Benchlearnbijeenkomst Werk en Inkomen Zuid-Nederland

Een deel van de bijstandsgerechtigden die uitstroomt uit de bijstand, stroomt binnen een bepaalde tijd weer in. Dit heet herinstroom. Hoe langer iemand buiten de bijstand blijft, hoe ‘duurzamer’ de uitstroom.

Hoe vaak komt herinstroom voor? Bij welke groepen? En wat leren de gegevens uit de Divosa Benchmark ons? Op basis van een extra analyse van de benchmarkgegevens gaan we dieper in op herinstroom en bespreken we met elkaar hoe we de uitstroom (vooral de uitstroom naar werk) kunnen verduurzamen.

Een uitgebreid programma volgt binnenkort.