Agenda

Divosa Vrijdag

Nieuwe BUIG-budgetten 2019 en ander nieuws uit de rijksbegroting

De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

VU Divosa Collegereeks: De zeepbellen en bubbels voorbij (werkcollege)

Cedris, Divosa en SBCM

Kennisplatform werkgeversdienstverlening

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

De bijstand daalt, maar hoe kan het sneller?

Divosa Vrijdag (bij uitzondering op donderdag)

Bbz-ondernemers in beeld: do’s en dont’s voor de gemeente

Regio Zuid

Commissie Vakmanschap

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Noord-Holland en Holland Rijnland

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Zuid-Holland en Drechtsteden

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Midden

Divosa Vrijdag

Een goed begin, is het halve … parttime werk

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Congres Laaggeletterdheid

Tel mee met Taal festival

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Noord en Twente

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Zuid

Ken je mij?

Divosa Najaarscongres 2018

Commissie Handhaving

Schouders eronder

Kennisfestival Gewoon doen.

Commissie Vakmanschap

Commissie Handhaving-Procurios-test

Vijfdaagse opleiding

Hoe kun je jongeren effectief begeleiden? (start 24 januari 2019)

Regio Oost: directeurenoverleg

Regio Oost: directeurenoverleg

Regio Oost: directeurenoverleg

Filter de bijeenkomsten