Algemene ledenvergadering

Deze vergadering is voor gemeentelijke hoofdleden. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging met de agenda.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststelling conceptverslag ALV 29 juni 2018
  4. Voordracht bestuursleden
  5. Jaarplan 2019
  6. Begroting 2019
  7. Statuten wijziging
  8. Rondvraag en sluiting

Stemgerechtigde leden krijgen de stukken voor aanvang van de ALV per mail toegestuurd.

Symposium 'Preventie loont. Toch?'

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering vindt het symposium 'Preventie loont. Toch?' plaats. Een strateeg sociaal domein, een wetenschapper en een ombudsman gaan in op preventie in het sociaal domein als ethisch vraagstuk. Gaat de kost altijd voor de baat uit? Welke rol heb je als overheid? En is die faciliterend of modellerend?

Meer informatie over het symposium