Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Zuid-Holland en Drechtsteden

Jongeren en statushouders aan het werk

Recente onderzoeken geven een zorgwekkend beeld van de arbeidsmarktsituatie van twee kwetsbare groepen: jongeren zonder startkwalificatie en statushouders. Maar de aantrekkende economie zou voor deze groepen mogelijkheden moeten bieden. Tijdens de regiobijeenkomsten van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen bespreken we op basis van de cijfers en het verhaal hierachter hoe we hen kunnen begeleiden naar werk.

Waarom moeten we ons zorgen maken?

Toezicht Sociaal Domein: ‘Doorstroom jongeren naar uitkering daalt’

Het aantal jongvolwassenen zonder startkwalificatie dat geen werk én geen uitkering heeft, is de afgelopen jaren gestegen. Het is voor hen lastig om alsnog hun startkwalificatie te behalen, een baan te vinden en deel te nemen aan de maatschappij. Het aantal jongeren dat een uitkering aanvraagt en krijgt, is gedaald. Hun perspectief voor de langere termijn is nog onbekend.  

CBS: ‘4% van statushouders heeft betaald werk’

CBS heeft onderzocht dat 11% van de statushouders na 2 ½ jaar verblijf in Nederland betaald werk heeft. Na 1 jaar is dat ongeveer 4 %. Uit dit onderzoek blijkt ook dat er verschillen naar herkomstland zijn. Zo is de werkloosheid onder Afghanen een stuk lager dan die onder Somaliërs. Het gebruikmaken van het eigen netwerk blijkt daarbij een belangrijke factor.

Beide onderzoeken komen niet met oplossingen. Maar dat betekent niet dat de gemeentelijke praktijk die niet te bieden heeft. De economische omstandigheden zijn er ook naar. En hoe langer deze groepen aan de kant staan, hoe groter de opgave voor gemeenten wordt om ze succesvol te laten participeren.

Wat kunnen we doen?

Programma

Deel 1: Welke conclusies trekken we uit de benchmark?

Ruim 200 gemeenten doen mee aan de Divosa Benchmark Werk & Inkomen. We kunnen scherpe conclusies trekken op basis van deze grote hoeveelheid data. Wat zeggen de cijfers van de benchmark-jaarrapportage 2017? Welke ontwikkelingen zien we rond de BUIG-budgetten?

Deel 2: Hoe helpen we jongeren aan werk of participatie?

Hoe heeft jouw gemeente de dienstverlening aan jongeren georganiseerd? Wat zijn valkuilen, wat zijn succesfactoren? In alle vertrouwelijkheid delen we onze ervaring en aanpak om van elkaar te leren en ons beleid te verbeteren.

Deel 3: Hoe helpen we statushouders aan werk?

Hoe heeft jouw gemeente de ondersteuning van statushouders als het gaat om werk georganiseerd? Wat zijn valkuilen, wat zijn succesfactoren? In alle vertrouwelijkheid delen we onze ervaring en aanpak om van elkaar te leren en ons beleid te verbeteren.

Data

  1. Noord-Holland: 12 juni 10:00-13:00 met lunch | gemeente Hilversum
  2. Zuid-Holland: 14 juni 10:00-13:00 met lunch | gemeente Den Haag
  3. Noord-Nederland: 19 juni 10:00-13:00 met lunch | Werkplein Fivelingo, Delfzijl
  4. Midden-Nederland: 21 juni 13:30-16:30 | gemeente Nijmegen
  5. Zuid-Nederland: 21 juni 10:00-13:00 met lunch | gemeente Den Bosch

Voor wie?

De benchlearnbijeenkomsten zijn toegankelijk voor de medewerkers van gemeenten die lid zijn van de Divosa Benchmark Werk en Inkomen. We nodigen  vooral medewerkers uit die zich bezighouden met jongeren en statushouders.

Weten of je gemeente lid is van de benchmark? Check het in deze lijst (pdf, 117 kB)

Kosten en aanmelden

De bijeenkomst is kosteloos.

 

Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmarks Werk & Inkomen en Armoede  & Schulden geven (duiding aan) actuele cijfers. 

Doet jouw gemeente al mee? Meer over de Divosa Benchmark