Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Noord-Holland en Holland Rijnland

Dankzij de aantrekkende economie vinden steeds meer mensen werk. We zien in de benchmark dat het hen lukt om uit de bijstand te komen en te blijven. Dat haalt voor de Participatiewet de druk van de ketel. Een goed moment om te overdenken hoe we ons BUIG-budget besteden. Ondersteunt jouw gemeente iedereen op weg naar werk? Of zet je juist in op kwetsbare klanten? En wie zijn dat dan? 

Tijdens de regionale benchlearnbijeenkomsten in november spitten we aan de hand van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen, het CBS en Inspectie SZW ons bijstandsbestand door. We zoomen in op de kenmerken van klanten en bespreken wie je kunt helpen op weg naar de arbeidsmarkt.

Centraal staat de vraag: zet jouw gemeente in op klanten die hun weg naar werk ook op eigen kracht kunnen vinden of ga je voor de mensen die meer tijd en investering van de gemeente vragen, maar waarvoor je wel het verschil kunt maken? En waarom?

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor managers en beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten en ISD'en uit de volgende arbeidsmarktregio's:

  • Noord-Holland Noord
  • Zaanstreek/Waterland
  • Zuid-Kennemerland 
  • Groot-Amsterdam
  • Holland Rijnland 
  • Gooi- en Vechtstreek

Kun je 13 november niet?

Je kunt je ook aanmelden voor de bijeenkomst in:

 

Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmarks Werk & Inkomen en Armoede  & Schulden geven (duiding aan) actuele cijfers. 

Doet jouw gemeente al mee? Meer over de Divosa Benchmark