Agenda

Elk huishouden een minimuminkomen?

De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

VU Divosa Collegereeks: De nabijheidszeepbel

Commissie Vakmanschap

Driedaagse training

Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen (najaar 2018)

Vijfdaagse opleiding

Hoe kun je jongeren effectief begeleiden? (ronde 1)

Divosa Benchmark Armoede & Schulden

Het verhaal achter de armoedecijfers (Oss)

Regio Oost: themabijeenkomst

Stop schulden samen!

Jaarcongres Schulden & Armoede

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Divosa Benchmark Armoede & Schulden

Het verhaal achter de schuldencijfers (Best)

Regio Zuid: Directeurenoverleg

Training

Van individueel naar groepsgewijs werken (najaar 2018)

VNG

PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

Vijfdaagse opleiding

Hoe kun je jongeren effectief begeleiden? (ronde 2)

Divosa Benchmark Armoede & Schulden

Het verhaal achter de schuldencijfers (Utrecht)

De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

VU Divosa Collegereeks: De netwerksturingsbubbel

Divosa Benchmark Armoede & Schulden

Het verhaal achter de schuldencijfers (Krimpenerwaard)

Commissie Handhaving

Driedaagse training

Gespreksvoering: hoe motiveer ik mijn klant? (najaar 2018)

Divosa Benchmark Armoede & Schulden

Het verhaal achter de schuldencijfers (Zwolle)

Regio Oost: directeurenoverleg

Regio Zuid-Holland: directeurenoverleg

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

VU Divosa Collegereeks: De zeepbellen en bubbels voorbij (werkcollege)

Congres

Vluchtelingen aan het werk

Regio Zuid

Commissie Vakmanschap

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Noord-Holland en Holland Rijnland

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Zuid-Holland en Drechtsteden

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Noord en Twente

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Zuid

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Midden

Ken je mij?

Divosa Najaarscongres 2018

Commissie Handhaving

Commissie Vakmanschap

Commissie Handhaving-Procurios-test

Filter de bijeenkomsten