Project Screening en matching

Best practices uit de regio

Sinds 2016 werkt Divosa met het project Screening en matching aan betere participatie van vergunninghouders. We doen dat in de regio door gemeenten en samenwerkingspartners te ondersteunen. Inmiddels 'bloeien duizend bloemen' en worden vergunninghouders op verschillende manieren aan werk geholpen. 

Het project Screening & matching vergunninghouders wordt uitgevoerd door 35 regiocoördinatoren. Tijdens deze bijeenkomst delen zij hun successen: wat werkt nu écht in de begeleiding van vergunninghouders naar werk?

Informatie

Wil je meer informatie over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Lilian van Grimbergen.