Samenwerken als ambacht

Hans Bosselaar opent de avond met een college op basis van zijn eigen onderzoek en het werk van Richard Sennett. Deze Amerikaanse socioloog stelt vast dat samenwerken vooral een ambacht is. Veel oefenen is daarvan een belangrijk kenmerk. Maar het ambachtelijke zit er ook in dat je tijdig kunt stoppen en genoegen durft te nemen met een suboptimaal resultaat. We proberen tijdens het college live contact te leggen met Richard Sennett om met hem over zijn inzichten van gedachten te wisselen.

Voorwaarden voor succesvol samenwerken in het sociaal domein

Margo Trappenburg is een kenner van de zorgkant van het sociaal domein. Ook zij verwijst in haar werk naar ambachtelijkheid en wel van professionals bij de uitoefening van hun vak. Bestaat er zoiets als de dubbele ambachtelijkheid? Dat wil zeggen: zorg, aandacht, respect en geduld in het contact met de cliënt, maar ook met de collega professional die vanuit een ander perspectief (‘werk & inkomen’ bijvoorbeeld) ook het beste wil voor de burger.

Sprekers

  • dr. mr. Hans Bosselaar, docent en onderzoeker
  • prof. Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar en hoofddocent

Avond 1: Leren van fouten en goede voorbeelden in bestuur, beleid en uitvoering | 15 mei
Avond 3: De werkelijkheid als leidraad | 11 september 2019
Avond 4: Burgers en cliënten betrekken | 9 oktober 2019
Avond 5: Volle kracht vooruit, in kleine stappen | 30 oktober 2019