Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Zuid-Holland en Drechtsteden (2)

Bestrijd je budgettekort onder Rutte III

Ook het komende jaar stevenen gemeenten af op een te krap BUIG-budget. Ondanks de aantrekkende economie en dalende werkloosheid wordt het bijstandsbestand opgestuwd door de instroom van vluchtelingen en voormalig Wajongers. Hoe kunnen gemeenten hun naderende budgettekort bestrijden? En wat kunnen we verwachten van Rutte III?

De ontwikkelingen rond het bijstandsbestand en -budget staan centraal tijdens de regionale Divosa-benchlearnbijeenkomsten. Ze worden tegen het licht gehouden van de cijfers uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen.

Daarnaast gaan we in op de beloften uit het regeerakkoord: gemeenten krijgen meer regie op inburgering, loondispensatie in plaats van loonkostensubsidie en strengere handhaving. Hoe kunnen gemeenten aan deze knoppen draaien om zwarte cijfers te schrijven?

Voor wie?

Op 16 november zijn managers en beleidsmedewerkers van gemeenten en ISD'en uit de volgende arbeidsmarktregio's welkom:

 • Zuid-Holland Centraal
 • Haaglanden
 • Midden-Holland
 • Rijnmond
 • Gorinchem
 • Drechtsteden

De benchlearnbijeenkomsten zijn enkel toegankelijk voor medewerkers van gemeenten die lid zijn van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen. Doet jouw gemeente mee? Check het hier. (pdf, 32 kB) De benchlearnbijeenkomsten zijn per regio georganiseerd:

 • regio Noord-Holland & Holland-Rijnland (14 november)
 • regio Zuid-Holland (16 november)
 • regio Midden-Nederland (21 november)
 • regio Zuid-Nederland (23 november)
 • regio Noordoost-Nederland (29 november)

Programma

Deel 1: Hogere instroom en tekorten in het bijstandsbudget

Gemeenten zien het aantal bijstandsgerechtigden nog steeds stijgen, o.a. door de instroom van vluchtelingen en voormalig Wajongers. En bij veel gemeenten schieten de budgetten daarvoor tekort. We presenteren in vogelvlucht een aantal cijfers die de omvang van deze groei aangeven en vertellen wat het effect is van de komst van statushouders bij gemeenten met een lage bijstandsdichtheid.

Deel 2: Budgettekort aanpakken. Zo doe je dat!

De benchmarkorganisatie maakte voor 36 gemeenten een analyse van hun tekort op basis van hun benchmarkgegevens. Daarbij hoorde een lijst van mogelijke verbeterpunten. Hoe werkt zo'n analyse? Wat kwam er uit bij deze 36 gemeenten? En hoe kun je dat zelf uitvoeren? Dit levert handige tips en tricks op voor gemeenten die een beroep willen doen op de vangnetregeling!

Deel 3: Aan welke knoppen uit het regeerakkoord kunnen we draaien?

Rutte III biedt gemeenten kansen om hun budgettekort te minimaliseren. Het regeerakkoord spreekt van meer regie bij inburgering, loondispensatie i.p.v. loonkostensubsidie en strengere handhaving. Wat kunnen gemeenten doen?

Logo Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmarks Werk & Inkomen en Armoede  & Schulden geven (duiding aan) actuele cijfers. 

Doet jouw gemeente al mee? www.divosa-benchmark.nl