Verbindende kracht in het sociaal domein

Divosa Voorjaarscongres 2024

De roep om nabijheid en vertrouwen is in onze samenleving urgenter dan ooit. Niet iedereen voelt zich door de overheid gehoord en gezien. Gemeenten willen dat veranderen en werken aan een andere manier van denken en doen. Maar het mag nog dwarser. Kom naar het Divosa Voorjaarscongres op 13 en 14 juni 2024 om te ontdekken wat jij daaraan kunt doen.

lees meer
Illustratie Divosa Voorjaarscongres 2024

Divosa is er voor leidinggevenden in het gemeentelijk sociaal domein met