Herinstroom in de bijstand

Benchlearnbijeenkomst Werk en Inkomen Noord-Holland

Een deel van de bijstandsgerechtigden die uitstroomt uit de bijstand, stroomt binnen een bepaalde tijd weer in. Dit heet herinstroom. Hoe langer iemand buiten de bijstand blijft, hoe ‘duurzamer’ de uitstroom.

Hoe vaak komt herinstroom voor? Bij welke groepen? En wat leren de gegevens uit de Divosa Benchmark ons? Op basis van een extra analyse van de benchmarkgegevens gaan we dieper in op herinstroom en bespreken we met elkaar hoe we de uitstroom (vooral de uitstroom naar werk) kunnen verduurzamen.

Een uitgebreid programma volgt binnenkort.

Naar welke bijeenkomst kom jij?

We organiseren in elke regio een benchlearnbijeenkomst, zodat je nooit te ver hoeft te reizen. Je mag zelf kiezen naar welke regionale bijeenkomst je komt:

Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmarks Werk & Inkomen en Armoede  & Schulden geven (duiding aan) actuele cijfers. 

Doet jouw gemeente al mee? Meer over de Divosa Benchmark